Umeå kommun

Välfungerande kvalitetsarbete har bidragit till UGS topplacering

Dela

Umeå gymnasieskolor har för 2019 legat bland topp tre bland jämförbara städer i genomströmning, treårig gymnasieexamen på nationella program, och har de senaste åren förbättrat resultaten i snabbare takt än riket som helhet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden konstaterar att det finns en väl fungerande organisering och styrning av Umeås gymnasieskolor i det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2019-2020.

– Gymnasieskolornas systematiska kvalitetsarbete med fokus på våra mål med bland annat hög genomströmning är den bästa skyddsfaktorn mot utanförskap, säger Peter Vigren (S), ordförande i nämnden.

Totalt finns närmare 3 500 elever inom UGS vilket motsvarar 80 procent av alla gymnasieelever i kommunen.

Årligen sker återkommande uppföljningar på såväl huvudmannanivå som skolenhets- och rektorsnivå. Likaså jämförelser av resultat med kommungruppen större städer.


Mer information efter sammanträdets slut kl. 15.00
Peter Vigren (S)
ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.se

Robert Axebro (C)
vice ordförande
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Mariam Salem (MP)
2:e vice ordförande
070-485 19 36
mariam.salem@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Våra verksamheter präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service.

Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 129 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum