Vänsterpartiet Skåne

V-förslag för sjukvårdspersonalens återhämtning får inget gehör

Dela

Under dagens möte med Regionstyrelsen i Region Skåne stod Vänsterpartiets initiativ till en regional strategi för återhämtning och god arbetsmiljö på dagordningen. Ärendet gillades inte av alliansstyret, som menade att regionens existerande arbetsmiljöarbete redan täcker upp för personalens arbetsmiljö. Vänsterpartiet håller inte med.

- Ingen har kunnat missa att belastningen på sjukvårdspersonalen varit enorm under Covidpandemin, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne. Redan innan dess var arbetsbelastningen för hög på flera håll inom den skånska hälso-och sjukvården. Sedan kom krisavtal, nya arbetsuppgifter, förändrade scheman, nya ansvarsområden, ännu högre tempo, övertid, byte av arbetsplatser, etisk stress, och inte minst ett nytt okänt virus. Insatserna har varit fantastiska och utan det arbete, den kompetens och den yrkesskicklighet som medarbetarna visat har hade nuläget varit ett helt annat. Nu är det dags att regionen tar sitt ansvar och höjer ambitionerna för en långsiktigt bättre arbetsmiljö inom sjukvården – men alliansen håller inte med, säger hon.

Tillsammans med den uppskjutna vård som behöver hanteras i pandemins spår menar Vänsterpartiet att behovet av återhämtning och en långsiktigt god arbetsmiljö för personalen är direkt avgörande.

På nationell nivå är en återhämtningsbonus framtagen. Den lyfter bland annat fram utveckling av arbetsmetoder och nya arbetstidsmodeller för att minska sjukskrivningstal, förbättra arbetsmiljön, säkra framtida kompetens och minska personalomsättningen. Detta tycker Vänsterpartiet är positivt, och menar att bonusen kan användas till regionens ambitionshöjning.

- Återhämtningsbonusen nämns inte alls i det svar alliansen ger. Istället menar man att det lagstadgade ansvaret alla arbetsgivare har i form av samordnat arbetsmiljöarbete täcker upp för personalens behov av förbättringar. Vi vill se en ambitionshöjning med en riktad strategi och är besvikna över att inte få gehör, säger Patrik Milton, representant för Vänsterpartiet i regionstyrelsen. 

Andra frågor på dagordningen rörde bl.a. ytterligare ett initiativ från Vänsterpartiet om regionens arbetsgivaransvar för våldsutta.

Läs initiativet till Strategi för återhämtning och god arbetsmiljö

Läs initiativet till Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta

För kommentarer eller bokning av intervju, se kontakt nedan.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V:s budgetmotion för 2022: Jämlikt Skåne - för en välfärd att lita på21.10.2021 10:06:42 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionstyrelsen presenterar Vänsterpartiet i Region Skåne sitt förslag till budgetmotion inför 2022. Förslaget präglas av satsningar på jämlikhet genom förstärkningar av det gemensamma: ökade resurser till sjukvården för säkerställd vård och förbättrad arbetssituation för personalen, en välutbyggd och tillgänglig kollektivtrafik för hela Skåne, en kultursatsning för ökad långsiktig finansiering och ett tydligt fokus på klimatomställning. Dessutom ingår en regional satsning för skrotad karensdag för regionens drygt 36 000 anställda.

V ställer styret till svars om arbetsmiljön inom den skånska vården28.9.2021 15:22:28 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionfullmäktige ställde Agneta Lenander, sjuksköterska och representant för Vänsterpartiet, styret till svars för situationen inom vården. ”Det kokar i leden och det uttrycks åsikter om en arbetsgivare som tar sin personal för givet, som inte håller det som lovats, en arbetsgivare som kallt räknar med att det är den vårdanställdes samvete som löser vakanser i schemat, även i höst”, säger hon.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum