Almega

Välfärdsutmaning 2020 presenterad: Så högt blir välfärdstrycket på kommuner och landsting om Reepalu-utredningen genomförs

Dela

Reepalu-utredningen gjorde ingen konsekvensanalys av hur stora konsekvenserna skulle bli för kommunerna och landstingen i Sverige om utredningens förslag genomfördes och många privata välfärdsplatser försvann. Därför har Almega granskat hur mycket kommunerna och landstingen skulle behöva öka sin kapacitet om hälften av alla privata välfärdsplatser skulle försvinna i ett läge där vi också vet att befolkningen kommer växa, i enlighet med SCB:s prognoser. - Det är tveksamt om det ens skulle vara möjligt att genomföra Välfärdsutredningens förslag utan att skapa ett omfattande och långvarigt kaos för välfärden och många elever, patienter och vårdtagare, säger Anna-Karin Hatt, vd på Almega.

Av Almegas granskning framgår att kommunerna och landstingen i Sverige skulle behöva öka kapaciteten i egen regi på följande sätt i respektive välfärdskategori fram till och med år 2020 om utredningens förslag genomfördes och häften av alla privata välfärdsplatser genom det försvann:

73 593 kommunala förskoleplatser.

167 269 kommunala grundskoleplatser.

72 735 kommunala gymnasieplatser.

6 197 832 läkarbesök i landstingets regi.

8 821 232 besök i andra personalkategorier i landstingets regi.

15 682 nya platser i kommunala äldreboenden.

38 531 nya platser i kommunal hemtjänst.

6 705 nya platser i personlig assistans i offentlig regi.

Siffrorna baseras på SCB:s prognoser för befolkningstillväxten, kombinerat med en försiktigt beräknad effekt av konsekvenserna av regeringens välfärdsutrednings förslag, där hälften av alla platser i privat välfärd försvinner.

Välfärdsutredningen (den s.k. Reepalu-utredningen), har lagt förslag om att införa en vinstbegränsning för privata välfärdsföretag – vilket i många fall skulle betyda ett direkt vinstförbud. Förslaget ligger just nu på regeringens bord. Revisions- och konsultföretaget PWC har bedömt utredningens förslag och kommit fram till att omkring 80 procent av välfärdsföretagen skulle tvingas till en osund ekonomi om förslaget förverkligades.

Därför har Almega i sin granskning vägt in både det ökade välfärdsbehovet till följd av befolkningstillväxten, och två olika scenarion där man antagit att hälften respektive samtliga välfärdsplatser hos privata utförare skulle försvinna.

Huvudscenariot i rapporten är scenariot där omkring hälften av välfärdsplatserna försvinner.

- Förmodligen är huvudscenariot i rapporten något försiktigt, men redan det scenariot skulle leda till oerhört dramatiska konsekvenser för på många håll i landet. Att landstingen skulle kunna öka sin kapacitet med 6,2 miljoner läkarbesök i egen regi, och att kommunerna samtidigt skulle kunna skapa 167 000 nya gymnasieplatser, 73 000 nya förskoleplatser och 72 000 nya platser i den kommunalt drivna grundskolan inom tre år förefaller helt orealistiskt. Speciellt i en situation där det skulle bli en ännu hårdare kamp om att rekrytera rätt personal till många välfärdsverksamheter över hela landet, säger Anna-Karin Hatt.

Enligt SCB väntas den svenska befolkningen växa med 454 000 personer fram till år 2020. I prognosen ingår så väl invandring som ordinarie befolkningstillväxt.Det leder i sig till ett ökat behov av förskola, grundskola, sjukvård och olika typer av äldrevård. Skulle Välfärdsutredningens förslag genomföras och många privata aktörer försvinna skulle det addera kraftfullt till en redan utmanande situation:

- Att göra en stor kapacitetsökning i exempelvis den kommunalt drivna gymnasieskolan är en sak, men att samtidigt öka den offentligt producerade välfärden på nästan alla välfärdsområden och i alla län i en situation då det råder personalbrist är dömt att misslyckas, säger Anna-Karin Hatt.

Att regeringens Välfärdsutredning inte innehåller någon konsekvensanalys som visar vad det föreslagna vinsttaket skulle innebära för välfärdstrycket mot kommuner och landsting menar Almega är en stor brist som inneburit att makthavare tagit ställning för förslaget i blindo.

När Vårdföretagarna via Demoskop undersökte kommunpolitikers beredskap att ta över ansvar från privata vårdföretag så framkom att det egentligen inte finns pågått några förberedelser.

- Man underskattar konsekvensen av Reepalu-utredningen och ytterst är det givetvis regeringens ansvar att ge en så korrekt bild som möjligt av vad det är man föreslår och vad som i så fall krävs för att hantera den situationen. Det har man inte gjort i den här utredningen, säger Anna-Karin Hatt.

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-551 140 65

08-551 140 65

Dokument

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Kompetenskris i tjänsternas Europa11.12.2018 09:35Pressmeddelande

Den inre marknaden är grunden i EU-samarbetet och helt avgörande för om svenska företag ska kunna attrahera de talanger som krävs för att konkurrera på en internationell marknad även i framtiden. Tyvärr pekar delar av EU-politiken i motsatt riktning med mer detaljreglering av sociala frågor, begränsad rörlighet och regleringar. Ofta handlar det om ren protektionism. Fokus måste ligga på effektivitet och att riva hinder för fri rörlighet, särskilt för tjänster. Det menar Almega när man på tisdagen presenterade sina prioriterade frågor inför EU-valet i maj.

Inbjudan till LO om samarbeten för seriösare städbransch26.11.2018 14:20Pressmeddelande

I Dagens Industri 23/11 uttalar sig LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson om städbranschen och säger att det finns behov av fler åtgärder mot oseriösa företag och svartjobb. Almega Städföretagen jobbar med facket i dessa frågor genom flera samarbeten. För att LO inte ska missa vilka samarbeten de själva ingår i vill vi bjuda in Karl-Petter Thorwaldsson till en överläggning med en av våra samarbetsgrupper.

Fortsatt alltför få i aktiva insatser visar Arbetsförmedlingens nya prognos26.11.2018 13:31Pressmeddelande

Arbetsförmedlingens nya utgiftsprognos för 2018 och 2019, som presenterades under måndagen, visar att övergångsregeringens budgetförslag på arbetsmarknadsområdet kommer att slå hårt mot de privata arbetsförmedlingstjänsterna. En ny regering måste dra i handbromsen för extratjänsterna och prioritera de aktiva insatserna hos privata leverantörer av arbetsförmedlingstjänster. Det menar Almega i en kommentar.

Tjänstesektorns produktivitet står stark12.11.2018 09:00Pressmeddelande

Den svenska tjänstesektorn växer och blir en allt viktigare del av Sveriges ekonomi. Därmed blir produktiviteten i tjänsteproduktionen avgörande för BNP-utvecklingen och de offentliga finanserna. Almegas nya rapport visar att den svenska tjänsteproduktionen står stark i internationell jämförelse, mycket tack vare de kunskapsintensiva företagstjänsterna. Men nu hejdas tillväxten i dessa företag av de stora svårigheterna att hitta kvalificerad personal.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum