Vänsterpartiet Skåne

V: Utlys klimatnödläge i Skåne!

Dela

Under dagens möte med Regionfullmäktige i Region Skåne togs Vänsterpartiets motion om att utlysa klimatnödläge upp. Vänsterpartiet menar att det är dags att inse situationens allvar, se konsekvenserna och handla därefter. Alliansen menar att de redan uppsatta målen och strategierna är nog.

- Detta är en motion som manar till enighet i att möta det klimatnödläge som världen står inför. Att göra allt vi kan, att möta upp internationella avtal men också göra mer, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne. Vi vill att Region Skåne erkänner det nödläge vi står mitt i. Istället för att bifalla motionen så avslår Alliansen den med standardsvaret att vi inte behöver fler handlingsplaner. Samtidigt driver samma partier på för fler filer på motorvägarna och förlängda och ökade stöd till flygplatser. Man säger att man förstår men vi har svårt att se det. Inser de allvaret?

Många andra städer och regioner världen över har redan utlyst klimatnödläge, exempelvis New York, Malmö, Helsingfors, Lund och många andra. Syftet beslut tas med klimatnödläget i tanken. Att arbeta efter metoden handlar om att stärka arbetet och bygga upp best practice tillsammans med andra aktörer i regionen och att informera och samverka kring en skyndsam omställning. De handlingsplaner som finns och utvecklas ska ta höjd för 1,5 graders-målet samtidigt som man säkerställer att regionens åtgärder leder till insatser för att kompensera för andra aktörer som idag inte når ända fram.

- Nödläget kommer att vara tills världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås, menar Vilmer Andersen, Vänsterpartiets representant i Regionala Utvecklingsnämnden. Politiskt måste vi erkänna det för att kunna jobba mot det. Idag står vi still på de flesta av de miljömål som följs upp på regional nivå och inget av de tolv kunde nås. Vissa går till och med åt fel håll och blir värre. Det är tydligt att om det här är allt vi kan göra så är det inte bra nog.

Under 2019 lämnade Vänsterpartiet in en motion om att ta fram en koldioxidbudget att arbeta efter, ett praktiskt redskap för att peka ut direkta åtgärder för utsläppsminskningar. Det förslaget ansågs besvarat med hänvisning till att de mål som finns redan beskriver minskade utsläpp för koldioxid. De praktiska arbetssätt som tas fram utifrån en koldioxidbudget används dock inte, och kommer heller inte tas fram.

Läs Dagens Samhälles artikel om klimatnödlägesutlysningar här.

Nyckelord

Kontakter

Vilmer AndersenLedamot i Regionfullmäktige (V), representant i Regionala Utvecklingsnämnden

Tel:070 - 585 22 24

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V: Viktigt att titta på miljö- och klimatpåverkan vid val av sträckning för höghastighetsbana5.3.2021 13:31:57 CETPressmeddelande

På dagens möte med Regionala Utvecklingsnämnden fattades det beslut om vilka medskick Region Skåne vill göra till Trafikverket gällande ny stambana för höghastighetståg mellan Hässleholm och Lund. Samrådsprocessen sker i flera steg och med berörda kommuner längs med sträckningen. Ännu är inte beslut fattat för var sträckningen ska dras, men Vänsterpartiet menar att det är viktigt att redan nu titta på påverkan på natur- och kulturvärden i de olika alternativen.

V motionerar: Gör alla sjukvårdens resurser tillgängliga vid kris!1.3.2021 13:00:00 CETPressmeddelande

Coronapandemin har varit och är en stor utmaning för sjukvården på många sätt. Alla samhällets instanser har prövats i förmåga att prioritera och samarbete. På många sätt har svaga punkter blivit belysta samtidigt som ett enormt jobb utförts och många gånger fungerat väl. I ett sjukvårdssystem som är uppdelat med vårdval och privata vårdgivare är regleringen av de privata företagens förmåga att hjälpa till och styra om sina resurser en viktig fråga. Hur kan vi alla bäst hjälpas åt för att ta oss igenom pandemin?

V vill satsa på bred uppsökande verksamhet inom sexuell hälsa – får nej11.2.2021 16:47:12 CETPressmeddelande

Under dagens möte med Hälso- och Sjukvårdsnämnden lyftes Vänsterpartiets initiativärende om en buss som kan arbeta uppsökande i Skåne med sexuell och reproduktiv hälsa. En utredning rekommenderades också för att se om det finns socioekonomiska skillnader i vilka som nås av nuvarande åtgärder. Alliansen väljer dock att se ärendet som redan täckt – utan att varken utreda behoven eller se på möjligheter för en buss lastad med bred kompetens.

V: HH-förbindelsen är ett statligt ansvar4.2.2021 14:10:59 CETPressmeddelande

Under dagens möte med Regionstyrelsen var frågan om Region Skånes medverkan i det konsortium som ska finansiera en tunnelförbindelse mellan Helsingborg-Helsingör uppe. Vänsterpartiet vill betona vikten av att se Öresundsregionen som en helhet där det bör läggas stor tyngd vid hållbara lösningar för både godstransporter, fjärrtåg och persontrafik framöver, där HH-förbindelsen är en viktig del. Regionen bör vara med och driva på för detta, men ansvaret för att finansiera satsningen bör ligga på nationell nivå, menar Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum