Tidningsutgivarna

Välkommet mediestödsförslag – men nollmoms måste snabbutredas

Dela

Tidningsutgivarna välkomnar i huvudsak Mediestödsutredningens förslag, men riktar stark kritik mot att Finansdepartementet inte vill återinföra nollmoms för nyhetstidningar.

”Det rimliga nu är att Kultur- och Finansdepartementen snabbutreder momsfrågan igen”, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert. ”För tidningsbranschen skulle ett kvalificerat momsundantag, som ett komplement till ett nytt mediestöd, vara av oerhört stor betydelse, liksom för samhället i stort med tanke på dagstidningarnas centrala betydelse för medborgarnas tillgång till information, nyhetsförmedling, opinionsbildning och debatt. Den tillträdande regeringen bör här väga in att ett kvalificerat momsundantag för nyhetstidningar redan existerar i flera länder som bland annat Norge och Danmark, och har i dagarna föreslagits även i Irland.”

Tidningsutgivarna bemöter i sitt remissvar de argument som framförts i Finansdepartementets promemoria och konstaterar att inga av dem utgör något hinder för införande av ett kvalificerat momsundantag. Det handlar således inte om att inte kunna, utan om att vilja.

I övrigt framhåller Tidningsutgivarna att Mediestödsutredningen bedrivits på ett konstruktivt och transparent sätt, med goda möjligheter för branschen att tillföra industriell kunskap. Organisationen välkomnar förslagen om teknik- och affärsmodellsneutrala stöd, fokus på lokal journalistik med högt demokrativärde, möjlighet för riksmedia med mångfaldsvärde att få stöd, samt en fördelning av redaktionsstödet med prioritet på mindre tidningar.

”Det finns mycket positivt i utredningen”, säger Johan Taubert. ”Det är glädjande att det finns en tydlig insikt om den stora betydelsen av att vi i Sverige har såväl riksspridda som lokala och regionala medier, och om vikten av att dessa ges goda ekonomiska förutsättningar för att ta ansvar för den kvalificerade journalistiken och nyhetsförmedlingen. En kombination av utredningens förslag till mediestödskonstruktion och ett återinförande av nollmomsen skulle förbättra nyhetsjournalistikens förutsättningar ytterligare.”

Länk till remissvaret i sin helhet >>

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Tidningsutgivarna
Tidningsutgivarna
Kungsgatan 62
111 22 Stockholm

08-692 46 00https://tu.se/

Följ oss gärna på Twitter och på Facebook!

Tidningsutgivarna (TU) är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Läs mer om mediehusens branschorganisation.

Swedish Media Publishers' Association, Box 22500, SE-104 22 Stockholm.

Besöksadress: Kungsgatan 62, 3 tr. Tel: +46 8 692 46 00.

info@tu.se, www.tu.se, www.dagspress.se
 

Information om hur vi samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet finns i vår dataskyddspolicy >>

Följ Tidningsutgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tidningsutgivarna

Offentlighetspriset 2022 till Vingåkers kommun28.11.2022 09:30:00 CET | Pressmeddelande

Vingåkers kommun är årets mottagare av Offentlighetspriset. Priset är instiftat av branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU) för att värna offentlighetsprincipen – som är en grundläggande förutsättning för ett öppet samhälle – samt markera vikten av att den upprätthålls. Vingåkers kommun får priset för sitt tydliga uttalade mål om transparens – och att i praktiken efterleva det.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum