Vänsterpartiet Skåne

V-förslag om ny modell för samverkan för demenssjuka vinner gehör i Region Skåne

Dela

Under dagens möte i Hälso- och sjukvårdsnämnden vann Vänsterpartiets initiativärende om att följa Socialstyrelsens nya modell för standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom bifall av mötet. Region Skåne ska nu anpassa modellen efter lokala förutsättningar och därefter börja använda den.

Med ett standardiserat insatsförlopp menas i detta sammanhang att genom en standardiserad modell för samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst erbjuda anpassade insatser och belysa de särskilda perspektiv och viktiga områden som behöver beaktas under demenssjukdomens förlopp. Beskedet är glädjande, säger Agneta Lenander, representant för Vänsterpartiet i Hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Det här kan ge direkta förbättringar inom vård och omsorg för patienter som blivit diagnosticerade med demenssjukdom. Behoven kan se väldigt olika ut från person till person, till exempel beroende på ålder, och den här modellen bygger just på ett personcentrerat förhållningssätt där kommunen, regionen och socialtjänsten i samverkan anpassar sina insatser efter patientens behov. I denna patientgrupp är det extra viktigt att få till en så kallad SIP, en samordnad individuell plan, i ett tidigt skede för att kunna säkra omsorgen om den som är ensam men också för trygghet för eventuella anhöriga.

Insatser kan exempelvis handla om hemtjänst eller läkemedelsbehandling där vikten av samverkan är hög.

- Fördelen med modellen är att det blir tydligt vad man kan erbjuda för stöd och att kunskapen om vilka insatser som behövs genom sjukdomsförloppet delas mellan vård- och omsorgsgivarna. Samverkansmodellen är standardiserad och omvårdnaden blir individuellt anpassad. På sikt kan modellen medverka till en mer jämlik vård och omsorg över landet eftersom det tydliggörs vilka insatser som behöver erbjudas en person med demenssjukdom, säger Peter Ahlbom, representant för Vänsterpartiet i Hälso- och sjukvårdsnämnden.  

Läs om Socialstyrelsens modell för standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom här.

Nyckelord

Kontakter

Agneta LenanderLedamot i Regionfullmäktige (V), sjuksköterska, representant i HSN

072 - 4494870

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Nej till förslag om säkerställd jämlik tillgång till vårdcentraler12.2.2020 15:25:58 CETPressmeddelande

Flertalet undersökningar har visat på risker med etableringsfrihet privata vårdcentraler. En av de tydligaste är att etablering främst sker i välmående områden. Det kan drabba områden i Skåne med sämre förutsättningar och högre risk för ohälsa. Vänsterpartiet la därför ett förslag om att kartlägga behoven av offentliga vårdcentraler – men får nej av Primärvårdsnämnden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum