KK-stiftelsen

Utvärdering av starka miljöer vid Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde och Mittuniversitetet

Dela

De tre lärosätena har under en tioårsperiod beviljats nära 1 miljard av KK-stiftelsen för att bygga starka och profilerade miljöer. Nu har resultatet utvärderats. – Vårt så kallade KK-miljöprogram har haft störst inverkan på de strategiska och organisatoriska förmågorna, vilka tydligt har stärkts vid de tre lärosätena samtidigt som det inneburit en stor utmaning. Det är ett spännande resultat att ta del av, såväl för lärosätena som för oss när det gäller att finansiera landets högskolor och nya universitet med goda resultat för svensk konkurrenskraft, säger Stefan Östholm, ansvarig för analys och utvärdering vid KK-stiftelsen.

De tre miljöer som har utvärderats är Transformative Technologies vid Mittuniversitetet, Forskning för innovation vid Högskolan i Halmstad och INFINIT vid Högskolan i Skövde. Utvärderingen har studerat ett antal parametrar som är avgörande för utvecklingen av starka och profilerade miljöer vid högskolor och nya universitet. Det handlar om sådant som strategisk och organisatorisk förmåga, förmåga till vetenskaplig profilering och genomslag, förmåga till samverkan och samproduktion med näringsliv, förmåga till resurssäkring (som till exempel tillgång till finansiering och kompetensförsörjning) samt förmåga att utveckla en balans mellan forskning och utbildning.

– Resultatet visar att KK-miljöprogrammet under hela tioårsperioden bidragit till betydande förändringar vid de tre lärosätena. Förutom att ha sammanfört fler än 240 näringslivspartners och bidragit till forskning och utbildning av hög kvalitet, har programmets största inverkan troligen varit på den stora förstärkning av de strategiska och organisatoriska förmågorna hos de tre miljöerna och respektive lärosäten, säger Stefan Östholm.

– Genom programmet har lärosätena skapat grundläggande förändringar inte bara i strategier, ledningsstrukturer och processer utan även i tankesätt och kultur. Stora förändringar har genomförts – från en individualistisk till en kollektiv inställning, från ett enskilt och isolerat fokus på forskning eller utbildning till ett holistiskt fokus på att balansera och integrera forskning och utbildning för att uppnå starka, profilerade kompletta miljöer, säger Torben Bundgaard Vad, ansvarig för utvärderingen vid Damvad Analytics.

– När det gäller samverkan och samproduktion med näringslivet har betydande förändringar och utveckling skett i samtliga miljöer trots att Mittuniversitetet och Högskolan i Skövde hade andra utgångslägen med en lång tradition av samverkan med industrin till skillnad mot för Högskolan i Halmstad. Högskolan i Halmstad har därtill lyckats väl i att stärka sin profilering mot innovation och entreprenörskap och hela Högskolan i Skövde har antagit ett kvalitetssäkringssystem, inte bara den enskilda miljön. Den strategiska och organisatoriska transformationen och prestationerna har troligen varit störst vid Transformative Technologies vid Mittuniversitetet. Det är bara några exempel, fler finns i utvärderingen att ta del av, säger Torben Bundgaard Vad.

Korta fakta

Under den studerade tioårsperioden (2010-2020) har KK-miljöprogrammet sammanfört fler än 240 näringslivspartners i ungefär 200 projekt genom nyttjande av stiftelsens alla programformer. Totalt har 191 doktorsavhandlingar, 120 licentiatavhandlingar och 610 mastersutbildningar slutförts inom de tre studerade miljöerna. Forskningsproduktionen har generellt varit av hög kvalitet. Under perioden har totalt 3 491 peer-reviewed publikationer publicerats, varav 1 931 har sampublicerats med forskare från 76 olika länder.

Under perioden har KK-stiftelsen beviljat medel enligt följande:
Forskning för innovation vid Högskolan i Halmstad: 326,6 miljoner kronor
INFINIT vid Högskolan i Skövde: 385,5 miljoner kronor
Transformative Technologies vid Mittuniversitetet: 283,5 miljoner kronor

Utvärderingen har genomförts av Damvad Analytics under perioden maj-december 2020. Utvärderingen omfattar studier av dokument, dataanalyser, bibliometriska analyser, kvalitativa intervjuer, enkäter och workshops.

Kontakter

Dokument

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18 4TR
111 47 Stockholm

08-56648100https://www.kks.se/

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings, KK-stiftelsens, uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet, när det sker i samverkan med näringslivet. KK-stiftelsen bildades 1994 när de så kallade löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 10,6 miljarder kronor på drygt 3 300 projekt.

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

Mångårig satsning på forskning om hjärnhälsa21.6.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

KK-stiftelsen, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och tolv företag satsar tillsammans drygt 120 miljoner i ett mångårigt forskningsprojekt kring hjärnhälsa. Det som ska studeras är sambanden mellan fysisk aktivitet och friska hjärnfunktioner ur ett hållbart perspektiv. – Forskningsprofilen E-PABS är ett unikt projekt med tydlig agenda och en samhällsnyttig potential, där välmeriterade forskare och kompletterande företag samarbetar. Ökad kunskap om sambanden mellan fysisk aktivitet och hjärnans funktion kan ge möjlighet att optimalt anpassa och implementera träning och fysisk aktivitet i olika livssituationer, populationer och åldrar, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

35 miljoner till forskning om ledarskap, robotar och kvalitetssäkring av bioinspirerade molekyler20.6.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

Karlstads universitet, Jönköping University och Örebro universitet får dela på drygt 35 miljoner för tydligt avgränsade forskningsprojekt som direkt efterfrågas av näringslivet. – När akademi och näringsliv samverkar i gemensamma forskningsprojekt föds nya idéer och ytterligare projekt och samarbeten formas. I KK-stiftelsens program Synergi ges unika förutsättningar för forskare från olika ämnesområden att samarbeta för nya profilområden på lärosätet. Här har forskare identifierat gemensamma kärnfrågor tillsammans med tjugo företag och organisationer, säger Yvonne Fors, programansvarig KK-stiftelsen.

117 miljoner till forskning ska ge ökad bioekonomi och konkurrenskraft15.6.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

KK-stiftelsen, Mittuniversitetet och sju företag satsar tillsammans 117 miljoner på en ny forskningsprofil, NeoPulp, som ska bidra till att bredda användandet av fiberbaserade material, minska klimatavtrycket och attrahera FoU-personal till skogsindustrin. – Resurseffektiva tillverkningsprocesser och biomaterial från skogen är ett starkt forskningsområde vid Mittuniversitetet. Här finns unik erfarenhet och kompetens i nära samverkan med företagspartners. NeoPulp blir nu grundstenen för ny processforskning med potential för internationellt genomslag och ökad konkurrenskraft, säger Eva Schelin, vd KK-stiftelsen.

5 miljoner till spetsutbildningar som sätter lärosäten på kartan31.5.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

Blekinge Tekniska Högskola, Jönköping University och Högskolan Väst beviljas totalt 5 miljoner kronor för att utveckla nätbaserade och internationellt konkurrenskraftiga spetsutbildningar på avancerad nivå. – Utbudet av nätbaserade kurser är enormt och genom dessa satsningar får lärosätena en chans att sticka ut och erbjuda kurser med höga pedagogiska ambitioner, säger Petter Zirath, programansvarig för programmet NU på KK-stiftelsen.

Från covid-19 till intelligent industri – drygt 71 miljoner till forskningsprojekt11.5.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

17 forskningsprojekt på sju lärosäten runt om i landet får dela på 71,8 miljoner från KK-stiftelsen. Ett av kraven är att projekten genomförs i samverkan med näringsliv som medverkar med insatser motsvarande minst den finansiering som KK-stiftelsen bidrar med. Forskningsprojekten är inom vitt skilda områden, två exempel är forskning på covid-19 vid Örebro universitet och maskininlärning inom intelligent industri vid Högskolan i Gävle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum