Vänsterpartiet Skåne

V: HH-förbindelsen är ett statligt ansvar

Dela

Under dagens möte med Regionstyrelsen var frågan om Region Skånes medverkan i det konsortium som ska finansiera en tunnelförbindelse mellan Helsingborg-Helsingör uppe. Vänsterpartiet vill betona vikten av att se Öresundsregionen som en helhet där det bör läggas stor tyngd vid hållbara lösningar för både godstransporter, fjärrtåg och persontrafik framöver, där HH-förbindelsen är en viktig del. Regionen bör vara med och driva på för detta, men ansvaret för att finansiera satsningen bör ligga på nationell nivå, menar Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet.

- Infrastruktursatsningarna över sundet är nationella frågor och Vänsterpartiet menar att det inte är rimligt att regionen redan nu dels aviserar att man vill skjuta till medel i någon form och dels vill gå in i delägande. Staten behöver ta sitt ansvar för den nationella infrastrukturen. Det är avgörande, säger Sara Svensson.

I den rapport som las fram den 28/1 pekas på en svårighet att brukarfinansiera tågtunneln. Tunnelförslagets branta lutning pekar mot att det blir uteslutet med passage för godståg och fjärrtåg. Vänsterpartiet ser det som viktigt att alternativen för regionen som helhet gör det möjligt för ökad godstransport på räls istället för på väg, och att det byggs goda möjligheter till fjärrtåg för klimatsmart resande till kontinenten.

- Vi behöver stora infrastruktursatsningar i Sverige och Skåne för att minska klimatpåverkan av transporter och få till stånd goda förbindelser för persontrafik, fjärrtrafik och gods. När det gäller Öresund så behöver vi ta ett helhetsgrepp för att hitta lösningar för framtiden. HH-förbindelsen är en intressant del i detta, avslutar Patrik Milton, ersättare för Vänsterpartiet i Regionstyrelsen.

Nyckelord

Kontakter

Patrik MiltonLedamot i Regionfullmäktige, ersättare i Regionstyrelsen

Tel:0706-392106

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V vill satsa på bred uppsökande verksamhet inom sexuell hälsa – får nej11.2.2021 16:47:12 CETPressmeddelande

Under dagens möte med Hälso- och Sjukvårdsnämnden lyftes Vänsterpartiets initiativärende om en buss som kan arbeta uppsökande i Skåne med sexuell och reproduktiv hälsa. En utredning rekommenderades också för att se om det finns socioekonomiska skillnader i vilka som nås av nuvarande åtgärder. Alliansen väljer dock att se ärendet som redan täckt – utan att varken utreda behoven eller se på möjligheter för en buss lastad med bred kompetens.

Vänsterpartiet i SYSAVs ägarkommuner: Minska sopförbränningen!2.2.2021 06:15:00 CETPressmeddelande

Gör det obligatoriskt för alla kommuner inom SYSAV att ha effektiv sopsortering redan vid fastigheten. Ge SYSAVs styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera eller bygga ny kapacitet för sopförbränning. Och ge företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål att både mängden avfall som förbränns i SYSAVs förbränningsanläggningar, och mängden fossil koldioxid som förbränningen genererar, skall ha minst halverats till 2030 jämfört med 2019 års nivåer. Det är tre krav som Vänsterpartiet i 13 av SYSAVs 14 ägarkommuner nu ställer sig bakom i gemensamma motioner.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum