Saco

”Utvecklingsledigheten” är tyvärr ingen framkomlig väg

Dela

I dag har Utredningen för hållbart arbetsliv över tid presenterat delbetänkandet Tid för utveckling. I det finns ett konkret förslag om ”Utvecklingsledighet” som visar på en god ambition men som tyvärr inte hamnar rätt. Möjligheter till kompetensutveckling behöver förbättras men vi ser inte att utredningens förslag är rätt väg framåt.

Sacos tycker det är viktigt med goda möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning. Men det behöver göras på ett sätt som gör det privatekonomiskt gångbart för så många som möjligt att ta del av det.

Sacos argument mot förslaget om Utvecklingsledighet som utredningen presenterade i dag är bland annat:

  • Förslaget är krångligt för individen. Det är svårt att se hur de olika kraven i utvecklingsledigheten hänger ihop. Exempelvis är ett av kraven att en vikarie ska anställas för att en ledighet ska bli aktuell, vilket är svårt, inte minst för akademikeryrken där det inte sällan råder brist på arbetskraft.
  • Innehållet i ledigheten. Då förslaget om utvecklingsledighet vilar på en frivillig överenskommelse innebär det att arbetsgivaren indirekt kan styra över innehållet. Det är viktigt att individens och samhällets behov beaktas och att det inte påverkar arbetsgivarens incitament för att ta ansvar för kompetensutveckling av sina anställda.
  • Det måste vara möjligt att finansiera sina studier. En låg ersättning innebär lägre incitament för de med höga levnadsomkostnader att utnyttja ledigheten. Särskilt svårt kan det vara för personer som har ett försörjningsansvar.

”Utredningen visar på en god ambition att styra förslaget mot kompetensutveckling istället för renodlad ledighet som tidigare försök med friår.  Förslaget är dock krångligt då många olika aktörer och behov blandas ihop. Det är därför svårt att se att förslaget kommer att möta det behov av strukturomvandling som finns på arbetsmarknaden”, säger Jenny Wahlbäck, jurist på Saco och representant i utredningen.

För kommentarer kontakta

Jenny Wahlbäck, jurist, tel 08-6134862

Carl Fredrik Johansson, pressansvarig, tel 070-7334160

Om

Saco
Saco
Lilla Nygatan 14
Stockholm

08-613 48 00https://www.saco.se/

Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen på arbetsmarknaden. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att utbildning ska löna sig. 

Följ Saco

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Saco

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum