Vänsterpartiet Skåne

V vill se regionala åtgärder för att hantera varsel inom tåg- och busstrafiken

Dela

Den senaste veckan har det rapporterats om trafikbolag som väljer att varsla sin personal mitt under pågående covid-19kris. För tillfället rör det sig om 300 respektive cirka 250 anställda på de två aktuella bolagen som anställer personal inom tåg- och busstrafik. Vänsterpartiet vill nu att Region Skåne tar sitt ansvar och försöker förhindra varsel inom välfärden.

- Detta är djupt oroväckande, både för de enskilda som riskerar arbetslöshet men också för situationen i kollektivtrafiken! Region Skåne har ett stort ansvar att se till att kollektivtrafiken är ett attraktivt färdmedel, men man har också ett stort ansvar för den personal som varje dag gör stora insatser i den skånska kollektivtrafiken. När man ser hur trafikbolagen hanterar denna situation bör man i det längre perspektivet fundera över exempelvis Vänsterpartiets förslag om att köra trafiken i offentlig regi, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne.

Under våren har Skånetrafiken valt att tillfälligt minskat trafiken när antalet resenärer har sjunkit. Strategin har använts både för att det är för få resenärer men också för att man inte vill hamna i en situation där det blir brist på personal på grund av korttidssjukskrivningar. Nu verkar dock strategin med indragna linjer få som konsekvens att trafikbolagen varslar anställda istället.

- Kollektivtrafiken har en viktig roll i samhället för att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om bland annat social distansering ska gå att upprätthålla. På samma sätt har man ett stort ansvar för personalen i de upphandlade bolagen – att de har en god och säker arbetsmiljö, att de inte utsätts för onödiga risker. Regionen behöver se över strategin med indragningar av trafik som nu drar ut på tiden och de konsekvenser som uppstått i form av varsel av personal.Turtätheten behöver öka, avslutar Sara Svensson.

Vänsterpartiet ställer frågan om regionens agerande i frågan till ordförande för Kollektivtrafiknämnden under dagens möte i Regionfullmäktige.

Läs mer om Vänsterpartiets förslag om kollektivtrafikens utförande i regional drift här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V kräver svar om kollektivtrafiken – varför väljer man att lägga ansvaret på individen och skära ner i trafik och service?6.10.2020 09:15:00 CESTPressmeddelande

Skånetrafiken och Alliansledningen har under de senaste veckorna fått svidande kritik för att man mitt under brinnande pandemi drar in turer i kollektivtrafiken. I mindre tätbebyggda områden har morgon och kvällsbussar försvunnit medan stadsbussarna varit överfulla i rusningstid och det rekommenderade avståndet till andra passagerare är och har varit omöjligt att hålla. Samtidigt pressmeddelas det om stängningar av kundcentra för att de har färre kunder under Coronaåret. Har man övervägt effekterna innan man genomfört besluten? undrar Vänsterpartiet.

Fel att straffa för vård man inte efterfrågat1.10.2020 13:41:31 CESTPressmeddelande

De nationella screeningsprogrammen som finns även i Skåne är en viktig del för tidig upptäckt av sjukdom. För medverkan i program får målgruppen, t.ex. kvinnor i fallet med cellprovstagning, får man en automatisk kallelse till provtagning utan att själv ha kontaktat vården. Nu inför Alliansstyret en straffavgift på 300 kronor till den som inte dyker upp på besöket – ett besök man själv inte bokat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum