Vänsterpartiet Skåne

V tar initiativ för ökat arbetsgivaransvar för våldsutsatta

Dela

Förekomst av våld är alltför vanligt. På tre veckor har fem kvinnor i Sverige mördats av män. För att förebygga att män överhuvudtaget tar till våld krävs ett långsiktigt normförändrande arbete, men det behövs också direkta åtgärder här och nu för att upptäcka och erbjuda skydd till våldsutsatta. Inga fler ska behöva dö innan samhället agerar, menar Vänsterpartiet, som nu tar initiativ till förstärkta insatser för att öka möjligheterna för våldsutsatta att få hjälp.

- Samhället behöver agera mot och förebygga våld mot kvinnor på många olika sätt, idag lägger vi förslag på ett, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne. Vi vill att en fråga om våldsutsatthet inkluderas i rutiner kring exempelvis medarbetarsamtal för alla regionens anställda, för att ge möjlighet till hjälp och stöd från arbetsgivarens sida.

SKR lyfter att just chefer kan ha en viktig roll i att det i det systematiska arbetsmiljöarbetet också ingår avstämningar kring anställdas mående. Genom att ha en stående fråga till samtliga är det ingen enskild som pekas ut, utan alla ges samma möjlighet.

- På samma sätt som arbetet mot våld är enormt viktigt för de som söker vård, så behöver regionen som arbetsgivare lyfta de här frågorna i samtal för att kunna stödja personalen. Därför innebär vårt förslag även insatser i regionen kring vilka möjligheter till stöd som finns. Att få en fråga kan vara ett första steg till hjälp för våldsutsatta och en möjlighet för regionen som stor arbetsgivare att stötta sin personal och agera för mindre våldsutsatthet, avslutar Sara Svensson.

Initiativärendet lämnades in på dagens möte med regionstyrelsen och kommer upp för politisk behandling vid ett kommande möte.

Nyckelord

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V:s budgetmotion för 2022: Jämlikt Skåne - för en välfärd att lita på21.10.2021 10:06:42 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionstyrelsen presenterar Vänsterpartiet i Region Skåne sitt förslag till budgetmotion inför 2022. Förslaget präglas av satsningar på jämlikhet genom förstärkningar av det gemensamma: ökade resurser till sjukvården för säkerställd vård och förbättrad arbetssituation för personalen, en välutbyggd och tillgänglig kollektivtrafik för hela Skåne, en kultursatsning för ökad långsiktig finansiering och ett tydligt fokus på klimatomställning. Dessutom ingår en regional satsning för skrotad karensdag för regionens drygt 36 000 anställda.

V ställer styret till svars om arbetsmiljön inom den skånska vården28.9.2021 15:22:28 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionfullmäktige ställde Agneta Lenander, sjuksköterska och representant för Vänsterpartiet, styret till svars för situationen inom vården. ”Det kokar i leden och det uttrycks åsikter om en arbetsgivare som tar sin personal för givet, som inte håller det som lovats, en arbetsgivare som kallt räknar med att det är den vårdanställdes samvete som löser vakanser i schemat, även i höst”, säger hon.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum