Våld mot kvinnor ökar under pandemin

Dela

En konsekvens av pandemin är att våldet mot kvinnor riskerar att öka runt om i världen. Nu hör vi från våra internationella samarbeten att farhågorna har besannats.

Ett år har gått sedan pandemin slog till på allvar och som många gånger förr förstärker den nya krisen redan befintliga orättvisor. En grupp som drabbats hårt under året är kvinnor, inte minst i MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika) där könsskillnaderna i arbetsliv och samhällsliv redan innan pandemin var mycket stora.

Mot bakgrund av det driver ST tillsammans med PSI (Public Services International) och lokala fackförbund ett utvecklingsprojekt för att stärka kvinnors rättigheter och inflytande i regionen. Projektet har lett till att fler kvinnor antagit ledarroller i sina förbund och att kartläggning av könsdiskriminerande lagar genomförts i flera länder. Nästa steg är att genom kampanjer för att väcka opinion och medvetenhet stor nog att förändra könsdiskriminerande lagar och strukturer.

Pandemin kom därför som en trippelt ovälkommen gäst. Först slog pandemin sönder länders ekonomier och hälsosystem. Därefter nyttjade flera korrupta ledare situationen till att förbjuda legitima folkliga protester genom allt hårdare restriktioner av människors friheter och rättigheter. Flera fackliga som protesterat har fängslats (läs mer om upprop för att släppa dem fria här). Men de yttersta konsekvenserna av tragedin finner vi i hemmen, inte minst i familjer där har mannen haft det enda avlönade jobbet. Arbetslösheten som följer i pandemins spår riskerar att omvandla frustration till aggression riktad även mot de närmaste.

I flera länder bekräftats nu vad många fruktat. Våldet mot kvinnor i hemmen har ökat under pandemin. Redan innan pandemin visste vi att en av tre kvinnor globalt sett drabbas av våld under sitt liv, det är med andra ord ett problem som förekommer i alla länder. Najwa Hanna, Subregional sekreterare i arabisktalande regionen vid PSI berättar att flera av fackföreningarna i samarbetsprojektet har kämpat för att väcka medvetenhet om problemet och finna nya lösningar. När polisstationer stängts ner och nödtelefonlinjer överbelastats har dessutom möjligheterna att slå larm försvårats. Därför har facken klivit in och krävt ett ökat stöd för de våldsutsatta kvinnorna. I Tunisien öppnade facket en egen stödtelefonlinje dit våldsutsatta kvinnor kunde höra av sig och efter påtryckningar mot staten inrättades fler stödboenden för drabbade kvinnor (läs vår broschyr om fackets starka kvinnor i Tunisen här).

Utöver att stötta våldsutsatta kvinnor fortsätter arbetet med att bygga förmåga att kampanja för jämställda livsvillkor. Ett viktigt steg för att lyckas trots pandemin har varit att utbilda kvinnor i digitala mötestekniker. 400 fackligt aktiva kvinnor har därför utbildats genom projektet och tack vare nya färdigheter har samarbetet mellan kvinnorna i regionen kunnat upprätthållas. Genom digitala konferenser har de kvinnliga ledarna kunnat utbyta erfarenheter och idéer om hur arbetet för att stärka arbetet för kvinnors rättigheter kunnat fortsätta trots pandemin.

Situationen är kärv, fysiska möten oftast omöjliga att genomföra men krisen och svaret från de fackligt aktiva kvinnorna har visat prov på hur facklig organisering kan ta nya former. De färdigheter som kvinnorna tillägnat sig under pandemin kommer att ha stor betydelse i det långsiktiga arbetet för att stärka fackliga rättigheter och kvinnors rättigheter.

Magnus Runsten

internationell handläggar Fackförbundet ST

Nyckelord

Bilder

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

ST kommenterar vårbudgeten: Bättre metod behövs för anslagsberäkningar till myndigheterna15.4.2021 09:26:20 CEST | Pressmeddelande

Årets vårbudget innebär för många myndigheter krympande förvaltningsanslag framöver. Fackförbundet ST kräver en mer stabil metod för anslagsuppräkningar. Satsningen på rättskedjan är bra, men borde också innefatta mer resurser till det förebyggande brottsarbetet som utförs på Statens Institutionsstyrelse (SiS). Fackförbundet ST menar också att satsningen på arbetsmarknadspolitiken är alltför senkommen och är ett försök att dölja ett misslyckat reformeringsexperiment på Arbetsförmedlingen.

Doktorander behöver en bättre arbetsmilö26.3.2021 10:59:34 CET | Blogginlägg

Forskarutbildningen eller kanske snarare forskarkarriären har traditionellt betraktats som ett slags kall. En hängiven forskare är, enligt det synsättet, aldrig ledig och ska vara beredd att lojalt ställa upp för sitt ämne och sin institution. Den här tankefiguren ställer till problem eftersom doktoranden både är student och anställd. Ansvaret för doktorandens arbetssituation faller lätt mellan stolarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum