Vänsterpartiet Skåne

V ställer styret till svars om arbetsmiljön inom den skånska vården

Dela

Under dagens möte med regionfullmäktige ställde Agneta Lenander, sjuksköterska och representant för Vänsterpartiet, styret till svars för situationen inom vården. ”Det kokar i leden och det uttrycks åsikter om en arbetsgivare som tar sin personal för givet, som inte håller det som lovats, en arbetsgivare som kallt räknar med att det är den vårdanställdes samvete som löser vakanser i schemat, även i höst”, säger hon.

- Jag hade önskat att vi inte hade behövt ha den här diskussionen och debatten en gång till. Att vi efter en sommar stolt kunnat säga att det har gått bra, att personalen har fått sin lagstadgade semester och patientsäkerheten aldrig varit hotad. Att det vi planerat för har fungerat. Att vi har en utvilad personal som kan ta sig an den uppskjutna vården, och att de är stolta och trygga i att arbeta för regionen. Men det kan jag inte, säger Agneta Lenander.

För att lösa luckor i bemanningen under sommaren har personalen ställt upp genom att sälja sin semester, gå in på extrapass, stanna kvar längre och arbeta dubbelt. Trots att situationen var väntad har antalet öppna vårdplatser varit ännu färre denna sommar än tidigare. Nu tar hösten vid med än tröttare och slitnare personal som har innestående semester, komp- och övertid.

- På pappret har regionen fler vårdanställda men inte ute på vårdgolven. De vårdanställda har hanterat ett virus som vi inte visste så mycket om och som skördat liv, och skadat patienter. Redan innan sommarsemestrarna signalerade de fackliga organisationerna om ett ansträngt läge, och vi gick in i sommarperioden med en sliten och utmattad personal. Nu kommer signaler om att fler säger upp sig för att de inte orkar mer. Det är många år av viktig kompetens som försvinner från våra verksamheter. Regionen har väldigt långt kvar till målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Utan personal på plats kan vi vare sig säkerställa patienternas behov av vård eller hantera den uppskjutna vården.

De frågor som ställdes till personalnämndens ordförande Pontus Lindberg rörde hur många års sammanlagd arbetslivserfarenhet man gått miste om i uppsägningarna, och om regionen har nyrekryterat i samma omfattning. V undrade också hur mycket innestående semester, övertid och komptid som finns bland vårdpersonalen jämfört med tidigare år, och slutligen vilka insatser som görs för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Svaren som gavs var att det inte går att beräkna antalet förlorade år hos de 1124 uppsagda sjukvårdsmedarbetarna som lämnat sina arbeten januari-juni 2020, men att man totalt, sett över alla anställdakategorier över regionen, har ökar antalet anställda. Utslaget på hela sjukvårdspersonalen har varje anställd en halv veckas semester som de inte kunnat ta ut över sommaren. Övertidstimmarna har också ökat. Planen är att fortsätta på inslagen väg och arbeta mot att återställa läget till hur det såg ut innan pandemin.

Vänsterpartiet har andra förslag.

- En attraktiv arbetsgivare som jag ser det ger en verksamhet där medarbetaren själv kan få välja om den vill arbeta 3 skift med blandad dag, kväll natt, eller bara natt, eller bara kväll och dag? Där en ny medarbetare kommer till en arbetsplats med erfaren personal som den kan ställa tusen och en frågor till och få svar och växa. Och den nya medarbetaren behöver inte introducera nya medarbetare eller handleda studenter när denne arbetat mindre än ett halvår, vilket sker idag. Där medarbetaren arbetar på ett hälsofrämjande schema och där arbetsgivaren inte ansöker om dispens, och genom att lägga brytpunkt på vissa tider kan kringgå arbetstidslagen år efter år. Eller tvingas jobba natt trots att denne inte klarar av det. Där den enskilde inte finansierar arbetstidsförkortning själv. Där alla medarbetare kompetensutvecklas och fortbildas kontinuerligt och det finns inplanerat i schemat. Där medarbetare kan ägna sig åt kärnverksamheten där HR stöttar i de administrativa och schematekniska frågorna. Där medarbetaren inte tvingas få utbetalt semesterdagar i pengar för att arbetsgivaren bestämt maxantal sparade dagar, trots att semester inte beviljats. Där beslutsvägarna är korta, en styrning som bygger på tillit och riktar sig mot stödjande funktioner istället för som nu från direktiv uppifrån och där ingen kommunikation och dialog efterfrågas, eller stödfunktioner sätts in. Jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Kontentan är att Regionen behöver bli en mer nära, tillitsfull och lyssnande arbetsgivare. Vill man veta hur sjukvården mår, hur man ska kunna ta omhand den uppskjutna vården, ställa om, utöka verksamhet, minska vårdskador, utrota tystnadskultur osv behöver man faktiskt lyssna på de som gör jobbet. Fråga vad de behöver, för att kunna genomföra uppdraget. Det behöver inte vara svårare än så, egentligen, avslutar Agneta Lenander.

Nyckelord

Kontakter

Agneta LenanderLedamot i Regionfullmäktige (V), sjuksköterska, representant i HSN

Tel:072 - 4494870

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V:s fråga: Kan invånarna vara trygga i att söka vård på akuten i Helsingborg?14.6.2022 15:11:07 CEST | Pressmeddelande

Situationen på Helsingborgs lasarett har eskalerat under en längre tid. Personalen har under lång tid larmat om brist på vårdplatser, överbeläggningar, fara för patientsäkerheten och en extrem arbetsbelastning. Facket har krävt åtgärder – men i dagsläget verkar inget ha hjälpt. Oron är stor. Under dagens möte med regionfullmäktige ställde Vänsterpartiet styret till svars.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum