Välkommen till Djurens Rätts vetenskapsseminarium om djur – förståelse, empati och juridik

Dela

Den 4 maj arrangerar Djurens Rätt ett vetenskapsseminarium om djur. Seminariet har som syfte att ge en nulägesbild kring forskningen om djur utifrån tre områden: förståelse, empati och juridik. 

Talare

Bo Algers, professor emeritus i husdjurshygien vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa i Skara. I forskningen har Bo Algers intresserat sig för frågor som t.ex. riskbedömning av djurvälfärd, moders egenskaper hos suggor, uthålliga system för matproduktion, etikfrågor, djurtransporter och djurhantering vid slakt. Bo Algers deltar också aktivt i debatten om djurhållning och djurskydd. Bo Algers är en erkänd talare både i nationella och internationella sammanhang.

Helena Röcklingsberg, Docent i etik och universitetslektor i djuretik vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa. Helena Röcklingsberg undervisar och forskar i skärningsfältet mellan etik och praktik i frågor som rör människa-djur-relationen. Det som speciellt intresserar henne är tvärvetenskapliga perspektiv och metoder inom etisk analys, relationen mellan naturvetenskap och etik liksom relationen mellan etisk teori och moralisk praxis.

Birgitta Wahlberg, Polities doktor (offentlig rätt) och forskare i djurrätt vid Åbo Akademi, Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi; Ämnet offentlig rätt. T.f. ansvarig för internationella frågor vid Djurens Rätt (2017). Birgitta Wahlberg forskar och undervisar i djurrätt och har också skrivit den första läroboken om ämnet i Finland. Det som speciellt intresserar henne är djurs rättsliga status och särskilt vad det rättsliga välbefinnandet betyder i praktiken för de djur som används i livsmedelsproduktionen.

Nyckelord

Bilder

Om

Djurens Rätt
Djurens Rätt
Adress: Hornsgatan 123
117 28 Stockholm

08 - 555 914 00http://www.djurensratt.se

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med fler än 45 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Djurens Rätt är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är Djurens Rätt.

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi är också granskade och godkända av Givarguiden. Djurens Rätt har funnits sedan 1882.

Följ Djurens Rätt

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Djurens Rätt

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum