SKGS

Välkommet besked om stopp för ännu högre elnätsavgifter

Dela

Dagens besked från Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna om att avslå regeringens förslag om att ge elnätsföretagen möjlighet att kraftigt öka kundernas elnätsavgifter är ett viktigt steg i rätt riktning.

Förslaget har motiverats av att regeringen vill stimulera elnätsbolagen att investera mer i sina elnät för att bland annat komma tillrätta med de kapacitetsproblem som finns. Vår granskning av förslaget har visat att några sådana drivkrafter inte skapas. Tvärtom riskerar ett införande av förslaget att kosta landets elkonsumenter ytterligare 30 miljarder kronor utan att några incitament skapas för ökade investeringar eller ökad nytta för elnätskunderna. Den analysen delas också av regeringens expertmyndighet för elnätsfrågor, Energimarknadsinspektionen.

- För svensk basindustri är en stabil elförsörjning till konkurrenskraftig kostnad en förutsättning för tillväxt och framgång på de globala marknaderna. Det förslag som nu avvisas är ett exempel vad vi absolut inte behöver; ökade kostnader utan ökad nytta, säger Mikael Möller, IKEM och talesperson i nätfrågor för SKGS.

Nyckelord

Kontakter

Mikael Möller, Näringspolitisk chef IKEM, telefon 070-683 81 44. Email mikael.moller@ikem.se

Om

SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna (Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret).

Följ SKGS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SKGS

Riksdagen godtar ren förmögenhetsöverföring från elnätskunderna till elnätsmonopolet26.3.2021 13:09:39 CET | Pressmeddelande

Efter svidande kritik avfärdades Regeringens proposition om särskilt investeringsutrymme av en majoritet i Riksdagen i maj 2020. SKGS konstaterar med besvikelse att den nu godtagna propositionen i allt väsentligt innehåller samma förslag som tidigare och att inga förändringar har gjorts som åtgärdar de allvarliga brister som vi och inte minst expertmyndigheten Energimarknadsinspektionen påtalat.

Välkommet besked om kommande förändringar i nätregleringen24.10.2017 10:19:00 CEST | Pressmeddelande

SKGS välkomnar de förslag till skärpning av elnätsregleringen som Energimarknadsinspektionen (Ei) idag lämnat över till regeringen. - Förslagen är omfattande och vi kommer att analysera dem i detalj, men vårt första intryck är att de innehåller flera förslag som tydligt stärker kundens position. Dit hör till exempel en mer rimlig kalkylränta, en tydlighet om hur räntan ska fastställas och avskaffande av den så kallade 30-årsregeln. Förslagen är med andra ord helt klart steg i rätt riktning, säger Mikael Möller, ansvarig för nätfrågor inom SKGS. - Vi upplever att Ei med sina förslag tydligt tar sitt uppdrag att skydda kunderna på allvar. Det är viktigt att komma ihåg att elnät handlar om monopol och att nätbolagen är företag som vill maximera sin vinst. Eftersom det inte finns någon konkurrens i ett monopol har vi kunder inget annat nätbolag att gå till om överföringen brister eller är för dyr, fortsätter Mikael Möller. Ei har sedan länge flaggat för att nätregleringen behöver revideras

Välkommet budgetbesked för Sveriges elförsörjning20.9.2016 09:38:00 CEST | Pressmeddelande

I budgetpropositionen ger regeringen besked om att effektskatten på kärnkraft fasas ut till 2018 och att fastighetsskatten på vattenkraft sänks i fyra steg fram till och med 2020. - Det är bra att arbetet nu startats med att fullfölja den energiöverenskommelse, som slöts mellan fem riksdagspartier i juni i år och vi välkomnar de budgetbesked regeringen gett idag, säger Anna Holmberg, energidirektör SKGS. - Skattesänkningarna gör att det bör finnas förutsättningar för att köra de sex yngre kärnkraftsreaktorerna sina tekniska livslängder och för att göra nödvändiga återinvesteringar i vattenkraften, säger Anna Holmberg, energidirektör SKGS. - Nu vill vi också se att regeringen går vidare med de övriga delarna av överenskommelsen. Dit hör bland annat vattenkraftens tillståndsprövningar och utbyggnaden av förnybar elproduktion. Det vore bra både för att värna Sveriges klimatsmarta elsystem och för jobben i basindustrin, avslutar Anna Holmberg. För frågor, kontakta Anna Holmberg, 072-722 72

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum