Installatörsföretagen

Välkommet fokus på energieffektivisering

Dela

Idag presenterade regeringen ytterligare satsningar ur den kommande budgetpropositionen. Med satsningarna riktar regeringen välbehövligt fokus mot energieffektivisering dock kvarstår frågetecken kring satsningen på kompetensförsörjning.

Energieffektivisering är en nyckel för att klara av att ställa om till ett hållbart samhälle. Genom att minska energibehoven i befintliga fastigheter kan vi göra rum för nya klimatsmarta lösningar som minskar vår klimatpåverkan.

- De satsningar regeringen föreslår för att öka takten på energieffektiviseringen är  välkomna. Det är en viktig fråga som inte får glömmas bort i klimatarbetet. Den renaste energin är trots allt den som inte används, säger Amanda Rafter Ekenman, chef Kompetensförsörjning på Installatörsföretagen.

Det råder idag brist på installatörer med rätt kompetens. Utan installatörer som kan montera solceller och laddstolpar, bygga ut elnätet och göra fastigheter mer energieffektiva riskerar regeringens klimatambitioner att gå om intet.

- Det är bra att regeringen satsar på kompetensförsörjning för att klara omställningen mot ett hållbart samhälle. Men kompetensbehovet i installationsbranschen är så omfattande att det krävs särskilda åtgärder. Riktade satsningar mot vår sektor kommer att ge följdeffekter i andra sektorer genom minskade utsläpp när industrin fortsätter att elektrifieras, säger Amanda Rafter Ekenman.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Installatörsföretagen
Installatörsföretagen
Ringvägen 100
11860 Stockholm

+46 8 762 76 00https://www.in.se/

Rent vatten, ljus, frisk luft, värme och kyla. Det är viktiga byggstenar i vårt moderna samhälle och förutsättningar som många tar för givet. Vi står nu inför en klimatomställning där smarta installationer har en nyckelroll att spela för att du och jag ska kunna fortsätta leva våra liv som idag – även i framtiden.

Hos oss samlas installationsbranschens företag som steg för steg gör världen mer klimatsmart genom elektrifiering, energieffektivisering och hållbara installationer. Det är våra 3 700 medlemsföretag med sina 56 000 medarbetare som gör det möjligt för Sverige att nå klimatmålen. 

Vi är Installatörsföretagen och vårt uppdrag är brett. Vi stöttar våra medlemsföretag i deras vardag, samtidigt som vi företräder branschen i debatten och arbetar för att trygga framtidens arbetskraft. När installatörerna ska starta, driva eller utveckla sina företag, då står vi vid deras sida och hjälper dem att bli bättre arbetsgivare och mer framgångsrika som företagare.

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för ett modernt, klimatsmart och hållbart Sverige. Det är vi som gör det möjligt.

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Följ Installatörsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Installatörsföretagen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum