Vänsterpartiet Skåne

V: Ta krafttag för barns och ungas hälsa i pandemins kölvatten

Dela

På dagens möte med Regionstyrelsen la Vänsterpartiet ett initiativärende för att låta regionen leda en kraftsamling för barns och ungas psykiska hälsa.

- Vi vill att Region Skåne tar initiativ till ett brett arbete för att möta barns och ungas behov av stöd nu och framöver, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne. Pandemin drabbar alla, men inte lika. Samhällets ojämlikheter har gjort stora skillnader i vilka förutsättningar man har haft för att hantera det år som gått. Därför behöver vi nu satsa extra för att möta detta, menar hon.

I BRIS rapport Första året med pandemin – Om barns mående och utsatthet rapporterar man att man under 2020 noterat särskilt stora ökningar gällande barns samtal om ångest (+ 61 procent), nedstämdhet (+ 55 procent), familjekonflikter (+ 43 procent), samtal om samhällets stödinstanser (+ 36 procent) samt samtal om psykiskt våld (+ 32 procent) och fysiskt våld (+ 28 procent). De stora ökningarna inom dessa samtalskategorier bedömer BRIS har en koppling till de förändringar som skett i omvärlden och i många barns liv under året. Initiativärendet är tänkt att vara startskott för ett arbete tillsammans med kommuner, föreningsliv och andra berörda aktörer.

Miljöpartiets förslag om att polska kvinnor med hjälp av statlig finansiering ska erbjudas rätt till abort i Skåne till samma avgift som svenska invånare var något Vänsterpartiet ställde sig bakom.

- De inskränkningar vi ser runt om i Europa och världen av kvinnors rätt till vår egen kropp är oacceptabla. Miljöpartiets förslag om att se över möjligheten att ge polska kvinnor möjlighet att genomföra subventionerad abort är viktigt. Historiskt har svenska kvinnor fått hjälp i Polen när abort var olagligt i Sverige. Tyvärr gick alla allianspartier och SD emot förslaget som då röstades ner, avslutar Sara Svensson.

Initiativärendet om kraftsamling för barn och ungas psykiska hälsa kommer upp för politiskt beslut vid kommande möte med regionstyrelsen.

Nyckelord

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet vill se intensifiering av arbetet med vård och omsorg vid demenssjukdom13.4.2021 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

I början av 2020 bifölls Vänsterpartiets initiativ om att införa Socialstyrelsens nya modell för standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom i Region Skåne. Då var Agneta Lenander glad: Eftersom vårdbehoven kan se väldigt olika ut från person till person, till exempel beroende på ålder, och den här modellen bygger just på ett personcentrerat förhållningssätt där kommunen, regionen och socialtjänsten i samverkan anpassar sina insatser efter patientens behov. Det här kan ge direkta förbättringar inom vård och omsorg för skånska patienter som blivit diagnosticerade med demenssjukdom, sa hon då. Idag, på möte med Regionfullmäktige, undrar hon vad som skett med det arbete som skulle inletts för över ett år sedan.

V motionerar om tillit - Låt välfärdsarbetarnas kunskap och erfarenhet styra i verksamheterna!19.3.2021 11:00:00 CET | Pressmeddelande

Tillitsbaserad styrning är ett begrepp som ofta används i samtal om styrning inom offentliga organisationer, men steget mellan att uppskatta idén och att använda den inom den egna verksamheten är många gånger långt. Nu vill Vänsterpartiet att Region Skåne gör gemensam sak med fackförbunden och tar fram en strategi för att öka personalens möjligheter till inflytande och makt i verksamheterna.

V motionerar: Satsa på sammanhållen vård för psykisk ohälsa!12.3.2021 11:15:00 CET | Pressmeddelande

Med dagens vårdvalssystem för psykoterapi är vården uppdelad på många olika bolag, privatpersoner och stiftelser och tillgången är ojämn över Skåne. Vänsterpartiet menar att det inte bara försvårar vägen till en fungerande terapeutiskt vård för patienten, utan att det också kan leda till att det är svårt att veta om patienter överhuvudtaget får det stöd de är i behov av och har rätt till. Därför motionerar Vänsterpartiet i Region Skåne idag om att avskaffa detta vårdval för att istället kunna organisera arbetet på ett sammanhållet sätt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum