Skogsstyrelsen

Vägledning vid avverkning möjlig att överklaga

Dela

När Skogsstyrelsen gör en vägledning till skogsägaren i samband med en avverkningsanmälan, då kan det i vissa fall ses som ett beslut som går att överklaga. Det är innebörden i en ny dom från kammarrätten som prövat ett avverkningsärende i Västra Götaland där en naturvårdsorganisation haft synpunkter. Därmed ändrar kammarrätten domen från lägre instans.

– Vi konstaterar att kammarrätten ändrar förvaltningsrättens beslut och inte går på Skogsstyrelsens linje. När vi analyserat domen närmare kommer vi därför att överväga om vi ska överklaga, säger Emil Bengtsson, Skogsstyrelsens distriktschef i Göteborg.

I november 2016 anmäldes en avverkning gällande skogsmark öster om Göteborg, Västra Götaland. Skogsstyrelsen granskade anmälan och gav sedan i december 2016 en vägledning till markägaren. Där beskrevs vilken miljöhänsyn som markägaren bör ta för att uppfylla kraven i skogsvårdslagen.

En ideell naturvårdsorganisation tyckte då att skogen inte bör avverkas bland annat med motivet att det finns skyddade arter i området och vände sig till förvaltningsrätten. I maj 2017 kom beslutet från förvaltningsrätten som innebar att vägledningen inte är att se som ett beslut, eftersom det är en vägledning till markägaren, utan sanktioner. Eftersom det inte är ett överklagningsbart beslut, kan det heller inte prövas, skrev domstolen i sitt beslut

Föreningen överklagade då till kammarrätten som i oktober 2017 beslutade att bevilja en prövning och nu alltså kommit med sin dom. Kammarrätten anser att vägledningen i detta fall ska ses som ett beslut som är överklagbart. Om just den aktuella organisationen ska kunna överklaga är nu något förvaltningsrätten får bedöma eftersom kammarrätten skickar tillbaka ärendet dit för prövning av den frågan.

Domen kan överklagas inom tre veckor.

Mer information:

Emil Bengtsson, distriktschef Göteborg, 031-705 62 55, 070-605 06 40, emil.bengtsson@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum