Trafikverket

Väg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö byggs om

Dela

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten kommer väg 26/47 att byggas om. Byggstarten är planerad till början av 2017 och hela projektet ska vara klart hösten 2019.

Karta Mullsö-Månseryd
Karta Mullsö-Månseryd

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har tidigare gjorts men vägavsnittet är fortfarande olycksdrabbat. Vägen kommer efter ombyggnaden att bli mötesseparerad motortrafikled och mellan Bäckebo till Mullsjö kommer vägen att få en helt ny sträckning.

Ombyggnaden innebär förutom att trafiksäkerheten och framkomligheten ökar även att förutsättningar för den regionala utvecklingen främjas.

Planerna är att ombyggnadsarbetena startar i början av 2017 och att projektet ska vara klart hösten 2019. Redan nu har avverkningarbete påbörjats längs sträckan och om vädret tillåter kommer stubbrytning att starta i februari 2017.

Fakta
Den totala väglängden är nära 17 kilometer. Två trafikplatser, 15 nya broar och ombyggnad av två befintliga broar kommer att byggas. Det kommer också att byggas en cirkulationsplats och en rastplats vid Risbrodammen. Det kommer att finnas tre viltpassager längs den nya vägen. Hastigheten kommer att vara 100 km/h.

Läs mer om projektet
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Jonkoping/projekt-i-jonkopings-lan/Vag-2647-mellan-Manseryd-Mullsjo/

Nyckelord

Kontakter

Kontaktpersoner
Carina Junefelt, Projektledare Trafikverket
Tel: 010-123 69 51

Robert Torstensson, projektchef NCC
Tel: 070-236 17 34

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

Karta Mullsö-Månseryd
Karta Mullsö-Månseryd
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum