Vänsterpartiet Skåne

V vill ha satsningar på förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonal – alliansen säger nej

Dela

Under våren 2022 lämnade Vänsterpartiet in ett förslag till regionstyrelsen om att avsätta ökade resurser för att i dialog med vårdpersonalen förbättra arbetsmiljön. Förslaget skulle kunna innebära högre bemanning, hållbara scheman och ökad lyhördhet till personalens behov kring arbetstider och återhämtning.

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Skåne och alliansen valde att inte tillmötesgå Vänsterpartiets förslag. De hänvisar istället till befintliga åtgärder såsom möjligheter att delta i motionsloppet Blodomloppet och andra redan finansierade projekt.

- Belastningen på personal inom välfärden har varit enorm sedan pandemin kom, men redan innan var arbetsbelastningen dokumenterat för hög på många håll inom hälso- och sjukvården. Att göra stora satsningar på personalens arbetsmiljö är en avgörande fråga både för personalen och för patienternas rätt till god jämlik vård efter behov, konstaterar Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Region Skåne.Ett av Vänsterpartiets viktigaste krav i valrörelsen är att göra stora satsningar på personalen. Att alliansen inte bifaller vårt förslag är tyvärr talande för hur alliansstyret har hanterat denna ödesfråga under 4 år, fortsätter Svensson.

Under åren som har gått har det inte kunnat undgå någon vilka stora utmaningar som ligger i att rekrytera personal och få till en riktigt bra arbetsmiljö. Dagligen går det att läsa om problemen runt om i den skånska vården. Vid sidan av den uppskjutna vården framstår behovet av återhämtning och en långsiktigt god arbetsmiljö för personalen som en avgörande fråga idag och framåt. Runt om i regionen syns flera exempel där belastningen är för hög, där personalen inte orkar och där långsiktiga åtgärder behövs för både patienternas och personalens skull.

- Vi från Vänsterpartiet menar att det är tillsammans med personalen på berörda avdelningar som vi kan hitta vägar fram. Vägar som behöver tas fram i dialog med personalen och där insatser krävs. Det är bättre att satsa ekonomiskt i tid än att betala flera gånger mer för bemanningsföretag i slutändan, säger Patrik Milton, ersättare (V) regionstyrelsen.

Vänsterpartiets initiativ kan du läsa här. 

Initiativet blev besvarat med hänvisning till pågående projekt utifrån en statlig överenskommelse.

Nyckelord

Kontakter

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V förbättrar färdtjänsten – lösning i sikte för invånare i gränskommuner11.11.2022 12:13:16 CET | Pressmeddelande

På både regional och kommunal nivå har Vänsterpartiet drivit frågan om att förändra reglerna för färdtjänst. Det nuvarande systemet har gjort det svårt för färdtjänstresenärerna att korsa Skånes gränser, vilket ställer till det för de som bor nära en regiongräns. Nu skall en förändring med sikte på att göra det möjligt att resa till angränsande län med den vanliga färdtjänsten snabbutredas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum