Vänsterpartiet Skåne

V kräver svar om kollektivtrafiken – varför väljer man att lägga ansvaret på individen och skära ner i trafik och service?

Dela

Skånetrafiken och Alliansledningen har under de senaste veckorna fått svidande kritik för att man mitt under brinnande pandemi drar in turer i kollektivtrafiken. I mindre tätbebyggda områden har morgon och kvällsbussar försvunnit medan stadsbussarna varit överfulla i rusningstid och det rekommenderade avståndet till andra passagerare är och har varit omöjligt att hålla. Samtidigt pressmeddelas det om stängningar av kundcentra för att de har färre kunder under Coronaåret. Har man övervägt effekterna innan man genomfört besluten? undrar Vänsterpartiet.

- Kollektivtrafiken är en grundbult för allt resande i regionen, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet. Pandemin har slagit hårt mot många och att dessutom från regionens sida inte upprätthålla ett säkert resande har förvärrat läget ytterligare. Människor måste kunna ta sig till och från arbete och skola utan att riskera trängsel. Samtidigt är det ju så att alla som inte har 9-5-jobb fortfarande behöver kunna ta sig dit tidiga morgnar och sena kvällar.

I det svar som presenterats på frågorna kring de indragna turerna går att läsa att Skånetrafiken under hela pandemiperioden utgått från Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring eget ansvar i kollektivtrafiken.

- Det är förvånande, menar Sara Svensson. Region Skåne har som ansvar att tillhandahålla kollektivtrafik till invånarna, varför har man valt att fokusera på de delar av rekommendationerna som säger att det är individens ansvar att inte trängas och inte, som i de andra storstadsregionerna, satt in extra trafik för att skydda passagerare och personal? Det är ett tydligt vägval tycker vi. Man har tänkt på ekonomin för kollektivtrafiken utan att tänka på samhällseffekterna.

Innan pandemin slog till bytte man biljettsystem inom Skånetrafiken, ett byte som resulterade i timslånga köer utanför kundcentra där man kunde ställa frågor och skaffa nya resandekort. Under pandemin har munskydd delats ut från kundcentra och frågor kring t.ex. gällande restriktioner kring resor till Danmark besvarats. Nu menar Skånetrafiken att kundcentren inte besökts tillräckligt under bland annat detta år och att kommersiella aktörer ska ta över deras ansvar i t.ex. Lund och Kristianstad.

- Att inte fler besökt kundcentren bör ha samband med pandemin, och att den grupp som använder appar och internet minst också är den som starkt rekommenderats att stanna inne och inte röra sig bland folk. Det finns ett digitalt utanförskap i Sverige där över en halv miljon människor inte använder internet varje dag, många av dem är äldre personer. Vi måste ha kundcenter för att ge en möjlighet att hjälpa våra resenärer när appar och hemsidor inte räcker till. Att man nyttjar pandemin för att genomföra servicenedskärningar är oroväckande, avslutar Sara Svensson.

Frågorna debatteras under dagens möte med Regionfullmäktige i Region Skåne, dels i interpellationsdebatten och dels under enkla frågor.

Läs mer om Vänsterpartiets ställningstaganden kring kollektivtrafiken under Coronapandemin här och här.

Följ debatten här. 

Se hela dagordningen för mötet här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Fel att straffa för vård man inte efterfrågat1.10.2020 13:41:31 CESTPressmeddelande

De nationella screeningsprogrammen som finns även i Skåne är en viktig del för tidig upptäckt av sjukdom. För medverkan i program får målgruppen, t.ex. kvinnor i fallet med cellprovstagning, får man en automatisk kallelse till provtagning utan att själv ha kontaktat vården. Nu inför Alliansstyret en straffavgift på 300 kronor till den som inte dyker upp på besöket – ett besök man själv inte bokat.

Tondöv upphandling inom psykiatrin slår hårt mot patienterna1.10.2020 09:44:03 CESTPressmeddelande

Det är andra gången ärendet uppe i Hälso- och sjukvårdsnämnden – Alliansförslaget att lägga ut utredningar och behandling inom neuropsykiatrin på entreprenad. Första gången fick det dras tillbaka då det bestreds av företrädare från två fackförbund och anställda inom verksamheten. Underlagen var inaktuella och förslaget ogillades i sin helhet, men på dagens möte med nämnden är det dags igen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum