Vänsterpartiet Skåne

V: Utlys klimatnödläge i Skåne!

Dela

Under dagens möte med Regionfullmäktige i Region Skåne togs Vänsterpartiets motion om att utlysa klimatnödläge upp. Vänsterpartiet menar att det är dags att inse situationens allvar, se konsekvenserna och handla därefter. Alliansen menar att de redan uppsatta målen och strategierna är nog.

- Detta är en motion som manar till enighet i att möta det klimatnödläge som världen står inför. Att göra allt vi kan, att möta upp internationella avtal men också göra mer, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne. Vi vill att Region Skåne erkänner det nödläge vi står mitt i. Istället för att bifalla motionen så avslår Alliansen den med standardsvaret att vi inte behöver fler handlingsplaner. Samtidigt driver samma partier på för fler filer på motorvägarna och förlängda och ökade stöd till flygplatser. Man säger att man förstår men vi har svårt att se det. Inser de allvaret?

Många andra städer och regioner världen över har redan utlyst klimatnödläge, exempelvis New York, Malmö, Helsingfors, Lund och många andra. Syftet beslut tas med klimatnödläget i tanken. Att arbeta efter metoden handlar om att stärka arbetet och bygga upp best practice tillsammans med andra aktörer i regionen och att informera och samverka kring en skyndsam omställning. De handlingsplaner som finns och utvecklas ska ta höjd för 1,5 graders-målet samtidigt som man säkerställer att regionens åtgärder leder till insatser för att kompensera för andra aktörer som idag inte når ända fram.

- Nödläget kommer att vara tills världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås, menar Vilmer Andersen, Vänsterpartiets representant i Regionala Utvecklingsnämnden. Politiskt måste vi erkänna det för att kunna jobba mot det. Idag står vi still på de flesta av de miljömål som följs upp på regional nivå och inget av de tolv kunde nås. Vissa går till och med åt fel håll och blir värre. Det är tydligt att om det här är allt vi kan göra så är det inte bra nog.

Under 2019 lämnade Vänsterpartiet in en motion om att ta fram en koldioxidbudget att arbeta efter, ett praktiskt redskap för att peka ut direkta åtgärder för utsläppsminskningar. Det förslaget ansågs besvarat med hänvisning till att de mål som finns redan beskriver minskade utsläpp för koldioxid. De praktiska arbetssätt som tas fram utifrån en koldioxidbudget används dock inte, och kommer heller inte tas fram.

Läs Dagens Samhälles artikel om klimatnödlägesutlysningar här.

Nyckelord

Kontakter

Vilmer AndersenLedamot i Regionfullmäktige (V), representant i Regionala Utvecklingsnämnden

Tel:070 - 585 22 24

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V: Vi ska inte behöva trängas i kollektivtrafiken!10.5.2021 05:30:00 CEST | Pressmeddelande

Larmen om trängsel i kollektivtrafiken har inte mattats av. Nu när skolor och arbetsplatser så smått börjar öppna upp för minskad distansundervisning riskerar problemet att förvärras ytterligare. Det är många som inte har andra sätt att ta sig runt på, och personalen har rätt till en trygg arbetsmiljö. Skånetrafiken måste se över sätt att minska trängseln ombord, menar Vänsterpartiet.

V: Samverkan kring barn och unga - de som gör jobbet måste få förutsättningarna de behöver6.5.2021 15:13:29 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne lämnade nämnden ett yttrande angående Region Skånes revisorers granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser. Vänsterpartiet vill understryka att samverkan inte är bara en central åtgärd, utan bygger på att kunskap om förutsättningarna ges till alla de som jobbar med barnen.

V tar initiativ för ökat arbetsgivaransvar för våldsutsatta29.4.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

Förekomst av våld är alltför vanligt. På tre veckor har fem kvinnor i Sverige mördats av män. För att förebygga att män överhuvudtaget tar till våld krävs ett långsiktigt normförändrande arbete, men det behövs också direkta åtgärder här och nu för att upptäcka och erbjuda skydd till våldsutsatta. Inga fler ska behöva dö innan samhället agerar, menar Vänsterpartiet, som nu tar initiativ till förstärkta insatser för att öka möjligheterna för våldsutsatta att få hjälp.

V eniga med granskning: samverkan för barn och unga måste förbättras21.4.2021 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

På dagens möte med Primärvårdsnämnden i Region Skåne lyfts en granskning av samverkansarbetet kring barn och unga med behov av samordnade insatser mellan region och kommun. Behovet av samverkan kan finnas för barn med social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättning eller en kombination av dessa. Granskningen pekar på en ojämlikhet i hur väl arbetet fungerar mellan olika kommuner och ett antal områden som behöver förbättras. Vänsterpartiet vill understryka vikten av att få till ett välfungerande arbete för barn och unga som många gånger riskerar att falla mellan stolarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum