Umeå kommun

Vägen till hållbara godsleveranser i ett attraktivt Umeå

Dela

Umeå växer och förtätas och det medför att frågor kring godstransporter i centrum blivit mer aktuella. Därför tar Umeå kommun nu fram ett godstrafikprogram för Umeå centrum som ska bidra till en trygg och trafiksäker stad och minskad miljöpåverkan.

De utmaningar som ligger till grund för programmet är ett växande Umeå, trafiksäkerhet och gods i centrala Umeå, luftföroreningar och buller, ökning av e-handel, ökade avfallsmängder och godstrafiken i planeringen. Dessa sammanfattar kommunens omvärldsbevakning av gods nationellt/internationellt men framförallt i Umeå.

Ett godsnätverk för samverkan

I och med kommunens deltagande i Freight TAILS, ett EU-projekt tillsammans med åtta andra europeiska städer har Umeå fått möjlighet till en rivstart i frågan om godstrafiken i Umeå centrum. Ett steg i detta har varit att starta ett lokalt godsnätverk med representanter från transportörerna, handeln, fastighetsägarna, Upab, Vakin samt kommunen. Utmaningar, mål och åtgärder har arbetats fram inom nätverket i samband med diskussioner och workshops.

Tryggt, trafiksäkert och minskad miljöpåverkan

Tre mål finns fastslagna i översiktsplanen och i programmet. Målen handlar om att godset ska fungera väl på stadens villkor, bidra till en trygg och trafiksäker stad och inte minst, medföra en minskning av miljö- och hälsopåverkan.

För att kunna följa utvecklingen och nå målen ska olika åtgärder genomföras. Åtgärderna handlar om att skapa förutsättningar för en attraktiv stad genom säkra och effektiva godsleveranser, jobba med beteendepåverkan för att öka samspelet mellan de olika trafikslagen, skapa förutsättningar för att gods ska levereras med rena, tysta och energieffektiva fordon. Samverkan med externa aktörer och att höja kompetensen angående godstrafik, är ytterligare viktiga åtgärder.

- Med ett godstrafikprogram för Umeå centrum tar vi nu första steget för att lyfta godstrafikens utmaningar i en så pass snabbt växande stad som Umeå är, säger tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman.

Det är första gången Umeå tar fram ett program som speciellt inriktar sig mot godstrafik. Detta program som fokuserar på centrum är ett första steg i att ta fram ett Godstrafikprogram för hela Umeå kommun. Programmet tar sikte på tiden fram till 2025 och ska följas upp vart tredje år.

Godstrafikprogrammet går nu till Kommunfullmäktige för slutgiltigt godkännande.

Mer information

Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämndens ordförande
090- 16 13 29, 070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Lina Samuelsson
projektledare
Umeå kommun
090-16 53 88
Lina.samuelsson@umea.se

 

 

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Justerat planområde för stor detaljplan i Hörnefors17.4.2019 17:26:11 CESTPressmeddelande

Under 2018 påbörjades ett arbete med en större detaljplan för ett område öster om Hörnefors. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, verksamheter och förskola. Byggnadsnämnden har nu beslutat att justera planområdet för att ta hänsyn till natur-, rekreation- och friluftsvärden som olika utredningar visat finns i området. En annan anledning till att planområdet justeras är att undvika negativ påverkan från vindkraftverk.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum