Fackförbundet ST

Vad händer med arbetsmiljön i spåren av en pandemi?

Dela

Distansarbete, distansarbete och distansarbete. Det är mycket fokus på alla som sitter hemma och arbetar sen rekommendationen från Folkhälsomyndigheten kom i mars 2020. Jobbar hemifrån gör även många av Fackförbundets STs medlemmar, närmare bestämt två tredjedelar, vilket framgår i vår rapport Jobba hemifrån – är distansarbete är för att stanna?

I diskussionen om distansarbete finns två viktiga komponenter. Nämligen en god arbetsmiljö som gör att våra kroppar håller över tid och att vi kan utöva vårt arbete på ett tillfredsställande sätt.

När så många som två tredjedelar av vår medlemskår arbetar hemifrån behöver vi lyfta upp arbetsmiljöfrågan på (köks)bordet.

Ett partsgemensamt arbetsmiljöarbete

De flesta vet att arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och i detta ingår även hemarbetsmiljön. Det står i arbetsmiljölagen. De många inte vet är att den enskilda medarbetaren har ett större ansvar att rapportera till arbetsgivaren om sin arbetsmiljö vid distansarbete. Det är medarbetaren själv som behöver flagga för potentiella problem, enligt Arbetsmiljöverket. För att garantera att våra medlemmar får en så god arbetsmiljö som möjligt, även vid hemarbete, behöver skyddsombud, arbetsgivare och fack arbeta gemensamt. Vi behöver partsgemensamt utforma bra rutiner för att arbetsmiljöarbetet även ska inkludera hemarbetssituationen.

Det är inte självklart att behoven av arbetsmiljön ser likadana ut i hemarbetsmiljön. Det behövs en öppenhet för att hemarbetsmiljön kan ställa nya krav på vad som skapar en god hemarbetsmiljö. Det gäller både det fysiska såväl som det psykosociala. I vår rapport om distansarbete lyftes avsaknaden av kollegor som den största nackdelen med att arbeta hemifrån. Det är naturligtvis också en viktig del i arbetsmiljön. Det får vi inte förringa när vi ska organisera arbetet på sikt. Det behövs kreativitet och nyfikenhet för att testa olika strategier för att motverka ensamhet. Sen kanske inte svaret är att alla ska arbeta heltid på distans, men att möjligheten till distansarbete ska finnas kvar. Det finns för många fördelar som många uppskattar, både arbetsmiljömässiga och organisatoriska.

Mer effektiva och mindre stressade

En intressant upptäckt i våra resultat är att många upplever att de är mer effektiva och känner sig mindre stressade när de arbetar hemifrån. Resultaten kan också sättas i relation till tidigare arbetsmiljöundersökningar. Stress har blivit ett allt större problem för våra medlemmar de senaste åren. I Fackförbundets STs rapport Temperaturmätaren 2018 angav nästan hälften av de svarande att de upplevde stress på grund av arbetet. Med det i åtanke blir resultaten i vår senaste undersökning ännu mer intressanta. Det verkar onekligen som att den förändrade arbetssituationen med distansarbete har medfört att många upplever mindre stress än tidigare.

Antagligen beror det på de många fördelar som många upplever med distansarbete, att de kan arbeta mer fokuserat och drabbas av färre avbrott. Att många upplever att de har mer tid över till privatliv, lägger mindre tid på att pendla och har bättre balans mellan arbete och fritid har säkerligen en betydande roll.

Det finns många fördelar med distansarbete. Dock behövs en vidareutveckling för hur vi organiserar arbetet. Vi behöver dra lärdom från erfarenheterna vi tvingats till under pandemiåret 2020. Vad har fungerat bra och dåligt. Att många upplever stora fördelar med distansarbete och känner sig mindre stressade är viktigt att ta med sig när vi tar diskussionen om framtidens arbetsliv vidare, i avtalsrörelsen och i det löpande fackliga arbetet på lokal- och på centralnivå.

Det behövs en samsyn i staten hur arbetsmiljöfrågorna ska hanteras när fler arbetar på distans. Nya arbetssätt behövs. Nya sätt att organisera arbetet skulle kunna skapa bättre förutsättningar för att få bättre struktur samt minska känslan av stress och oro. I Temperaturmätaren 2018 pekar Fackförbundet ST på att arbetets utformning är en orsak till medlemmarnas ökade stress och arbetsbelastning de senaste åren. Staten behöver en organisatorisk översyn, och den behöver inkludera den nya situationen med hemarbete. Allt för att skapa bästa förutsättningar för de som arbetar på uppdrag av staten. Oavsett var arbetet utförs.

Nyckelord

Kontakter

Martina Saar | Utredare Kommunikation och Påverkan | Fackförbundet ST Martina.Saar@st.org

Bilder

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

Gör sjukförsäkringen till en trygg försäkring25.11.2020 13:16:12 CETPressmeddelande

Tillsammans med Vårdförbundet och Kommunal har Fackförbundet ST idag skickat ett öppet brev till riksdagens socialförsäkringsutskott, med kravet att 180-dagarsregeln i sjukförsäkringen tas bort. Regeln kom till för att sänka kostnaderna för staten, inte för att skapa trygghet för de sjukskrivna. Redan innan pandemin slog till vållade 180-dagarsregeln stora problem, nu blir konsekvenserna förödande för hela samhället.

STs remissvar om LAS-utredningen: Värst för statsanställda22.10.2020 09:22:04 CESTPressmeddelande

LAS-utredningens förslag till en ny arbetsrätt urholkar anställningstryggheten mer för statligt anställda än för privatanställda. Att genomföra förslagen skulle försvåra att upprätthålla en professionell statstjänstmannakår präglad av objektivitet, saklighet och integritet. Det skriver Fackförbundet ST i sitt remissvar till regeringen angående utredningen ”En moderniserad arbetsrätt”.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum