Vänsterpartiet Skåne

V vill inte riskera kunskapscentrens arbete i Skåne

Dela

Under dagens möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden förslogs en översyn av de regionala kunskapscentren för att anpassa organisationen enligt ny regional standard och till viss del ersätta nuvarande strukturer med en central koordinator på regionen. Vänsterpartiet anser inte att man gått rätt till väga och att man riskerar att försöka laga något som inte är trasigt – med hög risk för försämring.

- De kunskapscenter som vi har idag i region Skåne* är överlag mycket välfungerande och gör ett jättebra jobb. Till exempel har kunskapscenter för demenssjukdomar och kvinnohälsa varit till stor hjälp för regionens utveckling inom dessa vårdområden. En okänslig omorganisation med minskade medel för centren och ändrade uppdrag riskerar att slå sönder nätverk kunskapstillgångar som det tagit år att bygga upp! menar Agneta Lenander, representant från Vänsterpartiet i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Personalen på centren måste få säga sitt om hur arbetsplatsen kommer förändras och vad de som sakkunniga tror att det skulle få för effekter på det arbete och de resultat som utförs och tas fram idag. Det borde vara självklart! 

Vänsterpartiet vill genomföra en ordentlig risk- och konsekvensanalys innan man går till beslut, för att säkerställa att alla kunskapscenter får komma till tals och att kompetens, kunskaper och redan igångsatta projekt inte förloras. Oppositionen satte press på frågan och ärendet skickades tillbaka till förvaltningen.

Ytterligare en fråga som avhandlades på dagens möte är den debatterade omlistningen för patienter till ny vårdcentral. Frågan har varit aktuell då det uppmärksammats att t.ex. företaget Dr. Kry fått stora mängder nya listningar hos sig, men att många patienter inte uppfattat att de utfört eller godkänt omlistningen när den gjorts i företagens vårdapp.

- Det måste vara helt tydligt för patienten att man har valt att byta vårdcentral och vad det innebär, säger Agneta Lenander. Det är helt orimligt att det finns en risk att bli lurad till omlistning och det riskerar bara att skapa irritation och krångla till det för patienten samtidigt som det skapar stora kostnader för den offentliga sjukvården som i längden får betala.  

I samma ärende beslutas kring hur vårdcentralerna får ersättning från regionen. För Vänsterpartiet är det viktigt att vårdcentraler i socialt utsatta områden inte får mindre pengar än vad de redan har, något som riskeras med den nya modell som presenteras.  

 

Se alla ärenden på dagordningen här.  

 

* Kunskapscentrum i Skåne består idag av nio enheter; Allergi - astma - KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom), Barnhälsovård, Demenssjukdomar, Flerfunktionshinder, Geriatrik, Kvinnohälsa, Levnadsvanor och sjukdomsprevention, Migration och hälsa och Smärta. 

Nyckelord

Kontakter

Agneta LenanderLedamot i Regionfullmäktige (V), sjuksköterska, representant i HSN

072 - 4494870

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V vill få stopp på onödiga runtflyttningar i vården13.11.2020 13:06:33 CETPressmeddelande

Vårdplatsbristen i Skåne har skapat ett system där det inte är ovanligt att patienter flyttas mellan avdelningar. När flyttar sker av medicinska skäl, att man är färdigbehandlad eller behöver expertis från en annan avdelning, är detta naturligtvis helt rätt. Det är dock problematiskt med de mycket vanliga flyttar som sker för att platsen behövs av en annan patient, inte för att man själv är färdigbehandlad. Det leder till slitsamma förflyttningar och drabbar ofta multisjuka patienter som mått mycket bättre av att få stanna i lugn och ro på samma avdelning, menar Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet i Skåne: Minns Novemberpogromen, låt det aldrig ske igen!9.11.2020 15:02:49 CETPressmeddelande

Natten mellan den 8 och 9 november 1938 genomförde nazisterna i Tyskland Novemberpogromen eller Kristallnatten som den också kallas. 1 400 synagogor och bönehus brändes ner, tusentals butiker vandaliserades, hundratals judar mördades och 30 000 judiska män arresterades och skickades till koncentrationslägren Dachau, Buchenwald och Sachsenhausen. Många ser Novemberpogromen som början på förintelsen, men diskrimineringen av bland annat judar, romer och funktionshindrade startade långt innan. Hatet normaliserades så att alltför få protesterade mot Novemberpogromen. Stora delar av världen var mitt uppe i en ekonomisk kris vilket underlättade för nazisterna att driva sin förintelsepolitik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum