Vänsterpartiet Skåne

V vill fokusera på hantering av Coronaviruset och skjuta budgetläggning till hösten

Dela

Region Skåne är mitt i ett intensivt arbete för att hantera situationen kring Covid-19, både i direkta verkningar och i att bygga upp system som kan hantera långsiktiga negativa effekter. I dessa turbulenta tider kan en tillförlitlig budget för 2021 inte tas fram i juni, menar Vänsterpartiet, som därför har lagt ett initiativärende för att skjuta upp budgetläggningen till hösten och hoppas på en bra diskussion mellan partierna.

- Vi är mitt uppe i en pandemi. Mycket i vårt samhälle och i regionen ställs på ända och ställs om. Just nu behöver vi fokusera alla våra resurser på hantering av Coronaviruset. Först när vi vet var vi står kan vi sammanfatta våra lärdomar och börja bygga för framtiden, menar Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne.

Hon vill även understryka att vi går mot en tid när regionen behöver rannsaka hur den kan bygga upp en mer robust sjukvård framåt med hållbara villkor för alla anställda.

- Personalen borde få hyllningar, men än hellre borde de få en högre lön och bättre arbetsmiljö. Det behövs luft i systemet. Det behövs en arbetsmiljö som är hälsofrämjande och ger personalen möjlighet att påverka. Där har regionen ett område som är enormt viktigt att fokusera på. Är det något nuvarande situation visar med all önskvärd tydlighet är det hur beroende samhället är av sjukvårdspersonalen och en välfungerande välfärd, säger hon.

Den ekonomiska krisen gör att skatteprognoser i nuläget bedöms som osäkra. Man befarar rejält höjd arbetslöshet och många företag vet i dagsläget inte hur framtiden ser ut. Samtidigt sker en stor omställning i sjukvården för att hantera virusutbrottet. Kollektivtrafiken planeras om och den regionala utvecklingen fokuserar på att stödja på de sätt som går. Regeringen har aviserat flera tilläggsbudgetar, men trots det syns prognoser som pekar på att de medel som hittills har tillfallit kommunerna och regionerna långt ifrån kommer att räcka.

- Den situation vi nu har är svåröverblickbar – vilka konsekvenserna blir för sjukvården, för kollektivtrafiken, för kulturlivet, för näringslivet, ja för samhället i stort. Därför vill jag med emfas understryka hur viktigt det är att faktiskt få ett grepp om vilken verkan pandemin får för regionen innan regionfullmäktige antar nästa års budget. Då finns förhoppningsvis bättre möjligheter att på ett ansvarsfullt sätt ha analyserat virusutbrottets effekter och ta ställning till resursfrågan och behov för regionen för kommande år, avslutar Sara Svensson.

Initiativärendet läggs till Regionstyrelsen och ger som förslag att budget för Region Skåne 2021 (med plan för 2022 och 2023) antas på Regionfullmäktige i oktober 2020.

Frågan kommer att behandlas på sammanträdet den 28/4.

Läs hela initiativärendet här.

Nyckelord

Kontakter

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V vill se regionala åtgärder för att hantera varsel inom tåg- och busstrafiken16.6.2020 13:24:54 CESTPressmeddelande

Den senaste veckan har det rapporterats om trafikbolag som väljer att varsla sin personal mitt under pågående covid-19kris. För tillfället rör det sig om 300 respektive cirka 250 anställda på de två aktuella bolagen som anställer personal inom tåg- och busstrafik. Vänsterpartiet vill nu att Region Skåne tar sitt ansvar och försöker förhindra varsel inom välfärden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum