Trafikverket

Vägarbete vid E6 Sandsjöbackaområdet

Dela

På måndag den 15 augusti startar Trafikverket bygget av en större ekodukt, en grön faunapassage på bro, över E6 vid Sandsjöbacka. Arbetet innebär störningar och begränsad framkomlighet för trafiken på E6 mellan Mölndal och Kungsbacka.

Bild från 3D-modell, vy över E6 i riktning mot Kungsbacka. Bild: TEMA AB
Bild från 3D-modell, vy över E6 i riktning mot Kungsbacka. Bild: TEMA AB

Ekodukten är helt klar i juni 2018 och under byggtiden påverkas trafiken i olika omfattning fram till slutet av 2017. Trafikstörningarna beräknas bli som störst under augusti till oktober i år, när man bygger vägar för att leda om trafiken och dessutom spränger. I februari och maj nästa år leds trafiken om igen, och även då kan man räkna med mer kännbara störningar.

- Trafikanterna får räkna med längre restid och bör därför vara ute i god tid, säger Kristina Balot som är projektledare på Trafikverket. Om möjligt, är det bäst att välja annan väg eller annat färdsätt.

Vid Sandsjöbacka leds trafiken om i fyra smalare körfält och hastigheten sänks från 100 km/h till 70 km/h under byggtiden. Omledningvägen för den första etappen byggs under perioden 15 augusti till 6 september och trafiken leds över till den nya omledningvägen den 4-6 september. Mellan den 12 september och 7 oktober i år sker sprängningsarbeten, då stängs E6 av i 10 minuter kl. 10.00 och/eller kl. 13.00 under måndag till fredag.

Förutom ekodukten bygger Trafikverket nya viltstängsel och viltuthopp vid trafikplatserna Torrekullamotet, Kålleredsmotet och Lindomemotet. Här blir det tidvis begränsad framkomlighet under perioden augusti till december i år med störst påverkan på trafiken under oktober till december.

Den nya ekodukten minskar den stora barriär som E6 innebär för djuren samt ökar de ekologiska sambanden över vägen. Förbättrade faunapassagerna i form av ekodukten, viltstängsel och viltuthopp ger också en ökad trafiksäkerhet på sträckan eftersom risken för viltolyckor minskar.

- Ekodukten är också till för människor, fortsätter Kristina Balot. Den binder samman de grönområden som finns väster och öster om vägen. Vi kommer alltså att kunna promenera över E6.

Det är första gången i Sverige som en så kraftfull barriär som E6 öppnas upp genom att man bygger en stor ekodukt över en befintlig högtrafikerad väg i efterhand.

Trafikverket arrangerar ett informationsmöte för allmänheten tisdagen den 16 augusti kl. 18.00 i Kyrkans Hus, Barnsjövägen 19, Lindome.

Fakta: Vad är det som byggs och hur påverkas trafiken?

Ekodukt över E6 vid Sandsjöbacka

En större faunapassage i form av en ekodukt (betongbro). Den är 32 meter bred och 64 meter lång och försedd med en faunaskärm som tar bort ljus- och ljudstörningar för djuren. Ingen fordonstrafik är tillåten på bron. Under bygget leds trafiken om i tre olika etapper på olika sätt. Den första omledningen startar den 15 augusti då omledningsvägen byggs ut i öster under cirka 3 veckor. Det kommer alltid att vara fyra körfält öppna för trafiken, två i varje riktning, men hastigheten begränsas till 70 km/h på en kortare sträcka. Omledningen av trafiken beräknas pågå till slutet av 2017. Under perioden 12 september till 7 oktober 2016 sker sprängningsarbeten. Av säkerhetsskäl stängs trafiken av i 10 minuter i bägge riktningarna kl. 10.00 och/eller kl.13.00 under måndag till fredag. Information om tiderna kommer att finnas på skyltar på E6 och i tidningsannonser.

Viltstängsel och viltuthopp

Viltstängslet förbättras och fem nya viltuthopp byggs vid Torrekullamotet, Kålleredsmotet och Lindomemotet. Viltuthoppen skapar bättre flyktvägar för de djur som trots allt kommer innanför viltstängslen vid trafikplatserna. Vid de på- och avfartsramper till trafikplatserna där viltstängsel och viltuthopp byggs blir körfälten smalare. Under arbetet sänks hastigheten till 30-40 km/h vilket gör att trafiken går trögare. Dessa arbeten pågår mellan augusti och december 2016.

Färist

En färist är ett galler som djuren ogärna går på. Det byggs vid Äpplekullavägen i Kållered för att hindra att djuren tar sig in på motorvägsområdet via den anslutande vägen. En tillfällig kort omledningsväg byggs förbi arbetet men hastigheten blir densamma som tidigare - 30 km/h. Arbetet innebär schaktarbeten på vägen och pågår under cirka 1 ½ månad underhösten 2016.

Nyckelord

Kontakter

Kontaktpersoner

Kristina Balot, projektledare Trafikverket
telefon 070-606 50 68

Mats Lindqvist, miljöspecialist och ekolog Trafikverket
telefon 0703-17 44 66

Agneta Eklund, presskommunikatör, Trafikverket
telefon 070-762 25 05

Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00

Bilder

Bild från 3D-modell, vy över E6 i riktning mot Kungsbacka. Bild: TEMA AB
Bild från 3D-modell, vy över E6 i riktning mot Kungsbacka. Bild: TEMA AB
Ladda ned bild
Översiktskarta: Vid läge 1,2 och 3 byggs viltuthopp, viltstängsel och färist och vid läge 4 byggs en ekodukt. Väster om E6 sträcker sig Sandsjöbacka naturreservat och Natura 2000-område vilket omfattar 4700 hektar och har stora värden för natur- och friluftsliv.
Karta: J Borlid
Översiktskarta: Vid läge 1,2 och 3 byggs viltuthopp, viltstängsel och färist och vid läge 4 byggs en ekodukt. Väster om E6 sträcker sig Sandsjöbacka naturreservat och Natura 2000-område vilket omfattar 4700 hektar och har stora värden för natur- och friluftsliv. Karta: J Borlid
Ladda ned bild

Länkar

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
På Trafikverket jobbar cirka 8000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

 

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum