Vänsterpartiet Skåne

V: Vi ska inte behöva trängas i kollektivtrafiken!

Dela

Larmen om trängsel i kollektivtrafiken har inte mattats av. Nu när skolor och arbetsplatser så smått börjar öppna upp för minskad distansundervisning riskerar problemet att förvärras ytterligare. Det är många som inte har andra sätt att ta sig runt på, och personalen har rätt till en trygg arbetsmiljö. Skånetrafiken måste se över sätt att minska trängseln ombord, menar Vänsterpartiet.

- Trots att vaccineringen är igång lever vi fortfarande i en pandemi, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet. Att det är trångt på bussar och tåg innebär fortfarande en risk för smittspridning. Att uppmana invånarna att hålla avstånd räcker inte långt när alla ska till skolan eller arbetet samtidigt. I städerna är det kanske möjligt att vänta på nästa buss, men om man bor mindre tätbebyggt är det inte säkert att nästa kommer strax, eller att den en timme senare inte också blir full. Skånetrafiken måste se till att man gjort allt man kan för att öka kapaciteten för att minska trängseln, säger hon.

Skånetrafiken rapporterar stora underskott på grund av det minskade resandet 2020 och 2021. Den senaste prognosen visar på intäktsbortfall på 765 miljoner kronor.

- Vi är väl medvetna om att det kommer att innebära ytterligare kostnader om vi ökar trafikeringen, men minskad smittspridning och människors hälsa är viktigare, säger Samuel Johansson, Vänsterpartiets representant i kollektivtrafiknämnden. Uppmaningar om att hålla i och hålla ut borde gälla även för Skånetrafiken – den behöver vara ett tryggt alternativ för resenärer och personal och finnas på plats när resandet går upp igen. Det kommer det att göra, men det behöver ske så säkert som möjligt, avslutar han.

Statlig ersättning betalas ut till regioner för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken under pandemin för att kunna upprätthålla turtäthet. Om det dras ned på turer kan även stödet minska. Den exakta summan för ersättning är ännu inte fastställd.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V:s budgetmotion för 2022: Jämlikt Skåne - för en välfärd att lita på21.10.2021 10:06:42 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionstyrelsen presenterar Vänsterpartiet i Region Skåne sitt förslag till budgetmotion inför 2022. Förslaget präglas av satsningar på jämlikhet genom förstärkningar av det gemensamma: ökade resurser till sjukvården för säkerställd vård och förbättrad arbetssituation för personalen, en välutbyggd och tillgänglig kollektivtrafik för hela Skåne, en kultursatsning för ökad långsiktig finansiering och ett tydligt fokus på klimatomställning. Dessutom ingår en regional satsning för skrotad karensdag för regionens drygt 36 000 anställda.

V ställer styret till svars om arbetsmiljön inom den skånska vården28.9.2021 15:22:28 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionfullmäktige ställde Agneta Lenander, sjuksköterska och representant för Vänsterpartiet, styret till svars för situationen inom vården. ”Det kokar i leden och det uttrycks åsikter om en arbetsgivare som tar sin personal för givet, som inte håller det som lovats, en arbetsgivare som kallt räknar med att det är den vårdanställdes samvete som löser vakanser i schemat, även i höst”, säger hon.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum