Drivkraft Sverige

Välkommet med Kontrollstation 2022

Dela

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att se över hur reduktionsplikten fungerar och om andelen hållbara biodrivmedel i bensin och diesel behöver öka för att nå klimatmålet.

Drivkraft Sverige välkomnar beskedet liksom beskedet om att Energimyndigheten under 2022 genom en Kontrollstation ska analysera de satta reduktions­nivåerna för bensin och diesel i förhållande till elektrifiering- och drivmedelsutveckling inom transportsektorn och transportsektorns klimatmål för 2030 och vid behov föreslå förändringar.

”Hållbara biodrivmedel är en förutsättning för att nå klimatmålen. De är en effektiv lösning här och nu eftersom de kan användas i befintliga fordon utan ny teknik eller infrastruktur. Det är därför välkommet att regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att se över möjligheten att öka andelen hållbara drivmedel men vi vill då se att branschen inkluderas i Kontrollstationen”, säger Sofie Quant, Kommunikationschef Drivkraft Sverige.

”Reduktionsplikten är ett viktigt styrmedel. Det som för 20 år sedan var mer eller mindre fossil bensin och diesel är idag produkter med upp till 40 procent hållbara biodrivmedel. Den totala minskningen av växthusgasutsläpp 2020 till följd av användningen av biodrivmedel var 2020 hela 19,3 procent”, säger Ebba Tamm, Civilingejör, Produkter och miljöinformation, Drivkraft Sverige.

Branschen är angelägen om att bidra med expertis om viktiga frågor som måste belysas för den fortsatta utvecklingen av reduktionsplikten och för att Sverige ska kunna gå före resten av Europa i klimatarbetet och samtidigt bibehålla Sveriges konkurrenskraft.

Samtidigt behöver förutsättningarna för hållbara biodrivmedel bli bättre. De hållbara biodrivmedel som blandas in via reduktionsplikten bör inte som idag beskattas som fossila drivmedel.

Ta del av regeringens pressmeddelande här.

Ta del av Frågor och svar om reduktionsplikten här.

Bilder

Om

Drivkraft Sverige
Drivkraft Sverige
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

08 – 667 09 25http://Drivkraftsverige.se

SPBI har bytt namn till Drivkraft Sverige. Branschorganisationens medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns drivmedel, biodrivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045.Drivkraft Sverige ska spegla ett bredare perspektiv som omfattar biodrivmedel för väg-, flyg- och sjötransporter. Det handlar också om innovationer samt nya produkter och tjänster inom hållbar mobilitet för konsumenter, företag och samhällsviktiga organisationer. Organisationen är även ett expertorgan inom branschen. Organisationen följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olika energislag samt drivmedel och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till Drivkraft Sverige. Läs mer på www.drivkraftsverige.se

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum