Trafikverket

Vad ska hända med Timmerleden?

Dela

På tisdag den 26 april samlar Trafikverket en hel rad intressenter, bland annat företag, Piteå kommun och Länsstyrelsen, till en första workshop om hur Timmerleden ska utvecklas i framtiden.

Tid och plats: tisdag 26/4, 08.30 – 12:00, Piteå, Nolia City Konferens.

Lokal Strömnäs.

Efter 12:00 ges media tillfälle att prata med representanter från bland annat Trafikverket och Piteå kommun.

Timmerleden, väg 506, är en del av det statliga vägnätet. Leden är lokaliserad till Piteå kommun där den binder samman centrala Piteå med Munksund, industrierna på Pitholmen samt Haraholmen där Piteå hamn är belägen.

Timmerleden ansluter till väg E4 dels vid Pitsund och dels vid trafikplats Piteå södra. Trafikbelastningen på vägsträckan genom centrum är hög och tidvis upplevs kapaciteten i vissa centrala korsningar låg. Brister i trafiksäkerhet och framkomlighet finns för samtliga trafikantgrupper.

En åtgärdsvalsstudie är ett sätt att analysera brister och problem tidigt. Deltagare med olika kunskaper och erfarenheter blir involverade och kompletterar varandra. I samspel mellan aktörer analyseras problembilden noggrant innan tänkbara lösningar och olika typer av åtgärder planeras.

Mer information om metoden för åtgärdsvalsstudier hittar du på: www.trafikverket.se/atgardsvalsstudie

Kontakter

Anders Lundström, Utredare, Trafikverket Region Nord
010 – 123 75 55

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
På Trafikverket jobbar cirka 8000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

 

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum