Stockholms stad

Välkommen till Skärholmen!

Dela

Karin Ahlzén är projektchef för Fokus Skärholmen

Fokus Skärholmen är ett stadsutvecklingsprojekt med målet att utveckla en hållbar och levande stadsdel med minst 4000 nya bostäder i Skärholmens stadsdelsnämndsområde och ett profilprojekt för social hållbarhet.

Målet är att planera för nya bostäder med olika upplåtelseformer men också för skolor, idrott, kultur, service och arbetsplatser. Särskild omsorg ska läggas på att, med utgångspunkt i medborgarnas behov och önskningar, tillföra stadsrummet höga sociala värden. Torg, parker och stadsgator ska utvecklas till trygga miljöer.

”Fokus Skärholmen är Stockholms mest intressanta stadsutvecklingsprojekt just nu! Jag ser fram emot att bidra till utvecklingen mot en levande och trygg stadsdel. Fokus Skärholmen är en del av Vision 2040 - Ett Stockholm för alla.” säger Karin Ahlzén

Karin är arkitekt och har tidigare arbetat som fastighetsutvecklare på Akademiska Hus med utveckling av campusområden. Innan det var Karin kontorschef för White arkitekter i Stockholm.

Karin Ahlzén tillträdde sin nya tjänst på stadsledningskontoret den 20:e mars.

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum