Vänsterpartiet Skåne

V: Samverkan kring barn och unga - de som gör jobbet måste få förutsättningarna de behöver

Dela

Under dagens möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne lämnade nämnden ett yttrande angående Region Skånes revisorers granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser. Vänsterpartiet vill understryka att samverkan inte är bara en central åtgärd, utan bygger på att kunskap om förutsättningarna ges till alla de som jobbar med barnen.

- Behovet av samverkan är väldigt stort, säger Peter Ahlbom, pedagog på elevhälsan i Helsingborg och representant för Vänsterpartiet i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Samtidigt är kunskapen om lagar och bestämmelser ofta ojämn mellan aktörerna som ska samordna insatserna. Det finns en del knutar som behöver lösas upp kring ansvarsfördelning mellan barn- och ungdomspsykiatri och habilitering för barn med dubbla diagnoser som till exempel autism och ADHD. Alla barn har rätt till bästa möjliga förutsättningar utifrån sin individuella situation, och här behöver arbetet intensifieras. Barnens hälsa ska inte utmanas för att olika instanser saknar kunskap om processen, menar han.

Den första rekommendationen nämnden lämnar handlar om att hälso- och sjukvårdsnämnden ska ta initiativ till att lokala överenskommelser tecknas mellan samverkande aktörer när den nya ramöverenskommelsen är beslutad samt att dess innehåll görs känt i samtliga berörda förvaltningar. Det är här Vänsterpartiet vill se ett tillägg om att det rör förvaltningar inom både kommun och region.

- Vi vill att man tar ytterligare ansvar för samverkan med fokus på att de som ska göra jobbet får den kunskap och de förutsättningar de behöver, säger Agneta Lenander, även hon representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Ska samverkan kring barnen och de unga fungera måste både kommun och region ha god kunskap om vilka möjligheter till samverkan som finns. Kedjan blir inte starkare än den svagaste länken, och här är det barn och ungas hälsa vi pratar om. Det måste fungera, avslutar hon.

Nämnden beslutade att avslå tillägget.

Nyckelord

Kontakter

Agneta LenanderLedamot i Regionfullmäktige (V), sjuksköterska, representant i HSN

Tel:072 - 4494870

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V:s budgetmotion för 2022: Jämlikt Skåne - för en välfärd att lita på21.10.2021 10:06:42 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionstyrelsen presenterar Vänsterpartiet i Region Skåne sitt förslag till budgetmotion inför 2022. Förslaget präglas av satsningar på jämlikhet genom förstärkningar av det gemensamma: ökade resurser till sjukvården för säkerställd vård och förbättrad arbetssituation för personalen, en välutbyggd och tillgänglig kollektivtrafik för hela Skåne, en kultursatsning för ökad långsiktig finansiering och ett tydligt fokus på klimatomställning. Dessutom ingår en regional satsning för skrotad karensdag för regionens drygt 36 000 anställda.

V ställer styret till svars om arbetsmiljön inom den skånska vården28.9.2021 15:22:28 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionfullmäktige ställde Agneta Lenander, sjuksköterska och representant för Vänsterpartiet, styret till svars för situationen inom vården. ”Det kokar i leden och det uttrycks åsikter om en arbetsgivare som tar sin personal för givet, som inte håller det som lovats, en arbetsgivare som kallt räknar med att det är den vårdanställdes samvete som löser vakanser i schemat, även i höst”, säger hon.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum