Vänsterpartiet Skåne

V: Skapa större möjligheter för delaktighet vid kronisk sjukdom

Dela

Genomsnittsåldern i befolkningen ökar och allt fler lever längre liv. Samtidigt drabbas fler av sjukdomar som i många fall inte kan botas utan enbart lindras genom behandling. Nu föreslår Vänsterpartiet i Region Skåne att de samtal som hålls kring patientens önskemål om behandling genomförs tidigare, för att öka medbestämmandet och informationstillgången för den drabbade.

- När man drabbas av en sjukdom som inte går att bota är det extra viktigt att man får möjlighet att bestämma hur ens vård ska se ut, menar Agneta Lenander, Vänsterpartiets representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden. För att kunna göra det behöver patienten ha kunskap om vad sjukvården kan erbjuda, vad som är legalt möjligt och kunna ställa frågor utifrån individuella behov och önskemål kring behandling.Så är det inte alltid idag. Med en handlingsplan för tidiga och löpande samtal kan vi göra stora förbättringar för att stärka patienternas och de anhörigas kunskap och påverkansmöjligheter, menar hon.

Den svenska sjukvården är i en omställning till vad som kallas Nära vård. Den syftar till att varje person ska vara delaktig i sin egen vård genom ett personcentrerat förhållningssätt. Idag ska så kallade brytpunktssamtal ske i samband med att vården övergår till palliativ (vård i livets slutskede). Tidigare och flera samtal utifrån befintlig modell för brytpunktssamtal kan skapa förutsättningar för den enskilde att leva livet fullt ut. Det kan ökad kunskap om den egna hälsan och ökade möjligheter att vara delaktig i den egna vården. Det kan ge kunskap som underlättar beslut om vilka utredningar och behandlingar som patienten vill medverka i, menar Vänsterpartiet.

- Sjukvårdens medarbetare, men även samhället, blir allt bättre på att hantera dessa ofta tabubelagda samtal om att livet är på väg att ta slut. Med det är fortfarande vanligt att brytpunktssamtal startar alltför sent - ofta under livets sista dag eller dagar. Då är den enskildes önskemål ofta varken kända eller möjliga att ta del av. Diskussionerna har kanske förts med en annan huvudman, en annan vårdinrättning eller med en god vän eller anhörig och dokumentationen om detta är ofta bristfällig och svår att finna. Genom ett systematiserat arbete kan detta undvikas, avslutar Agneta Lenander.

Vänsterpartiets förslag går ut på att Region Skåne tar fram en handlingsplan för tidiga samtal enligt formen för brytpunktssamtal, och att det blir möjligt att följa samtalens innehåll oavsett var patienten befinner sig i vårdkedjan. Det ska också finnas möjligheter till kvalitetsgranskning och statistikinsamling för att säkerställa och utveckla god vård. Ärendet bereds nu inom Hälso- och sjukvårdsnämnden och återkommer för beslut i vår.

Läs hela initiativet här.

Nyckelord

Kontakter

Agneta LenanderLedamot i Regionfullmäktige (V), sjuksköterska, representant i HSN

Tel:072 - 4494870

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V eniga med granskning: samverkan för barn och unga måste förbättras21.4.2021 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

På dagens möte med Primärvårdsnämnden i Region Skåne lyfts en granskning av samverkansarbetet kring barn och unga med behov av samordnade insatser mellan region och kommun. Behovet av samverkan kan finnas för barn med social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättning eller en kombination av dessa. Granskningen pekar på en ojämlikhet i hur väl arbetet fungerar mellan olika kommuner och ett antal områden som behöver förbättras. Vänsterpartiet vill understryka vikten av att få till ett välfungerande arbete för barn och unga som många gånger riskerar att falla mellan stolarna.

Vänsterpartiet vill se intensifiering av arbetet med vård och omsorg vid demenssjukdom13.4.2021 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

I början av 2020 bifölls Vänsterpartiets initiativ om att införa Socialstyrelsens nya modell för standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom i Region Skåne. Då var Agneta Lenander glad: Eftersom vårdbehoven kan se väldigt olika ut från person till person, till exempel beroende på ålder, och den här modellen bygger just på ett personcentrerat förhållningssätt där kommunen, regionen och socialtjänsten i samverkan anpassar sina insatser efter patientens behov. Det här kan ge direkta förbättringar inom vård och omsorg för skånska patienter som blivit diagnosticerade med demenssjukdom, sa hon då. Idag, på möte med Regionfullmäktige, undrar hon vad som skett med det arbete som skulle inletts för över ett år sedan.

V motionerar om tillit - Låt välfärdsarbetarnas kunskap och erfarenhet styra i verksamheterna!19.3.2021 11:00:00 CET | Pressmeddelande

Tillitsbaserad styrning är ett begrepp som ofta används i samtal om styrning inom offentliga organisationer, men steget mellan att uppskatta idén och att använda den inom den egna verksamheten är många gånger långt. Nu vill Vänsterpartiet att Region Skåne gör gemensam sak med fackförbunden och tar fram en strategi för att öka personalens möjligheter till inflytande och makt i verksamheterna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum