Socialdemokraternas PS Kansli

Välfärdslöftet - minst 20 miljarder ytterligare till vården, skolan och omsorgen

Dela

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson Socialdemokraternas vallöfte inför nästa mandatperiod. Minst 20 ytterligare miljarder ska tillföras kommunsektorn för en välfärd av hög kvalitet i hela landet.

– I vårt samhällsbygge ska alla ha tillgång till skola, vård och omsorg av högsta kvalitet. Resultaten av regeringens satsningar syns nu i hela landet men mer måste göras för att säkra framtidens välfärd. Resurser finns men det kräver att man väljer att satsa och inte använder överskotten till stora ofinansierade skattesänkningar, säger Magdalena Andersson.

Fler barn och äldre

Under de kommande åren beräknas barnkullarna bli större samtidigt som fler blir äldre. Fram till år 2025 väntas vi i Sverige bli 300 000 fler barn (upp till 19 år) och lika många fler över 70 år. Att barnen blir fler beror främst på att de stora kullarna födda runt 1990 är i de mest barnafödande åldrarna.

De senaste två decennierna har medellivslängden ökat med mer än tre år och den beräknas fortsätta öka med över ett år fram till 2025. Det här är en väldigt positiv utveckling - men barn och äldre är också de som är i störst behov av offentliga tjänster som vård, skola och omsorg. Därför innebär utvecklingen en utmaning för kommunsektorn som ansvarar för dessa verksamheter. Utan betydande resurstillskott kommer utvecklingen att kräva kraftiga nedskärningar eller höjningar av kommunalskatten.

– Tryggheten och jämlikheten ska fortsätta att öka i hela landet. Därför måste vi garantera statliga resurser till välfärden istället för att kommuner och landsting ska tvingas till kraftiga skattehöjningar eller omfattande nedskärningar i verksamheterna, säger Magdalena Andersson.

Framväxande överskott ska användas för att värna välfärden

Regeringen har bytt skattesänkningar mot investeringar. På så sätt har tillväxten tagit fart och sedan regeringen tillträdde har 200 000 fler kommit i arbete. En stram finanspolitik tillsammans med fler i arbete har lett till att de offentliga finanserna har vänts från underskott till överskott. Under de kommande åren förväntas de statliga budgetöverskotten växa ytterligare. Svensk ekonomi är nu i ett helt nytt läge.

För att möta den demografiska utvecklingen vill Socialdemokraterna använda de framväxande överskotten för att stärka välfärden genom fler undersköterskor, lärare och anställda inom äldreomsorgen i hela landet. Socialdemokraterna lovar förstärkningar av de permanenta statsbidragen till kommunsektorn så att de höjs med minst 20 miljarder under nästa mandatperiod.

Sedan regeringen tillträde har man satsat nästan 30 miljarder satsats på välfärd i hela landet – till skolan, hälso- och sjukvården samt omsorgen och i budgetpropositionen för 2018 kommer ytterligare 5 miljarder att tillföras välfärden. Antalet anställda i offentlig sektor har sedan regeringsskiftet ökat med 100 000 personer.

 Regeringens välfärdsatsningar under mandatperioden

I statens budget för 2017 gjordes med de 10 välfärdsmiljarderna den största förstärkningen av statsbidragen till kommunsektorn någonsin. Sammanlagt innebär regeringens satsningar att skolan, äldreomsorgen och hälso- och sjukvården har förstärkts med nästan 30 miljarder kronor för innevarande år.

Inför budgeten 2018 har regeringen presenterat satsningar om ytterligare fem miljarder till de välfärdsverksamheter där behoven är som störst. En miljard ska avsättas för en mer tillgänglig och samordnad vård, patientmiljarden. Två ytterligare sjukvårdsmiljarder ska gå till goda arbetsvillkor och utvecklade arbetssätt för vårdens personal. En och en halv miljard till skolan och en halv miljard till kommuner och landsting för ett ökat arbetsmarknadspolitiskt ansvar.

Presskontakt, finansminister Magdalena Andersson:

Gösta Brunnander, 072-544 28 66

Isabel Lundin, 076-296 46 38

Om

Socialdemokraternas PS Kansli
Socialdemokraternas PS Kansli
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

08-700 26 83http://www.socialdemokraterna.se

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Följ Socialdemokraternas PS Kansli

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraternas PS Kansli

Uppgörelsen om utskottsposterna klar26.9.2018 16:20Pressmeddelande

Presidieplatserna i riksdagsutskotten har idag fördelats efter en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Socialdemokraterna tilldelades åtta ordförandeposter i utskotten och Moderaterna tilldelades sju ordförandeposter. Socialdemokraterna och Moderaterna har sedan fördelat posterna tillsammans med sina respektive samarbetspartier. Viceordförandeposterna tillföll enligt uppgörelsen den part som inte har ordförandeposterna. Därmed följs och vidareutvecklas den praxis som gällt under tidigare mandatperioder och regeringar. Ett antal poster som traditionellt sett tillfaller regeringssidan respektive oppositionen kommer att omfördelas efter regeringsbildningen. Det gäller finansutskottet, konstitutionsutskottet, utrikesutskottet, försvarsutskottet och EU-nämnden. Fördelningen inom det rödgröna blocket framgår enligt nedan: Ordförande arbetsmarknadsutskottet –Socialdemokraterna Ordförande civilutskottet – Miljöpartiet Vice ordförande finansutskottet – Socialdemokraterna O

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum