Vänsterpartiet Skåne

V eniga med granskning: samverkan för barn och unga måste förbättras

Dela

På dagens möte med Primärvårdsnämnden i Region Skåne lyfts en granskning av samverkansarbetet kring barn och unga med behov av samordnade insatser mellan region och kommun. Behovet av samverkan kan finnas för barn med social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättning eller en kombination av dessa. Granskningen pekar på en ojämlikhet i hur väl arbetet fungerar mellan olika kommuner och ett antal områden som behöver förbättras. Vänsterpartiet vill understryka vikten av att få till ett välfungerande arbete för barn och unga som många gånger riskerar att falla mellan stolarna.

- Behovet av samverkan med skolorna är väldigt stort, säger Peter Ahlbom, pedagog på elevhälsan i Helsingborg och representant för Vänsterpartiet i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Utredningen pekar på just det, att skolan möjliggör för barnen och ungdomarna att själva vara en aktiv del i planeringen. Samtidigt är kunskapen om lagar och bestämmelser ofta ojämn mellan de aktörer som ska samordna insatserna. Det ska inte behöva ligga på anhöriga att kunna de olika systemen eller vara främsta drivkraften för att alls få hjälp. Det finns också en del knutar som behöver lösas upp kring ansvarsfördelning mellan barn- och ungdomspsykiatri och habilitering för barn med dubbeldiagnoser som till exempel autism och ADHD. Alla barn har rätt till bästa möjliga förutsättningar utifrån sin individuella situation, och här behöver arbetet intensifieras. Barnens hälsa ska inte utmanas för att olika instanser är osäkra i processen, menar han.

Granskningen är utförd av revisorerna i Region Skåne och i tolv skånska kommuner, biträdda av Helseplan Consulting Group AB. Från region till kommuner visar man på att samverkan är ändamålsenlig i teorin men inte i praktiken. I delen som undersöker kommunernas roll visar man att samverkan är till viss del ändamålsenlig i tio av kommunerna, medan det bedöms som inte ändamålsenlig i två.

- Arbetet med barn och ungas psykiska hälsa behöver alltid vara högt prioriterat, säger Saima Jönsson-Fahoum, Vänsterpartiets representant i Primärvårdsnämnden. Många unga hamnar i en än mer trängd situation under Covidpandemin och det är viktigt att se till att fånga upp problem så tidigt som möjligt, minska lidande i så hög grad som möjligt och undvika potentiellt allvarligare ohälsa längre fram. Det är också viktigt att se till att det finns stöd över hela regionen, det ska inte bero på var man bor i Skåne hur god hjälp man kan få, avslutar hon.

Läs hela rapporten här.

Nyckelord

Kontakter

Saima Jönsson-FahoumRepresentant i Primärvårdsnämnden

Tel:070-222 54 32

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V: Vi ska inte behöva trängas i kollektivtrafiken!10.5.2021 05:30:00 CEST | Pressmeddelande

Larmen om trängsel i kollektivtrafiken har inte mattats av. Nu när skolor och arbetsplatser så smått börjar öppna upp för minskad distansundervisning riskerar problemet att förvärras ytterligare. Det är många som inte har andra sätt att ta sig runt på, och personalen har rätt till en trygg arbetsmiljö. Skånetrafiken måste se över sätt att minska trängseln ombord, menar Vänsterpartiet.

V: Samverkan kring barn och unga - de som gör jobbet måste få förutsättningarna de behöver6.5.2021 15:13:29 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne lämnade nämnden ett yttrande angående Region Skånes revisorers granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser. Vänsterpartiet vill understryka att samverkan inte är bara en central åtgärd, utan bygger på att kunskap om förutsättningarna ges till alla de som jobbar med barnen.

V tar initiativ för ökat arbetsgivaransvar för våldsutsatta29.4.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

Förekomst av våld är alltför vanligt. På tre veckor har fem kvinnor i Sverige mördats av män. För att förebygga att män överhuvudtaget tar till våld krävs ett långsiktigt normförändrande arbete, men det behövs också direkta åtgärder här och nu för att upptäcka och erbjuda skydd till våldsutsatta. Inga fler ska behöva dö innan samhället agerar, menar Vänsterpartiet, som nu tar initiativ till förstärkta insatser för att öka möjligheterna för våldsutsatta att få hjälp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum