Umeå kommun

Utveckling av verksamhetsområde i anslutning till Sandbäcken

Dela

Planbesked har lämnats för ett område på Sandbäcken, bakom Greenzone. Planområdet sträcker sig över båda sidor av norra länken. Syfte med planen är att skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av området för bland annat verksamheter, kontor och handel. Detaljplanen ska även säkerställa en hållbar infrastruktur och en god trafikanslutning till området.

Fortsatt utveckling av Sandbäckens handelsområde. Planområdet markerat i grönt.
Fortsatt utveckling av Sandbäckens handelsområde. Planområdet markerat i grönt.

– Den här planen blir nästa steg för handels- och verksamhetsområdet vid Sandbäcken. En viktig del i arbetet blir hur verksamhetsområdet ska hänga ihop med utvecklingen av I20-området, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Bostäder får vänta

För området kring Sandbäcken pågår utredningar för att möjliggöra en utökning av det planlagda handels- och verksamhetsområdet västerut. Det kan ske oberoende av Försvarsmaktens verksamheter i området. I dagsläget är det däremot inte lämpligt med bostäder inom planområdet. Dialog med Försvarsmakten pågår för att möjliggöra fortsatt stadsutveckling för I20 som helhet. Planområdet söder om Norra länken angränsar till ett område som planeras för en tät blandstad med uppåt 15 000 bostäder.

– Vi var inte helt eniga i nämnden men har landat i att sätta igång det här planarbetet för verksamheter utan att planlägga för bostäder i någon del av den här planen. Däremot ska planförslaget och den övergripande strukturen möjliggöra för bostäder på sikt för att samspela med den framtida utvecklingen av I20-området, det gäller alltså hur området ansluter till kommande bostadsområde, säger Mikael Berglund (S).

Miljöpartiet yrkade på att inte inleda planläggning utan ville först invänta den fördjupade översiktsplanen för I20. Yrkandet avslogs och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet att gå vidare med detaljplanen. Vänsterpartiet yrkade på att pröva bostäder i den del av planområdet som ligger närmast väg 503, bortanför norra länkens bullerzon. Yrkandet avslogs efter votering med siffrorna 7-4. 

Ny trafikanslutning till området

I vägplanen för Norra länken finns en trafikplats utpekad som ligger väster om planområdet. Trafikplatsen är godkänd av Trafikverket som möjlig anslutning till området. Om och hur det är möjligt att ansluta planområdet till trafikplatsen ska utredas i kommande planarbete.

Arbetet med detaljplanen beräknas påbörjas andra kvartalet 2025 och planen beräknas antas andra kvartalet år 2027.


Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Fortsatt utveckling av Sandbäckens handelsområde. Planområdet markerat i grönt.
Fortsatt utveckling av Sandbäckens handelsområde. Planområdet markerat i grönt.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden vill utveckla strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron  26.11.2021 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Tekniska nämnden har fattat beslut om uppdragsplan för 2022, med utgångspunkt från Umeå kommuns övergripande mål. Kommande år prioriterar nämnden insatser för ökad trygghet, utreder förutsättningar för att fortsätta bidra till utvecklingen av den digitala staden och tar fram en plan för att utveckla strandpromenaden på båda sidorna om älven, från Västra länken till Kolbäcksbron.

Bättre förutsättningar att möta elever i stora behov av anpassningar i skolans lärmiljö25.11.2021 14:12:58 CET | Pressmeddelande

En enig för- och grundskolenämnd vill skapa bättre förutsättningar och fler möjligheter att kunna genomföra anpassningar i lärmiljöer och undervisning för att kunna möta elever med stora behov av stöd. Det är grunden för nämndens beslut att göra det möjligt att vid behov organisera utbildning för elever i områdesbaserade eller kommungemensamma resursgrupper. Nämnden säkrar också upp resurser för detta ändamål.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum