Lantbrukarnas Riksförbund

Välkommet landsbygdsfokus i regeringens budget

Dela

Näringsminister Ibrahim Baylan ökar regeringens nettofinansiering till jordbruket från 2023 med 500 miljoner per år jämfört med tidigare besked. LRF välkomnar satsningen på kommande jordbruks- och landsbygdspolitik. – Men många detaljer återstår innan det går att bedöma vad det innebär för enskilda företag, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Beskedet från regeringen är att den nationella medfinansieringen till jordbrukspolitiken från 2023 ökar med mer än vad den minskade EU-tilldelningen innebär. LRFs bedömning är att regeringens besked innebär en nettoökning på 500 miljoner per år men att den hade behövt öka med 1 miljard per år för att det ska vara möjligt att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin

Näringsministern sa på presskonferensen att han vill att LRF ska medverka i diskussionerna om det strategiska innehållet i jordbruksbudgeten. LRF vill se ett ännu tydligare fokus på den nationella livsmedelsstrategin och åtgärder som har nära koppling till jordbruksproduktion och jordbrukets hållbarhetsarbete. 

– Vi vill se att det välkomna tillskottet innebär ökade satsningar på bland annat investeringsstöd, kompensationsstöd som gör det möjligt att bedriva jordbruk i hela landet, och på yngre lantbrukare. Viktigt är också satsning på bevattningsdammar och andra investeringar för att jordbruket ekonomiskt ska kunna anpassas till ett förändrat klimat, kommenterar Palle Borgström. 

– För att nå målen i livsmedelsstrategin med ökad hållbar produktion är det viktigt att vi har en lönsam produktion och att ersättningarna i jordbrukspolitiken som stöttar företagen i det arbetet. Regeringen behöver därför ha ett produktionsnära fokus, säger Palle Borgström. 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth aviserar bland annat extra pengar till bredbandsutbyggnad och vägunderhåll. 

– 500 extra miljoner till bredband och 750 miljoner till vägar är välkomna steg för att jobba med bredbandsmål och underhållsskuld. Det är positivt att regeringen avsätter pengar, behovet är stort. För lantbrukare och andra företagare och boende på landsbygden är tillgång till bredband avgörande för möjligheterna att bedriva ett modernt företag, säger Palle Borgström.

BILDEN: Näringsminster Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade landsbygdssatsningar hemma på bonden Catharina Rudolphsons gård i Uppland. Foto: Sofia Weimarck

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Livsmedel förspills när unik svensk jordbruksmark asfalteras16.9.2021 13:27:28 CEST | Pressmeddelande

Svensk jordbruksmark – Europas mest värdefulla – fortsätter att minska. Jordbruksverkets nya rapport visar att exploateringen av svensk odlingsmark fortsätter i oförminskad takt. – Vi har idag 25 procent mindre jordbruksmark jämfört med för 100 år sedan, då Sverige hade som mest. Det är både sorgligt och oroväckande, inte minst för den kommande generationen bönder. Jordbruksmark som bebyggs eller asfalteras kan aldrig mer återställas vilket inte gynnar hållbarheten, säger Palle Borgström, LRFs ordförande.

Bönder och jägare eniga om att vargstammen måste minskas15.9.2021 07:45:00 CEST | Pressmeddelande

Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) kräver en kraftig decimering av vargstammen. Det är viktigt att länsstyrelser, Naturvårdsverket och politiker förstår det absolut nödvändiga i att besluta om en utökad vargjakt i vinter. – Den starkt växande vargstammen är en ohållbar situation för tamdjursägare, jägare och många andra drabbade på landsbygden. Myndigheterna måste agera, säger Palle Borgström ordförande för LRF.

Sveriges bönder förlorar en miljard i regeringens budget30.8.2021 13:26:25 CEST | Pressmeddelande

LRF välkomnar de satsningar som regeringen idag presenterade i landsbygdsprogrammet. – Men vi är väldigt besvikna på att regeringen inte utnyttjar hela den återstartsfond som EU ger till Sverige. Av de 1,4 miljarder kronor som Sverige får från EU så väljer regeringen att behålla en miljard i statskassan istället för att satsa på lantbruket, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum