Drivkraft Sverige

Välkommet med sänkt drivmedelsskatt

Dela

Regeringens förslag om att sänka drivmedelsskatten för att kompensera för de senaste veckornas kraftiga prisökningar till följd av det oroliga omvärldsläget välkomnas av branschen.

Regeringen kom i dag med ett kraftfullt åtgärdspaket för att hantera den senaste tidens kraftigt stigande energi- och drivmedelspriser.

”Vi välkomnar att regeringen sänker skatten på drivmedel till EU:s miniminivåer. Vi ser det som ett första steg mot lägre drivmedelspriser och som inte innebär lägre klimatambitioner. Däremot är det viktigt att regeringen fortsätter att se över hela skattetrycket på drivmedel i takt med omställningen”, säger Jessica Alenius, VD Drivkraft Sverige.

Regeringen lade vid sin presskonferens fram förslag till åtgärder för att möta prisuppgångarna i det korta perspektivet. Bland annat vill regeringen sänka skatten med 1,30 kronor lägre vid pump för bensin och diesel mellan den 1 juni till den 31 oktober. Skatten ska dessutom sänkas med 50 öre från den 1 maj.

Så föreslås en drivmedelskompensation med 1000 kronor till alla privata bilägare och med ytterligare 500 kronor per bil till dem som bor i stödområden på gles- och landsbygden där avstånden är långa. Regeringen kommer även att öka satsningarna på klimatbonussystemet med ytterligare fyra miljarder kronor i samband med Vårpropositionen. 

För ett omtag på längre sikt vill regeringen pausa reduktionsplikten 2023, vilket innebär att den inte kommer att räknas upp vid årsskiftet utan frysas till 2022 års nivåer. Dessutom tidigareläggs Energimyndighetens utvärdering till september i år.

”Reduktionsplikten är ett viktigt styrmedel för att nå klimatmålet till 2030. Den ger förutsägbarhet så att branschen kan investera i omställningen. Därför är det viktigt att Energimyndigheten ges möjlighet att göra en ordentlig konsekvensanalys", avslutar Jessica Alenius.

Kontakter

Bilder

Om

Drivkraft Sverige
Drivkraft Sverige
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

08 – 667 09 25http://Drivkraftsverige.se

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för drivmedelsbranschen. Våra medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns drivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt till 2045. Våra medlemsföretag omfattar cirka 3000 marknadsplatser och 9 raffinaderier som tillsammans producerar 4 miljoner kubikmeter biodrivmedel.

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Högre skatt på bensin och diesel när tillfällig skattesänkning upphör30.9.2022 06:46:20 CEST | Pressmeddelande

Den 1 oktober upphör den tillfälliga skattesänkningen på bensin och diesel vilket innebär att energiskatten på bensin och diesel höjs med 131 öre per liter inklusive moms och skatten på E85 höjs med 20 öre per liter inklusive moms. Samtidigt har EU tidigare i veckan gett klartecken för Sverige att tillfälligt slopa energiskatten på bensin och diesel helt under tre månader.

Drivkraft Sveriges syn på Konjunkturinstitutets rapport23.8.2022 15:03:24 CEST | Pressmeddelande

Den 1 maj i år sänktes drivmedelsskatten med 1,81 kronor per liter. Regeringen vill nu få klarhet i om drivmedelsbolagen höjt priset på bensin och diesel inför skattesänkningen för att öka sina vinstmarginaler. Konjunkturinstitutet, KI, publicerade i början av sommaren en rapport där de studerat prissättningen, med en statistisk metod, hos de svenska drivmedelskedjorna från det att skattesänkningen aviserades, i mars och framåt mot skattesänkningsdatumet och även efter det. Drivmedelspriser på stationer i Danmark har utgjort kontrollgrupp. Konjunkturinstitutet menar att drivmedelsbolagen har gjort en strategisk prishöjning. I rapporten konstateras att den 1 maj sjönk pumppriserna med 1,81 kronor både för diesel och bensin. Det vill säga exakt lika mycket som drivmedelsskatterna sänktes.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum