Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Vägledning för samverkan kring mottagandet av nyanlända

Dela

I arbetet med att ta emot människor på flykt har civilsamhället under det senaste året gjort stora insatser. Nu har MUCF tagit fram vägledningen Samla kraft - om samverkan mellan kommuner och civilsamhället kring mottagandet av nyanlända.

I arbetet med att ta emot människor på flykt har civilsamhället under det senaste året gjort stora insatser. Den offentliga sektorn har mobiliserat sina krafter för att ta emot de nyanlända och det finns många exempel på hur man har samverkat med ideella organisationer. 

Regeringen gav i vintras Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag att ta fram en konkret vägledning för hur samverkan mellan kommuner och civilsamhället kring mottagandet av nyanlända kan utvecklas ytterligare.

Myndigheten har nu överlämnat en rapport till regeringen.

-Många aktörer som beskriver flyktingmottagandet menar att civilsamhället spelat en stor roll när antalet flyktingar på kort tid blev så många. Den offentliga sektorn hade inte klarat situationen lika bra utan de enastående arbetsinsatser som många frivilliga gjort. Av det måste vi lära och utveckla den lokala samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn, säger Lena Nyberg, generaldirektör vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

I rapporten Samla Kraft! beskrivs hur kommuner och civilsamhället kan samverka kring insatser för nyanlända. Vägledningen tar upp framgångsfaktorer för samverkan, så att samhällets resurser, kraft och engagemang tas tillvara på bästa sätt.

En grundfaktor är att ha kunskap om varandra och känna tilltro. En annan faktor är att veta hur man får till goda samråd och dialogmöten, vilket rapporten ger konkreta verktyg för. En alltmer vanlig form av samverkan i kommunerna är ”Idéburet - offentligt partnerskap”, vilket är en ömsesidig överenskommelse om att samla gemensamma resurser, till exempel för att driva boenden för ensamkommande barn eller för att erbjuda fadderverksamhet. 

Exempel på vad civilsamhället och kommuner kan göra för att etableringen av nyanlända ska bli mer effektiv:

- En samlad ingång – till exempel en integrationssamordnare - i kommunen för organisationer som arbetar med nyanlända och som behöver samverka med olika kommunala verksamheter. 

- Samarbete mellan organisationer i civilsamhället så att alla kan bidra med det som de är bäst på. 

- Kommunerna kan ha stor nytta av civilsamhällets företrädare i arbetet med att informera nyanlända om lagar, sjukvård och andra förhållanden

- Kommunerna kan erbjuda civilsamhällets organisationer lokaler för deras verksamhet.

I vägledningen ges flera konkreta exempel på verksamheter att inspireras av. Som fotbollsföreningen Konyaspor KIF som samverkar med Botkyrka kommun för att erbjuda nyanlända bra fritidsverksamhet, eller hur ett antal organisationer samverkar med Umeå kommun kring utbildning av volontärer som tar emot nyanlända som just anlänt.

Rapporten kan hämtas på www.mucf.se

Kontakt: Anders Hagquist, 070-663 39 18

Kontakter

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF i ALMEDALEN. HELA PROGRAMMET - ALLA SAMARBETEN!29.6.2018 10:37Pressmeddelande

Årets Almedalsvecka närmar sig. Det är mycket roligt och med stolthet som vi presenterar vårt fullspäckade schema. Vi deltar i nästan 20 seminarier och arrangerar 4 egna evenemang som ni gärna får titta extra på. De behandlar angelägna frågor i vår samtid: unga hbtq-personers utanförskap på arbetsmarknaden; unga nyanländas rätt att få information om kropp, hälsa och sexualitet; varför det är viktigt för demokratin att arrangera skolval för elever samt hur föreningslivets villkor skiljer sig åt mellan storstad och landsbygd. MUCF är också inbjudna att delta i många andra spännande seminarier, till exempel hos Nordiska Ministerrådet, Ideella trädgården, Sveriges Skolledarförbund, ABF, SKL, Utbildningsradion, Maskrosbarn, FUB, SKB, PwC, Polismyndigheten, Fryshuset och 1,6-miljonerklubben.

Almedalen 2018: Hur funkar sex och relationer i mitt nya land? Unga nyanlända får stöd på Youmo.se.26.6.2018 13:00Pressmeddelande

Hur fungerar sex, kärlek och jämställdhet i Sverige? Hur kan unga nyanlända få den kunskap de har rätt till, stöd till att bearbeta trauma och lära sig bygga meningsfulla relationer i ett land med nya sociala koder? I Almedalen bjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) in till paneldebatt och workshop om den populära webbplatsen Youmo.se.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum