Bring

Väl avvägda förslag som gagnar konkurrensen på postmarknaden

Dela

Idag presenterar Postlagsutredaren Kristina Jonäng sitt delbetänkande, "Som ett brev på posten - Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle" (SOU 2016:27). Bring Citymail välkomnar utredarens förslag.

Utredningen föreslår att kravet på att A-postbrev ska delas ut påföljande arbetsdag, så kallad övernattbefordran, avvecklas.

  • Förslaget från utredningen att ta bort kravet på övernattbefordran förefaller rimligt och väl avvägt, säger Bring Citymails vd Patrik Östberg. Under förutsättning att PTS, som konkurrensvårdande myndighet, noggrant följer hur denna kostnadslättnad tas ut, kommer borttagandet inte att få några nämnvärda negativa konsekvenser för konkurrensen på postmarknaden.

Utredningen föreslår också att den pristaksreglering i postförordningen som reglerar hur mycket normalportot får höjas per år ska bibehållas med vissa mindre justeringar.

  • Det är glädjande att utredaren så tydligt argumenterar för att pristaket ska behållas, säger Patrik Östberg. Pristaket behövs både för att skydda postkunderna mot kraftiga prishöjningar och för att värna konkurrensen på hela postmarknaden.

Pristaksregleringen för portot är ett instrument för att säkerställa att den dominerande aktören på den svenska postmarknaden inte missbrukar sin dominerande ställning.

  • Det har funnits en betydande oro för att ett avskaffat pristak skulle leda till att den marknadsledande aktören utnyttjade sin monopolställning på denna del av marknaden till att öka intäkterna för att sedan kunna dumpa priserna på den konkurrensutsatta delen av postmarknaden, avslutar Patrik Östberg.

För mer information, kontakta Patrik Östberg, vd Bring Citymail patrik.ostberg@bringcitymail.com, +46 70-260 07 45

Nyckelord

Om

Bring
Bring
Västberga allé 60
126 30 Hägersten

+46 70 789 78 50http://www.bring.se

Bring löser vardagslogistiken åt små och stora verksamheter i Norden. Vi hjälper dig att effektivt transportera, lagerhålla och leverera. Med ett helhetserbjudande inom paket, gods, termo, lager och bud kan Bring bistå din verksamhet med små och stora uppdrag i Sverige och därifrån till eller från övriga världen. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för er – till er eller direkt till era kunder.

Följ Bring

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Bring

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum