Skogsstyrelsen

Vad händer i Gävleborgs skogar 2016?

Dela

Risken för omfattande granbarkborreangrepp och hur den kan minskas är en av de centrala frågorna som tas upp på Skogsstyrelsens dag för skogssektorn i Gävleborgs län den 14 april. Dessutom presenteras en rad andra aktuella frågor.

Dagen leds av Skogsstyrelsens regionchef Pär Larsson och distriktschef Patrik Karlsson. Dessutom medverkar flera av Skogsstyrelsens experter, bland andra Gunnar Isacsson som ger en bild av den överhängande risken för granbarkborreangrepp på länets skogar.

Skogsstyrelsen berättar om myndighetens fokusområden för 2016, arbetet med systemtillsyn och objektvisa dialoger som innebär att Skogsstyrelsen ute i fält går igenom vad som fungerat bra och mindre bra vid en avverkning.

Holmen Skog deltar och berättar hur de arbetar för bättre ungskogar i länet. Skogforsk presenterar de senaste rönen när det gäller röjning av skog.

Tid: torsdag 14 april, kl.9.00–15.00
Plats: Folkets Hus i Delsbo

Medier är välkomna att delta hela eller delar av dagen. Anmäl er gärna till Nisse Frank, Skogsstyrelsen på nils.frank@skogsstyrelsen.se.

Mer information:
Nils Frank, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0650–377 85
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum