Vänsterpartiet Skåne

V motionerar om tillit - Låt välfärdsarbetarnas kunskap och erfarenhet styra i verksamheterna!

Dela

Tillitsbaserad styrning är ett begrepp som ofta används i samtal om styrning inom offentliga organisationer, men steget mellan att uppskatta idén och att använda den inom den egna verksamheten är många gånger långt. Nu vill Vänsterpartiet att Region Skåne gör gemensam sak med fackförbunden och tar fram en strategi för att öka personalens möjligheter till inflytande och makt i verksamheterna.

- Trots positiva exempel och utredningar som visar att tillitsbaserad styrning fungerar väl har vardagen för välfärdens medarbetare ofta snarare präglats av detaljstyrning och just brist på tillit. Med erfarenheterna från pandemin vill vi att regionen tillsammans med personalen och de fackliga organisationerna sätter fart på förändringen, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Region Skåne. I andra organisationer ser vi att effekterna av tillitsbaserade organisationer ger större engagemang hos de anställda, bättre arbetsmiljö, minskad sjukfrånvaro och mindre personalomsättning. Tyvärr har Alliansen i Skåne under mandatperioden istället fokuserat på att ge möjligheter att avknoppa verksamheter trots fackföreningars samlade kritik, vilket är att gå helt åt andra hållet, menar Sara Svensson.

Sedan 90-talet har marknadsbaserade organisationsmodeller påverkat hur sjukvård organiseras och New Public Management (NPM) med just-in-time-tankesätt från det löpande bandet har påverkat allt från personalbemanning till lagerhållning. Samtidigt är Region Skånes målsättningar på det personalpolitiska området höga. Man vill vara en ”attraktiv arbetsgivare” och i budgeten för 2021 slås det fast att man ska ”erbjuda hälsofrämjande arbetsplatser, bra möjligheter till utveckling för medarbetarna och ledare som upprätthåller ett lyssnande, närvarande ledarskap och aktivt arbetar för jämställda arbetsplatser”. Redan innan Corona-pandemin var dock arbetstakten i Region Skåne hög på många håll och personalomsättningen stor. Efter ett helt år av pandemikris har situationen inte blivit bättre.

- Det syns väldigt tydligt att nuvarande system inte fungerar, säger Angelica Svensson, representant för Vänsterpartiet i Regionala Utvecklingsnämnden. Syftet med tillitsbaserad styrning är att skapa en organisation med goda arbetsförhållanden som tar vara på medarbetarnas kompetens och engagemang och ger en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Kloka och långsiktiga satsningar är avgörande för att tillsammans med all personal bygga en robust sjukvård för framtiden, avslutar hon.

Läs hela motionen här.

Nyckelord

Kontakter

Angelica SvenssonLedamot i Regionfullmäktige, representant i Regionala Utvecklingsnämnden

Tel:073 - 929 44 39

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V eniga med granskning: samverkan för barn och unga måste förbättras21.4.2021 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

På dagens möte med Primärvårdsnämnden i Region Skåne lyfts en granskning av samverkansarbetet kring barn och unga med behov av samordnade insatser mellan region och kommun. Behovet av samverkan kan finnas för barn med social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättning eller en kombination av dessa. Granskningen pekar på en ojämlikhet i hur väl arbetet fungerar mellan olika kommuner och ett antal områden som behöver förbättras. Vänsterpartiet vill understryka vikten av att få till ett välfungerande arbete för barn och unga som många gånger riskerar att falla mellan stolarna.

Vänsterpartiet vill se intensifiering av arbetet med vård och omsorg vid demenssjukdom13.4.2021 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

I början av 2020 bifölls Vänsterpartiets initiativ om att införa Socialstyrelsens nya modell för standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom i Region Skåne. Då var Agneta Lenander glad: Eftersom vårdbehoven kan se väldigt olika ut från person till person, till exempel beroende på ålder, och den här modellen bygger just på ett personcentrerat förhållningssätt där kommunen, regionen och socialtjänsten i samverkan anpassar sina insatser efter patientens behov. Det här kan ge direkta förbättringar inom vård och omsorg för skånska patienter som blivit diagnosticerade med demenssjukdom, sa hon då. Idag, på möte med Regionfullmäktige, undrar hon vad som skett med det arbete som skulle inletts för över ett år sedan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum