SKGS

Välkommet budgetbesked för Sveriges elförsörjning

Dela

I budgetpropositionen ger regeringen besked om att effektskatten på kärnkraft fasas ut till 2018 och att fastighetsskatten på vattenkraft sänks i fyra steg fram till och med 2020.

- Det är bra att arbetet nu startats med att fullfölja den energiöverenskommelse, som slöts mellan fem riksdagspartier i juni i år och vi välkomnar de budgetbesked regeringen gett idag, säger Anna Holmberg, energidirektör SKGS.

- Skattesänkningarna gör att det bör finnas förutsättningar för att köra de sex yngre kärnkraftsreaktorerna sina tekniska livslängder och för att göra nödvändiga återinvesteringar i vattenkraften, säger Anna Holmberg, energidirektör SKGS.

- Nu vill vi också se att regeringen går vidare med de övriga delarna av överenskommelsen. Dit hör bland annat vattenkraftens tillståndsprövningar och utbyggnaden av förnybar elproduktion. Det vore bra både för att värna Sveriges klimatsmarta elsystem och för jobben i basindustrin, avslutar Anna Holmberg.

För frågor, kontakta Anna Holmberg, 072-722 72 44.

Nyckelord

Om

SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschföreningarna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins elfrågor.

Följ SKGS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SKGS

Välkommet besked om kommande förändringar i nätregleringen24.10.2017 10:19:00 CESTPressmeddelande

SKGS välkomnar de förslag till skärpning av elnätsregleringen som Energimarknadsinspektionen (Ei) idag lämnat över till regeringen. - Förslagen är omfattande och vi kommer att analysera dem i detalj, men vårt första intryck är att de innehåller flera förslag som tydligt stärker kundens position. Dit hör till exempel en mer rimlig kalkylränta, en tydlighet om hur räntan ska fastställas och avskaffande av den så kallade 30-årsregeln. Förslagen är med andra ord helt klart steg i rätt riktning, säger Mikael Möller, ansvarig för nätfrågor inom SKGS. - Vi upplever att Ei med sina förslag tydligt tar sitt uppdrag att skydda kunderna på allvar. Det är viktigt att komma ihåg att elnät handlar om monopol och att nätbolagen är företag som vill maximera sin vinst. Eftersom det inte finns någon konkurrens i ett monopol har vi kunder inget annat nätbolag att gå till om överföringen brister eller är för dyr, fortsätter Mikael Möller. Ei har sedan länge flaggat för att nätregleringen behöver revideras

Välkommet att väl fungerande elsystem värnas10.6.2016 16:10:00 CESTPressmeddelande

Dagens besked att en energipolitisk överenskommelse har nåtts är välkommet enligt basindustrin. - Det är bra att fem partier nu har gjort upp. Överenskommelsen visar att partierna insett hur viktigt det är att värna det väl fungerande elsystem vi har i Sverige. Tack vare sin mix av produktionsslag är svensk elförsörjning i världsklass och ger konkurrenskraftig, leveranssäker och koldioxidsnål el, säger Carl-Michael Raihle, ordförande för basindustrins energisamarbete SKGS. Partierna har kommit överens om att förlänga och utökat stödet till förnybar elproduktion. - Den höjda ambitionsnivån i elcertifikatssystemet kommer att driva fram ytterligare investeringar i kraftproduktion i en situation, där marknaden inte efterfrågar den. Det bör leda till fortsatt låga elpriser, vilket är gynnsamt för industrins konkurrenskraft, men vi oroas över hur det långsiktigt kommer att påverka marknadens funktion och lönsamheten för existerande investeringar, fortsätter Carl-Michael Raihle. Finansieringe

Carl-Michael Raihle ny ordförande för SKGS15.3.2016 09:26:00 CETPressmeddelande

Carl-Michael Raihle har valts till ny ordförande för basindustrins energisamarbete SKGS. Han ser fram emot sin nya roll och menar att SKGS arbete är viktigare än någonsin. Carl-Michael Raihle arbetar till vardags som affärsområdeschef för Ovako Hofors. Han har tidigare varit divisionschef på Luvata och haft flera tunga positioner inom Outokumpu. Med över 20 års erfarenhet av basindustrin vet Carl-Michael Raihle hur avgörande elsystemet är för svensk industris konkurrenskraft. När han fick erbjudandet att ta över ordförandeklubban i SKGS var han därför inte sen med att tacka ja. - SKGS är en kraftfull röst för ett framtida elsystem som fortsatt säkrar tillgången på el med god kvalitet, till konkurrenskraftiga priser och med lågt klimatavtryck. Med tanke på de stora utmaningarna som svensk elförsörjning står inför är SKGS arbete viktigare än någonsin. Därför var det självklart för mig att tacka ja när jag blev tillfrågad om att leda SKGS, säger Carl-Michael Raihle. SKGS kommer fortsätta

Beslut om Oskarshamn visar att Energikommissionen har ont om tid14.10.2015 14:50:00 CESTPressmeddelande

Dagens besked om förtida stängninga av kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 1 och 2 var väntat, men ändå mycket olyckligt för det svenska energisystemet. - Väl fungerande och klimatsmart kraftproduktion stängs ned, som ett resultat av förd politik med straffskatt på kärnkraft och subventioner till väderberoende kraft, säger Anna Holmberg, energidirektör SKGS. - De problem politiker har skapat kan politiker också lösa. Det är möjligt att skapa bättre villkor för den planerbara kärnkraftsproduktionen och därmed värna gjorda investeringar. Det vore det rätta ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, tillägger Anna Holmberg. - Beslutet från OKG AB visar hur ont om tid det är för regeringen och Energikommissionen att presentera åtgärder som även i det korta perspektivet säkerställer en fortsatt stabil elförsörjning till konkurrensmässiga priser, avslutar Anna Holmberg. För mer information, kontakta Anna Holmberg 072-722 72 44

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum