Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Vägledning för samverkan kring mottagandet av nyanlända

2.5.2016 16:50 | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Dela

I arbetet med att ta emot människor på flykt har civilsamhället under det senaste året gjort stora insatser. Nu har MUCF tagit fram vägledningen Samla kraft - om samverkan mellan kommuner och civilsamhället kring mottagandet av nyanlända.

I arbetet med att ta emot människor på flykt har civilsamhället under det senaste året gjort stora insatser. Den offentliga sektorn har mobiliserat sina krafter för att ta emot de nyanlända och det finns många exempel på hur man har samverkat med ideella organisationer. 

Regeringen gav i vintras Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag att ta fram en konkret vägledning för hur samverkan mellan kommuner och civilsamhället kring mottagandet av nyanlända kan utvecklas ytterligare.

Myndigheten har nu överlämnat en rapport till regeringen.

-Många aktörer som beskriver flyktingmottagandet menar att civilsamhället spelat en stor roll när antalet flyktingar på kort tid blev så många. Den offentliga sektorn hade inte klarat situationen lika bra utan de enastående arbetsinsatser som många frivilliga gjort. Av det måste vi lära och utveckla den lokala samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn, säger Lena Nyberg, generaldirektör vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

I rapporten Samla Kraft! beskrivs hur kommuner och civilsamhället kan samverka kring insatser för nyanlända. Vägledningen tar upp framgångsfaktorer för samverkan, så att samhällets resurser, kraft och engagemang tas tillvara på bästa sätt.

En grundfaktor är att ha kunskap om varandra och känna tilltro. En annan faktor är att veta hur man får till goda samråd och dialogmöten, vilket rapporten ger konkreta verktyg för. En alltmer vanlig form av samverkan i kommunerna är ”Idéburet - offentligt partnerskap”, vilket är en ömsesidig överenskommelse om att samla gemensamma resurser, till exempel för att driva boenden för ensamkommande barn eller för att erbjuda fadderverksamhet. 

Exempel på vad civilsamhället och kommuner kan göra för att etableringen av nyanlända ska bli mer effektiv:

- En samlad ingång – till exempel en integrationssamordnare - i kommunen för organisationer som arbetar med nyanlända och som behöver samverka med olika kommunala verksamheter. 

- Samarbete mellan organisationer i civilsamhället så att alla kan bidra med det som de är bäst på. 

- Kommunerna kan ha stor nytta av civilsamhällets företrädare i arbetet med att informera nyanlända om lagar, sjukvård och andra förhållanden

- Kommunerna kan erbjuda civilsamhällets organisationer lokaler för deras verksamhet.

I vägledningen ges flera konkreta exempel på verksamheter att inspireras av. Som fotbollsföreningen Konyaspor KIF som samverkar med Botkyrka kommun för att erbjuda nyanlända bra fritidsverksamhet, eller hur ett antal organisationer samverkar med Umeå kommun kring utbildning av volontärer som tar emot nyanlända som just anlänt.

Rapporten kan hämtas på www.mucf.se

Kontakt: Anders Hagquist, 070-663 39 18

Kontakter

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Konferens för att arbeta med motbudskap och källkritik på sociala medier14.2.2017 01:08Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, anordnar imorgon en konferens där Facebook och Statens medieråd talar om hur man aktivt kan förebygga hat på nätet. Hat på nätet är en aktuell fråga för många som arbetar med barn och unga. Därför anordnar MUCF imorgon en konferens som ska fokusera på att arbeta med motbudskap och källkritik för att motverka och förebygga hat på nätet. Konferensen innehåller två delar där Facebook inleder med att berätta om hur man kan använda deras plattform för att arbeta aktivt med motbudskap med praktiska övningar. Senare på dagen presenterar Statens medieråd sitt arbete med medie- och informationskunskap (MIK) samt den pågående kampanjen No Hate Speech Movement. Dagen kommer att innehålla praktiska övningar och handfasta tips på hur man som organisation, kommun eller myndighet kan jobba med dessa frågor.   — Frågor kring hat på nätet och källkritik online har aldrig varit viktigare än idag. Vi är väldigt glada att kunna erbjuda den här konfe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum