Försäkringskassan

Utvecklingen inom assistansersättningen - ny rapport

Dela

För mottagare av den statliga assistansersättningen har det genomsnittliga antalet timmar med assistans ökat från 101 till 127 timmar i veckan de senaste tio åren. Försäkringskassan släpper idag en ny rapport som sammanfattar utvecklingen. Regeringens mål att bryta utvecklingen av timmarna uppnår Försäkringskassan genom att säkerställa de övriga målen för assistansersättningen.

Försäkringskassan har i två olika regeringsuppdrag beskrivit utvecklingen av antal timmar med assistansersättning. I en ny rapport sammanfattar myndigheten nu fakta i denna högst aktuella fråga. En slutrapport kommer i februari 2017.

- Assistansersättningen är en viktig frihetsreform som vi vill värna, och det är viktigt att fortsatta diskussioner utgår ifrån korrekta och vetenskapligt baserade analyser, säger Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler.

Prejudicerande domar påverkar rätten till ersättning 
Sedan assistansersättningen infördes 1994 har kriterierna för rätten till ersättningen förtydligats genom bland annat domar i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Ny praxis påverkar bedömningen av vem som har rätt till assistansersättning och i vilken utsträckning. Eftersom assistansersättningen omprövas vartannat år, kan ny praxis innebära mer, oförändrat eller mindre antal timmar med assistansersättning.

- Som myndighet utgår vi alltid från rådande rättspraxis, på så vis blir våra bedömningar rättssäkra och mer likvärdiga, säger Ann-Marie Begler.

Det är för tidigt att kunna dra några slutsatser om vilka effekter domarna haft, det behöver analyseras djupare. Preliminära siffror för 2016 visar på en fortsatt ökning av antalet timmar per brukare samtidigt som antalet brukare under året minskat med cirka 300, vilket motsvarar tidigare variationer över kortare tidsperioder.

Viktigt att hålla isär förhindrandet av brott med förändrad rättspraxis  
Försäkringskassan har under 2016 genomfört en rad andra åtgärder i enlighet med de övriga målen för assistansersättningen som regeringen satt upp för myndigheten.

- Utvecklingen av timmarna kan vi endast påverka om att vi kontinuerligt arbetar med att uppnå samtliga mål för assistansersättningen. Men man måste kunna hålla isär vårt arbete med att förhindra det brottsliga utnyttjandet med arbetet att säkerställa likvärdig och rättssäker handläggning, tydliggör Ann-Marie Begler.

Det finns en del medialt uppmärksammade fall där brukare och familjer vittnar om den förändrade rättspraxisen. Idag klockan 11.00 hålls en debatt om personlig assistans i Riksdagen. Tidigare i veckan var Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler inbjuden till Socialutskottet tillsammans med barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, för att diskutera den personliga assistansen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuella länkar

Korta analyser – assistansersättningens utveckling (2016-10-28)

Delrapport i regeringsuppdrag om assistansersättningens utveckling (pressmeddelande och rapport)

Svar på regeringsuppdrag om volymökningar i assistansersättningen

Samlad aktuell statistik med förklaringar

Regleringsbrev 2016


Mer information

Rätten till assistansersättning

Här kan du bland annat läsa om avgörande domar, vad som menas med normalt föräldraansvar och hur Försäkringskassan arbetar med uppdraget att bryta utvecklingen av timmar.

Kvalité och kontroll

Här hittar du samlad information om Försäkringskassans arbete med att motverka brottsligheten inom assistansersättningen.

Kontakt

För frågor om rapporten eller önskemål om intervju, ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum