Vänsterpartiet Skåne

V: Arrivas personal ska inte behöva nöja sig med mindre justeringar kring kommande upphandlingar

Dela

Under dagens möte i Kollektivtrafiknämnden behandlades ett initiativärende om att se över kraven för upphandling för att förbättra personalen arbetsvillkor. Det är positivt att se över upphandlingskrav, tycker Vänsterpartiet, men menar att personalen har rätt till mer.

- Så länge vi upphandlar personalintensiv verksamhet som kollektivtrafik står regionen ett steg längre bort från de som faktiskt utför arbetet. Det riskerar att personalen genom företagen fortsätter utsättas för påtryckningar genom förändringar i lönesättning och försämringar i sin dagliga arbetsmiljö, menar Samuel Johansson, Vänsterpartiets företrädare i Kollektivtrafiknämnden. Naturligtvis ska vi ha skydd för de anställda i avtalen, det borde redan finnas, men allra helst skulle vi inte upphandla alls, menar han.

Under 2019 la Västerpartiet i Skåne ett förslag om att påbörja ett återtagande av personal i egen regi när föregående avtal med Arriva gick ut. Då föreslogs att Pågatågspersonalen (anställda under Arriva) kunde bli de första att bli direkt anställda av regionen själv för att mina osäkerhet både för personalen och i förlängningen för passagerarna. Samtidigt ville man utvärdera effekterna av att ha egen kompetens och drift av kollektivtrafiken som helhet. Förslaget avslogs både i Kollektivtrafiknämnden och i Regionfullmäktige.

- Ska vi fortsätta upphandla behöver det ställas verkliga krav på utförarna för att ge trygghet till de anställda. Samtidigt hoppas vi att allt som skett kring konflikt med fackföreningen SEKO och upphandlande företag kan fungera som exempel på varför verksamheten borde vara i offentlig regi och att fler partier nu kan tänka sig att ställa sig på vår sida vad gäller vem som har hand om personalen i grunden, avslutar Samuel Johansson.

Nyckelord

Kontakter

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V: Viktigt att titta på miljö- och klimatpåverkan vid val av sträckning för höghastighetsbana5.3.2021 13:31:57 CETPressmeddelande

På dagens möte med Regionala Utvecklingsnämnden fattades det beslut om vilka medskick Region Skåne vill göra till Trafikverket gällande ny stambana för höghastighetståg mellan Hässleholm och Lund. Samrådsprocessen sker i flera steg och med berörda kommuner längs med sträckningen. Ännu är inte beslut fattat för var sträckningen ska dras, men Vänsterpartiet menar att det är viktigt att redan nu titta på påverkan på natur- och kulturvärden i de olika alternativen.

V motionerar: Gör alla sjukvårdens resurser tillgängliga vid kris!1.3.2021 13:00:00 CETPressmeddelande

Coronapandemin har varit och är en stor utmaning för sjukvården på många sätt. Alla samhällets instanser har prövats i förmåga att prioritera och samarbete. På många sätt har svaga punkter blivit belysta samtidigt som ett enormt jobb utförts och många gånger fungerat väl. I ett sjukvårdssystem som är uppdelat med vårdval och privata vårdgivare är regleringen av de privata företagens förmåga att hjälpa till och styra om sina resurser en viktig fråga. Hur kan vi alla bäst hjälpas åt för att ta oss igenom pandemin?

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum