Brå

Utvärdering av Sluta skjut visar att modellen kan vara användbar i fler svenska städer

Dela

Sluta skjut är ett pilotprojekt som syftar till att minska dödligt våld i kriminella miljöer. Sluta skjut bygger på den amerikanska strategin Group Violence Intervention (GVI), som Brå har inhämtat och initierat implementeringen av i Sverige. Malmö universitet har på Brås uppdrag utvärderat Sluta skjut, och den första delen av utvärderingen är nu klar.

Pilotprojektet genomfördes i samverkan mellan Malmö stad, Polismyndigheten och Kriminalvården i Malmö under två år och avslutades i januari 2020. Huvudresultaten av den första utvärderingen, en processutvärdering, är att den amerikanska strategin väl kunnat anpassas till svenska förhållanden samt att modellen kan vara användbar i fler svenska städer med liknande problematik som Malmö.

– Vår slutsats är att det går att implementera den amerikanska GVI-strategin i en svensk kontext. Men slutsatsen är också att de städer och kommuner som vill implementera strategin måste ta till sig av de lärdomar som kan dras från pilotprojektet, säger Anna-Karin Ivert, biträdande professor i kriminologi vid Malmö universitet.

En viktig anledning till att implementeringen lyckats är att de inblandade aktörerna hela tiden varit måna om att följa den amerikanska modellen nära, bland annat genom att implementera samtliga delar av strategin, inte bara vissa utvalda delar.

Sluta skjut och GVI bygger på så kallad fokuserad avskräckning. En central utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot dessa individer och de grupper som de tillhör. Samhället skickar ett tydligt budskap till de våldsdrivande grupperna om att våldet måste få ett slut och att de som begår våldshandlingar kommer bli föremål för sanktioner. Men budskapet är också att samhället vill väl och att det finns hjälp och stöd för de som vill lämna kriminaliteten. Det finns vetenskapligt stöd för att fokuserad avskräckning fungerar för att reducera det grövsta våldet i samhället.

– Vår bedömning är att fokuserad avskräckning i form av GVI är möjlig att implementera och värt att pröva i städer med stora problem med grov våldsbrottslighet. För att veta om det är möjligt att implementera Sluta skjut som en nationell strategi för att hantera det grova våldet krävs dock att strategin prövas och utvärderas på fler platser, säger Caroline Mellgren, biträdande professor i kriminologi vid Malmö universitet.

Med anledning av att det nu finns belägg för att strategin går att överföra till svenska förhållanden kommer Brå att förbereda för att kunna stödja andra städer som vill implementera strategin

– Nu tar vi nästa steg och ser om och hur andra städer kan ta efter. För de kommuner som vill vara med är det avgörande med ett nära samarbete mellan kommun, polis och kriminalvård. Det kommer att ta mycket tid och resurser i anspråk, men det är också nödvändigt för att få stopp på skjutningarna och det dödliga våldet, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

I början av 2021 presenteras en effektutvärdering av Sluta skjut.

Läs mer om GVI och ladda ner utvärderingen

För mer information:

Anna-Karin Ivert, anna-karin.ivert@mau.se , tfn: 040-665 76 47

Caroline Mellgren, caroline.mellgren@mau.se, tfn: 040-665 79 41

Karin Svanberg, karin.svanberg@bra.se, tfn: 08-527 58 494

Projektet finansieras delvis med medel som tilldelats av Fonden för inre säkerhet (ISF)

Dokument

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Minskat antal skjutningar i Malmö visar utvärdering av Sluta skjut17.2.2021 15:00:00 CETPressmeddelande

Antalet skjutningar i Malmö minskade under perioden som pilotprojektet Sluta skjut pågick. Malmö har också haft en kontinuerligt nedåtgående trend när det gäller skjutningar under de senaste åren jämfört med andra städer i Sverige. Det är dock svårt att säkerställa statistiskt vilka faktorer som ligger bakom minskningen. Det visar en effektutvärdering som Malmö universitet publicerar idag, på uppdrag av Brå.

Flera riskfaktorer för att begå eller utsättas för brott på kollektiva asylboenden9.11.2020 08:00:00 CETPressmeddelande

Det är stor lokal variation i anmälda brott på kollektiva asylboenden. Blandningen av nationaliteter, trångboddhet och psykisk ohälsa är några av riskfaktorerna för att begå eller utsättas för brott bland personer som bor på de kollektiva boendena. Mindre kollektiva asylboenden och bättre information till de asylsökande om svenska lagar, är exempel på åtgärder som kan minska brottsligheten och öka tryggheten på asylboendena. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum