Röda korset

Vaccin, sjukvård och stöd till palestinska flyktingar i Libanon

Dela

Redan före coronapandemin var palestinska flyktingar i Libanon en utsatt grupp. Dessvärre har socio-ekonomiska och politiska kriserna i landet allvarligt försämrat möjligheterna att få tillgång till hälso- och sjukvård och vaccin. Tillsammans med Röda Korset/Röda Halvmånen satsar Europeiska Unionen (ECHO) på livsnödvändig vård och stöd till rehabilitering samt vaccinationsinsatser.

Libanon är idag det land som tar emot flest flyktingar per capita i världen, däribland 225 000 palestinska flyktingar and 30 000 palestinska flyktingar från Syrien.

Trots en nationell vaccinationskampanj som tog sin början i februari år 2021 har både tvekan inför och tillgång till vaccin visat sig vara en utmaning bland delar av flyktingarna. Det kan handla om så enkla saker som att registrera sig digitalt då man saknar mobiltelefon, brist på både information och tillit till själva vaccinet.

Parallellt med coronapandemin har kostnaderna för sjukvård har skjutit i höjden. Detta på grund av en stigande inflation, brist på sjukvårdsutrustning och en prisökning på medicin på den lokala marknaden. Nyligen upphävdes också subventionerna på icke-nödvändiga läkemedel.

− Människor känner både oro och desperation över situationen. För dem som blir akut sjuka i covid-19 är snabb tillgång till vård livsviktigt. Samtidigt behöver de som återhämtar sig långsiktigt stöd, inte minst när det gäller försörjning av familjen. Givetvis måste även graden av vaccinering öka, säger Andreas Sandin, landrepresentant för Svenska Röda Korset i Libanon.

När smittspridningen av covid-19 nådde alarmerande nivåer i Libanon i början av 2021, öppnade Palestinska Röda Halvmånen i Libanon i samarbete med nationella myndigheter och andra humanitära aktörer två av sina fem sjukhus för att möjliggöra en snabbare placering och behandling av patienter med covid-19.

− Människor från hela Libanon inklusive de tolv palestinska lägren kan därmed remitteras till Hamshary-sjukhuset i Sidon och Safad-sjukhuset i Tripoli och få vård, säger Andreas Sandin.

För att säkerställa att de två sjukhusen har kapacitet att ge kvalitativ behandling och vård samt att fungera säkert under pandemin pågår ett kontinuerligt arbete med utbildnings- och övervakningsrutiner. Det handlar bland annat om IVA-vård, triage-punkter, isoleringsrum och skyddsutrustning.

Resurser läggs även på att främja välbefinnande, stabilisera överlevande och hjälpa drabbade till ytterligare stödsystem och resurser för att mildra långvariga psykiska komplikationer.

− Varje insats syftar i stort på att förbättra kvalitén i covid-behandlingen i form av bättre rutiner och att utveckla protokoll på de sjukhus vi arbetar med. Det görs genom utbildning, mentorskap och en erfaren covid sjuksköterska, säger Andreas Sandin.

Sammanlagt erhåller nära 5 500 människor sjuk- och hälsovård samt psykosocialt stöd och information om vaccinering tack vare det humanitära stödet från Europeiska Unionen (ECHO). Insatsen, som uppgår till över 8,2 miljoner kronor, är ett-årigt projekt som sträcker sig till och med april 2022.

FAKTA

Europeiska Unionen och dess medlemsstater är världens ledande givare av humanitärt bistånd. Katastrofhjälp är ett uttryck av europeisk solidaritet med människor i behov av hjälp runt om i världen.

Biståndet syftar till att bevara liv, förhindra och lindra mänskligt lidande och slå vakt om integriteten och mänsklig värdighet hos befolkningar som drabbas av naturkatastrofer och kriser orsakade av människan.

Genom Generaldirektoratet för humanitärt bistånd och civilskydd bistår Europeiska Unionen miljontals offer för konflikt och katastrof varje år. Med sitt huvudkontor i Bryssel och ett globalt nätverk av fältkontor tillhandahåller EU bistånd till de mest utsatta på grundval av humanitära behov.

 

Kontakter

Bilder

Om

Röda korset
Röda korset
Hornsgatan 54
11891 Stockholm

08-452 46 00http://www.rodakorset.se

Röda Korset finns över hela världen. Tack vare miljontals volontärer når vi fram till människor i kriser och katastrofer, även när det är svårt. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp, överallt och varje dag.

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Även Sverige berörs av hackerattack mot Internationella rödakorskommittén23.1.2022 19:21:29 CET | Pressmeddelande

Hackerattacken mot Internationella rödakorskommittén (ICRC) som upptäcktes den 18 januari omfattar persondata för mer än 515 000 personer. Bland de drabbade är saknade personer och deras familjer, ensamkommande eller separerade barn, fångar och andra personer som splittras på grund av väpnad konflikt, naturkatastrofer eller migration. Data från Sverige omfattar uppskattningsvis 8 000 registrerade människor. ICRC arbetar intensivt med att analysera attacken. I nuläget finns det ingenting som tyder på att informationen förstörts eller gjorts offentlig.

Rapport: Erfarenheter av coronapandemin i socioekonomiskt utsatta områden14.12.2021 10:30:00 CET | Pressmeddelande

Svenska Röda Korset presenterar en ny rapport om organisationens arbete för att möta utsatthet tillsammans med lokala samarbetspartners i socioekonomiskt utsatta områden. Sex områden i Sverige lyfts fram i Skellefteå, Malmö, Södertälje, Linköping, Umeå och Göteborg. Rapporten visar hur socioekonomi påverkat hur människor drabbats av pandemin, hur människor i utsatta situationer kan vara en resurs i krishantering och att civilsamhället bör få en större roll inom svensk krisberedskap.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum