Vänsterpartiet Skåne

V vill inte riskera kunskapscentrens arbete i Skåne

Dela

Under dagens möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden förslogs en översyn av de regionala kunskapscentren för att anpassa organisationen enligt ny regional standard och till viss del ersätta nuvarande strukturer med en central koordinator på regionen. Vänsterpartiet anser inte att man gått rätt till väga och att man riskerar att försöka laga något som inte är trasigt – med hög risk för försämring.

- De kunskapscenter som vi har idag i region Skåne* är överlag mycket välfungerande och gör ett jättebra jobb. Till exempel har kunskapscenter för demenssjukdomar och kvinnohälsa varit till stor hjälp för regionens utveckling inom dessa vårdområden. En okänslig omorganisation med minskade medel för centren och ändrade uppdrag riskerar att slå sönder nätverk kunskapstillgångar som det tagit år att bygga upp! menar Agneta Lenander, representant från Vänsterpartiet i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Personalen på centren måste få säga sitt om hur arbetsplatsen kommer förändras och vad de som sakkunniga tror att det skulle få för effekter på det arbete och de resultat som utförs och tas fram idag. Det borde vara självklart! 

Vänsterpartiet vill genomföra en ordentlig risk- och konsekvensanalys innan man går till beslut, för att säkerställa att alla kunskapscenter får komma till tals och att kompetens, kunskaper och redan igångsatta projekt inte förloras. Oppositionen satte press på frågan och ärendet skickades tillbaka till förvaltningen.

Ytterligare en fråga som avhandlades på dagens möte är den debatterade omlistningen för patienter till ny vårdcentral. Frågan har varit aktuell då det uppmärksammats att t.ex. företaget Dr. Kry fått stora mängder nya listningar hos sig, men att många patienter inte uppfattat att de utfört eller godkänt omlistningen när den gjorts i företagens vårdapp.

- Det måste vara helt tydligt för patienten att man har valt att byta vårdcentral och vad det innebär, säger Agneta Lenander. Det är helt orimligt att det finns en risk att bli lurad till omlistning och det riskerar bara att skapa irritation och krångla till det för patienten samtidigt som det skapar stora kostnader för den offentliga sjukvården som i längden får betala.  

I samma ärende beslutas kring hur vårdcentralerna får ersättning från regionen. För Vänsterpartiet är det viktigt att vårdcentraler i socialt utsatta områden inte får mindre pengar än vad de redan har, något som riskeras med den nya modell som presenteras.  

 

Se alla ärenden på dagordningen här.  

 

* Kunskapscentrum i Skåne består idag av nio enheter; Allergi - astma - KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom), Barnhälsovård, Demenssjukdomar, Flerfunktionshinder, Geriatrik, Kvinnohälsa, Levnadsvanor och sjukdomsprevention, Migration och hälsa och Smärta. 

Nyckelord

Kontakter

Agneta LenanderLedamot i Regionfullmäktige (V), sjuksköterska, representant i HSN

Tel:072 - 4494870

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V vill satsa på bred uppsökande verksamhet inom sexuell hälsa – får nej11.2.2021 16:47:12 CETPressmeddelande

Under dagens möte med Hälso- och Sjukvårdsnämnden lyftes Vänsterpartiets initiativärende om en buss som kan arbeta uppsökande i Skåne med sexuell och reproduktiv hälsa. En utredning rekommenderades också för att se om det finns socioekonomiska skillnader i vilka som nås av nuvarande åtgärder. Alliansen väljer dock att se ärendet som redan täckt – utan att varken utreda behoven eller se på möjligheter för en buss lastad med bred kompetens.

V: HH-förbindelsen är ett statligt ansvar4.2.2021 14:10:59 CETPressmeddelande

Under dagens möte med Regionstyrelsen var frågan om Region Skånes medverkan i det konsortium som ska finansiera en tunnelförbindelse mellan Helsingborg-Helsingör uppe. Vänsterpartiet vill betona vikten av att se Öresundsregionen som en helhet där det bör läggas stor tyngd vid hållbara lösningar för både godstransporter, fjärrtåg och persontrafik framöver, där HH-förbindelsen är en viktig del. Regionen bör vara med och driva på för detta, men ansvaret för att finansiera satsningen bör ligga på nationell nivå, menar Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet i SYSAVs ägarkommuner: Minska sopförbränningen!2.2.2021 06:15:00 CETPressmeddelande

Gör det obligatoriskt för alla kommuner inom SYSAV att ha effektiv sopsortering redan vid fastigheten. Ge SYSAVs styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera eller bygga ny kapacitet för sopförbränning. Och ge företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål att både mängden avfall som förbränns i SYSAVs förbränningsanläggningar, och mängden fossil koldioxid som förbränningen genererar, skall ha minst halverats till 2030 jämfört med 2019 års nivåer. Det är tre krav som Vänsterpartiet i 13 av SYSAVs 14 ägarkommuner nu ställer sig bakom i gemensamma motioner.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum