Skogssällskapet

Vad betyder det att äga skog? Och vem är det som äger den?

Dela

I nummer 4 av Skogssällskapets tidning Skogsvärden har vi tittat närmare på ägandet av skog – och vilka det är som äger den.

Vad betyder det att äga skog? Åsa Åslund, juris doktor och lektor i affärsrätt vid Linköpings universitet, beskriver äganderätten som "ett knippe av rättigheter". Vi har också sedvanerätten och allemansrätten, och var gränsen går är inte alltid glasklart.

Enligt professor Erland Mårald och forskaren Anna Sténs, Umeå universitet, står dagens skogsägare friare mot staten än på länge. Samtidigt upplever många att deras ägande är starkt reglerat, något som är en paradox.

Och vem är det då som äger skogen? I dag har vi mer än 336 000 personer som äger skog i Sverige. Det är fler än tidigare, samtidigt som antalet privata skogsfastigheter har minskat. Allt fler skogsägare bor i stan, allt fler är kvinnor och allt fler samäger.

Ur innehållet:

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Skogssällskapet
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

0771 22 00 44https://www.skogssallskapet.se

Skogssällskapet är en fristående aktör i skogsnäringen. I mer än hundra år har vi arbetat för en hållbar utveckling i skogen. Våra skogsförvaltare sköter skog åt privata och offentliga skogsägare i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. I Sverige har vi kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Vi sköter skogen utifrån varje ägares egna mål och har inga ägarintressen i industrier. Skogssällskapet äger också egen skog. Vinsterna från förvaltningen av egen och kunders skog återinvesterar vi i kunskapsutveckling. Varje år delar vi ut mellan 15 och 20 miljoner kronor, vilket gör oss till en av Sveriges största privata finansiärer av forskning om skog och naturvård.

Följ Skogssällskapet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogssällskapet

Nytt ljus på sommarstuge­tomterna med Skogssällskapets brynmodell27.6.2018 12:48Pressmeddelande

Med Skogssällskapets hjälp har de boende i Utveda fritidsområde, på Vätö i Norrtälje kommun, fått tillbaka solen på sina tomter. Skogen gallras, barrskog omvandlas till vacker blandskog och sly röjs bort. Den metod som används har utvecklats av Skogssällskapet och är särskilt anpassad för skogsskötsel nära bostäder. "Vi är väldigt nöjda med resultatet", säger Marie Elgerus-Rosendahl, styrelseledamot i sommarstugeföreningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum