Almega

Välfärdsutmaning 2020 presenterad: Så högt blir välfärdstrycket på kommuner och landsting om Reepalu-utredningen genomförs

Dela

Reepalu-utredningen gjorde ingen konsekvensanalys av hur stora konsekvenserna skulle bli för kommunerna och landstingen i Sverige om utredningens förslag genomfördes och många privata välfärdsplatser försvann. Därför har Almega granskat hur mycket kommunerna och landstingen skulle behöva öka sin kapacitet om hälften av alla privata välfärdsplatser skulle försvinna i ett läge där vi också vet att befolkningen kommer växa, i enlighet med SCB:s prognoser. - Det är tveksamt om det ens skulle vara möjligt att genomföra Välfärdsutredningens förslag utan att skapa ett omfattande och långvarigt kaos för välfärden och många elever, patienter och vårdtagare, säger Anna-Karin Hatt, vd på Almega.

Av Almegas granskning framgår att kommunerna och landstingen i Sverige skulle behöva öka kapaciteten i egen regi på följande sätt i respektive välfärdskategori fram till och med år 2020 om utredningens förslag genomfördes och häften av alla privata välfärdsplatser genom det försvann:

73 593 kommunala förskoleplatser.

167 269 kommunala grundskoleplatser.

72 735 kommunala gymnasieplatser.

6 197 832 läkarbesök i landstingets regi.

8 821 232 besök i andra personalkategorier i landstingets regi.

15 682 nya platser i kommunala äldreboenden.

38 531 nya platser i kommunal hemtjänst.

6 705 nya platser i personlig assistans i offentlig regi.

Siffrorna baseras på SCB:s prognoser för befolkningstillväxten, kombinerat med en försiktigt beräknad effekt av konsekvenserna av regeringens välfärdsutrednings förslag, där hälften av alla platser i privat välfärd försvinner.

Välfärdsutredningen (den s.k. Reepalu-utredningen), har lagt förslag om att införa en vinstbegränsning för privata välfärdsföretag – vilket i många fall skulle betyda ett direkt vinstförbud. Förslaget ligger just nu på regeringens bord. Revisions- och konsultföretaget PWC har bedömt utredningens förslag och kommit fram till att omkring 80 procent av välfärdsföretagen skulle tvingas till en osund ekonomi om förslaget förverkligades.

Därför har Almega i sin granskning vägt in både det ökade välfärdsbehovet till följd av befolkningstillväxten, och två olika scenarion där man antagit att hälften respektive samtliga välfärdsplatser hos privata utförare skulle försvinna.

Huvudscenariot i rapporten är scenariot där omkring hälften av välfärdsplatserna försvinner.

- Förmodligen är huvudscenariot i rapporten något försiktigt, men redan det scenariot skulle leda till oerhört dramatiska konsekvenser för på många håll i landet. Att landstingen skulle kunna öka sin kapacitet med 6,2 miljoner läkarbesök i egen regi, och att kommunerna samtidigt skulle kunna skapa 167 000 nya gymnasieplatser, 73 000 nya förskoleplatser och 72 000 nya platser i den kommunalt drivna grundskolan inom tre år förefaller helt orealistiskt. Speciellt i en situation där det skulle bli en ännu hårdare kamp om att rekrytera rätt personal till många välfärdsverksamheter över hela landet, säger Anna-Karin Hatt.

Enligt SCB väntas den svenska befolkningen växa med 454 000 personer fram till år 2020. I prognosen ingår så väl invandring som ordinarie befolkningstillväxt.Det leder i sig till ett ökat behov av förskola, grundskola, sjukvård och olika typer av äldrevård. Skulle Välfärdsutredningens förslag genomföras och många privata aktörer försvinna skulle det addera kraftfullt till en redan utmanande situation:

- Att göra en stor kapacitetsökning i exempelvis den kommunalt drivna gymnasieskolan är en sak, men att samtidigt öka den offentligt producerade välfärden på nästan alla välfärdsområden och i alla län i en situation då det råder personalbrist är dömt att misslyckas, säger Anna-Karin Hatt.

Att regeringens Välfärdsutredning inte innehåller någon konsekvensanalys som visar vad det föreslagna vinsttaket skulle innebära för välfärdstrycket mot kommuner och landsting menar Almega är en stor brist som inneburit att makthavare tagit ställning för förslaget i blindo.

När Vårdföretagarna via Demoskop undersökte kommunpolitikers beredskap att ta över ansvar från privata vårdföretag så framkom att det egentligen inte finns pågått några förberedelser.

- Man underskattar konsekvensen av Reepalu-utredningen och ytterst är det givetvis regeringens ansvar att ge en så korrekt bild som möjligt av vad det är man föreslår och vad som i så fall krävs för att hantera den situationen. Det har man inte gjort i den här utredningen, säger Anna-Karin Hatt.

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-551 140 65

08-551 140 65

Dokument

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Almega välkomnar smidigare regelverk för arbetskraftsinvandring19.12.2017 09:40Pressmeddelande

Idag presenterade regeringen en utredning som föreslår att det inte längre ska vara möjligt att återkalla arbetstillstånd när det begåtts bagatellartade misstag. Kompetensbristerna är stora och växande i tjänstesektorn. Många arbetsgivare hittar inte lämplig arbetskraft att rekrytera i Sverige. Möjligheten att rekrytera arbetskraftsinvandrare från tredje land är därför ytterst värdefull, det handlar bland annat om IT-specialister och ingenjörer från Indien och Kina.

Almegas förbund sänker medlemsavgiften28.11.2017 07:30Pressmeddelande

Första januari 2018 kommer Almegas förbund sänka medlemsavgiften för förbundens 11.000 medlemsföretag. Almega och dess förbund är en arbetsgivarorganisation som representerar ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn och förbundens medlemsföretag sysselsätter ungefär en halv miljon arbetstagare. Redan idag är medlemsavgifterna bland de lägsta bland arbetsgivarorganisationer i Sverige, och nu sänks de ytterligare. - Vi har de senaste två åren sett över våra kostnader vilket gör att vi nu kan sänka avgiften utan att göra avkall på den höga kvaliteten i våra tjänster. Vi vill ge medlemsföretagen en riktigt god service för de avgifter man betalar, och kommer fortsätta utveckla Almegas verksamhet som en modern och framstående arbetsgivar- och branschorganisation, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt. Sänkningen sker på den rörliga delen av medlemsavgiften och varierar beroende på företagets storlek. Som ett exempel kommer sänkningen för ett företag med 25 anställda, med en medellön på 30.000 kr/

Idag signerade parterna överenskommelsen om etableringsjobb​21.11.2017 12:08Pressmeddelande

I dag har Arbetsgivarna tillsammans med flera förbund inom LO signerat principöverenskommelser om så kallade etableringsjobb, som media rapporterat om tidigare. Ett verktyg för att möjliggöra för personer långt från arbetsmarknaden att få ett jobb. Principöverenskommelsen är första steget i processen. Parterna kommer nu lämna över uppgörelsen till regeringen och gemensamt förhandla med regeringen. När parterna på de olika avtalsområdena antagit förslaget först då är etableringsjobben i hamn. Etableringsanställningarna går ut på att arbetsgivaren kan anställa en person till en kostnad av 8 000 kronor i månaden. Staten skjuter sedan till pengar, direkt till den anställde, så att lönen efter skatt ger en skälig levnadsnivå. - Arbetslösheten bland utlandsfödda är 22 procent och fortsätter öka. Att minska arbetslösheten är en stor samhällsutmaning som ansvarstagande parter på arbetsmarknaden nu axlar genom att införa etableringsjobb. Nu är det upp till regeringen att bidra med sin del för a

Almega kommenterar SCB.s arbetskraftsundersökning (AKU)21.11.2017 10:05Pressmeddelande

Idag presenterar SCB sin undersökning AKU, Arbetskraftsundersökning för tredje kvartalet 2017. Almegas vd Anna-Karin Hatt kommenterar undersökningen så här: - En kritisk punkt på arbetsmarknaden är nu nådd. Samtidigt som Arbetskraftsundersökningen presenterar ny hisnande statistik över antalet personer som står utan arbete, råder en akut kompetensbrist inom den privata tjänstesektorn. Almegas bedömning är att tillväxten för sysselsättningen nu riskerar att bromsa in om vi inte hanterar problemen med otillräckliga matchningsinsatser och den kritiska kompetensbristen som i dagsläget hämmar svensk tillväxt. Statistiken understryker behovet av vi sänker trösklarna till arbetsmarknaden samtidigt som vi stärker incitamenten för kompetensinvesteringar, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum