Vision

Välfärdens medarbetare behöver förutsättningar att möta de växande behoven i krisen

Dela

De ökade anslagen till kommuner och regioner i vårändringsbudgeten behöver användas till satsningar på arbetsmiljö och goda villkor. Trycket på verksamheterna är hårt och för att klara bemanning och kvalitet måste arbetsgivarna ge medarbetare och chefer rätt förutsättningar. Vision efterfrågar också ett utökat samarbete mellan socialtjänsten och frivilligorganisationerna.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

- De extra resurserna är nödvändiga för att klara den akuta krisen i kommuner och regioner, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision. Chefer och medarbetare måste få förutsättningar att klara jobbet nu med en god arbetsmiljö. Men resurserna måste också finnas för långsiktig hållbarhet, social och klimatmässig.

Under en kris drabbas de redan sårbara hårdast och socialtjänsten behövs mer än någonsin. Sannolikt kommer behovet av ekonomiskt bistånd att öka som en följd av ökad arbetslöshet. Barns och kvinnors utsatthet för våld och övergrepp ökar i spåren av corona och det är nödvändigt att både söka upp och möta upp dessa behov. Kommunerna behöver rusta socialtjänsten på kort och lång sikt genom satsningar på arbetsmiljö och arbetsvillkor för att använda medarbetarnas kompetens på bästa sätt och öka attraktiviteten för att arbeta i socialtjänsten.

För att stärka socialtjänsten på kort och lång sikt föreslår Vision följande åtgärder:

  • Genomför regelbundna lägesbilder av situationen i socialtjänsten för att följa utvecklingen och som kan utgöra underlag för åtgärder, precis som gjordes vid flyktingmottagandet 2015.
  • Förstärk de administrativa funktionerna runt de verksamhetsnära cheferna och handläggarna så de kan fokusera på ledarskapet och det individfokuserade arbetet. Rätt använd kompetens ger en mer effektiv verksamhet.
  • Kompetensinventera och upprätta en plan för hur olika verksamheter snabbt kan stötta varandra där trycket är som högst. Medarbetare måste ha en rimlig arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning.
  • Möjliggör digital kommunikation med kommuninvånarna genom att ha rätt utrustning och digitala plattformar. Det handlar både om att nyttja digital teknik för att kommunicera när fysiska möten inte är möjliga eller lämpliga, och att utveckla e-tjänster och AI-handläggning för att öka servicen till invånarna.
  • Barnkonventionen är svensk lag och barn är extra sårbara i en kris av detta slag. Kommunerna behöver säkerställa att det finns resurser för att hjälpa barn som behöver stöd och skydd skyndsamt.
  • Kommunerna behöver intensifiera samarbetet med och stödet till civilsamhället för att nå ut brett till personer som socialtjänsten har svårt att nå själva. Det handlar till exempel om stöd till vuxna som har oro för sin ekonomiska situation, stöd och skydd till kvinnor och barn som utsätts för våld och övergrepp och stöd till personer som riskerar att hamna i ett missbruk.

För ytterligare kommentarer kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070 746 21 24.

Kontakter

Bilder

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Ladda ned bild

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 199 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Vision: Äldreomsorgschefer bör frånsäga sig sina arbetsmiljöuppgifter14.5.2020 12:41:15 CESTPressmeddelande

Vision uppmanar idag chefsmedlemmar i äldreomsorgen att returnera sina arbetsmiljöuppgifter om de anser att det saknas tillräckliga resurser, befogenheter eller kunskap för att kunna utföra dessa uppgifter. Vision skickar också ett öppet brev till socialminister Lena Hallengren och Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, där förbundet påpekar att SKR och arbetsgivarna har misslyckats med att ge chefer i äldreomsorgen förutsättningar att utföra sina arbetsmiljöuppgifter.

Ny enkät: Chefer i äldreomsorgen saknar resurser för en säker arbetsmiljö13.5.2020 11:16:00 CESTPressmeddelande

När Vision frågade 570 enhetschefer inom kommunal äldreomsorg om deras möjligheter att fullt ut förebygga smitta av Covid-19 svarade knappt hälften att skyddsutrustningen är tillräcklig. Nästan en fjärdedel av cheferna har funderat på att returnera sina arbetsmiljöuppgifter till en överordnad chef då de saknar resurser för att skapa en säker arbetsmiljö för sin personal.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum