Linköpings kommun

Utveckling av jämställdhetsarbetet i Linköpings kommun

Dela

På kommunstyrelsens sammanträde tas ett flertal beslut för att förbättra jämställdheten i Linköpings kommun.

Jämställdhet innebär att pojkar och flickor, kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Linköpings kommun har en lång historia av att arbeta med jämställdhetsfrågor på olika sätt. Vi skrev bland annat under den europeiska deklarationen om jämställdhet redan 2010, något kommundirektören nu får i uppdrag att följa upp och revidera handlingsplanen för.

Under 2017 och 2018 är Linköpings kommun med i SKL-projektet ”Modellkommun”. Syftet med projektet är att förbättra kommuners arbete med jämställdhet genom systematiska jämförelser. Målet med arbetet är att bidra till en högre kvalitet för medborgarna genom likvärdig service, bemötande och behandling oavsett kön. För att bli bättre på att få syn på hur det ser ut och vad som behöver förändras kommer utbildningen för nyanställda, chefer och politiker att lyfta jämställdhetsperspektiv i de olika verksamhetsområdena.

- Skolelever, brukare i omsorgen och företagare ska såklart få lika bra bemötande och behandling oavsett vilket kön de har. Vi har jobbat internt i kommunens organisation med jämställdhet, men vi behöver bättre kunskap om hur vi möter våra invånare, säger Birgitta Rydhagen (MP), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Kommundirektören ges också i uppdrag att ta fram nyckeltal för hur jämställdheten i Linköping ser ut.

- Vi har redan i budgeten för 2018 könsuppdelade indikatorer, men vi måste bli bättre på att analysera informationen så att vi kan se vi behöver förändra eller förbättra något i kommunens arbete för att uppnå en bättre jämställdhet, säger Birgitta Rydhagen (MP)

Det ska finnas resurser för jämställdhetsarbete på varje förvaltning, enligt beslutet i kommunstyrelsen. I varje ärende ska jämställdhetsanalyser göras precis som det görs ekonomiska analyser.

- Det är allas uppdrag att ta hänsyn till jämställdhet, men det behövs också en särskild kompetens för att se ojämställdhet och kunna föreslå förändringar. Precis som vi har experter på fastigheter eller ekonomi i kommunen behöver vi experter på jämställdhet, säger Birgitta Rydhagen (MP), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

För ytterligare information kontakta Birgitta Rydhagen (MP) telefon 072-582 81 47

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Bygg- och miljönämnden: Bara hälften av livsmedelsbutikerna återvinner15.2.2018 13:17Pressmeddelande

Bara hälften av Linköpings största livsmedelsbutiker lever upp till kraven på utsortering och återvinning av avfall. Det visar en granskning som Miljökontoret gjort. Samtidigt visar deras granskning att mindre än 1 procent av Linköpings företag inom livsmedelssektorn gjorde allvarliga överträdelser förra året. Det är några av de ärenden som kommer upp på dagens nämndmöte.

Pressinbjudan: Två presskonferenser i Linköpings stadshus14.2.2018 11:36Pressmeddelande

Inbjudan till presskonferens inför bygg- och miljönämndens sammanträde Ordförande Gunnar Gustafsson (MP) informerar bland annat om nya förenklade bygglovsregler och tillsyn av företag inom livsmedelsbranschen. Tid: Torsdag 15 februari klockan 11.00 Plats: Sammanträdesrum Schönberg i Linköpings stadshus. Välkommen! Inbjudan till presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde Ordförande Jakob Björneke (S) tar upp verksamhetsberättelsen för 2017 och förändrade placeringsprinciper av elever. Tid: Torsdag 15 februari klockan 11.30 Plats: Sammanträdesrum Schönberg i Linköpings stadshus. Välkommen!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum