Tidningsutgivarna

Välkomna EU-beslut – men fortsatt osäkerhet om betydelsen

Dela

Tidningsutgivarna välkomnar dagens väntade beslut i Europaparlamentet om lagpaketen DMA (Digital Markets Act) och DSA (Digital Services Act), som syftar till att säkerställa ökad konkurrens på de europeiska digitala marknaderna respektive reglera vilket ansvar internationella nätplattformar ska ha för användargenererat innehåll.

”Det är bra att det skapas en bättre balans och konkurrens på den digitala marknaden”, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert. ”Nu ställs krav och definieras skyldigheter för de allra största plattformarna med monopolliknande ställning. Det är dock olyckligt att redaktionella medieföretag inte tydligt undantas från plattformarnas villkor. Det betyder en risk för att dubbelprövning av grundlagsskyddat material fortfarande kan ske. Vad skrivningarna innebär i praktiken återstår därför att se.”

”Såväl DMA som DSA är viktiga instrument för att förbättra konkurrensen med nätjättarna, men det är först när dessa faktiskt är i kraft som vi verkligen vet hur viktiga – och om det krävs ytterligare åtgärder”, säger Johan Taubert.

Tidningsutgivarna (TU) har tidigare bland annat uttryckt oro över att lagpaketen ska innehålla krav på samtycke från användarna för plattformar att utforma rekommendationssystem baserat på användarbeteende. Från TU:s sida finns det en farhåga att reglerna skapar incitament för ytterligare bestämmelser för vad som avses med samtycke enligt GDPR och att Kommissionen i sin iver att reglera plattformarna också spiller över på till exempel mediehus och inarbetad betydelse av samtycke.

”Vårt mål nu är att DMA och DSA införs på ett så bra sätt som möjligt i Sverige, bland annat genom dialog med regeringens utredare för analys och implementering”, säger Johan Taubert. ”Rättsakterna ska nu publiceras i EU:s officiella tidning och träder då formellt i kraft. TU återkommer med riktlinjer och råd till våra medlemmar samt fortsätter arbetet med det svenska införandet.”

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Tidningsutgivarna
Tidningsutgivarna
Kungsgatan 62
111 22 Stockholm

08-692 46 00https://tu.se/

Följ oss gärna på Twitter och på Facebook!

Tidningsutgivarna (TU) är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Läs mer om mediehusens branschorganisation.

Swedish Media Publishers' Association, Box 22500, SE-104 22 Stockholm.

Besöksadress: Kungsgatan 62, 3 tr. Tel: +46 8 692 46 00.

info@tu.se, www.tu.se, www.dagspress.se
 

Information om hur vi samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet finns i vår dataskyddspolicy >>

Följ Tidningsutgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tidningsutgivarna

Lägesrapport, Johan Taubert29.7.2022 07:50:00 CEST | Nyheter

I det förra veckobrevet informerade Tidningsutgivarna om att vi under hösten ordnar två utbildningstillfällen av vår nya kurs ”Offentlighetsprincipen, sekretessen och meddelarskyddet”. Mer information och anmälan här >> Att värna och stärka offentlighetsprincipen är en av TU:s viktigaste uppgifter. Vi bevakar därför – och kritiserar ofta – såväl förslag till inskränkningar i handlingsoffentligheten, som kommuner och myndigheter som försöker undanhålla medborgare och medier deras rätt till information. Men det är viktigt att också lyfta fram de goda exemplen, de kommuner och myndigheter som kan vara föredömen för hur offentlighetsprincipen fungerar när den är som bäst. TU inrättade 2021 därför ett årligt Offentlighetspris. Det är en utmärkelse och ett hedersomnämnande till den offentliga förvaltning som i praktisk handling gör sitt bästa för att säkerställa medborgarnas och mediernas insyn och för att offentlighetsprincipen ska fungera. Först att ta emot priset var Lycksele Tingsrätt >>

Lägesrapport, Johan Taubert22.7.2022 07:50:00 CEST | Nyheter

Från Tidningsutgivarnas medlemmar får vi – tyvärr alltför ofta – rapporter om hur offentlighetsprincipen ifrågasätts och åsidosätts, om dålig kunskap hos myndigheter och allmänna organ, samt om anställda som är ”rädda” för att prata med medier. Desto viktigare att svenska tidningar står starka när en begäran ifrågasätts. Kunskap ger makt! Därför har TU tagit fram den nya kursen ”Offentlighetsprincipen, sekretessen och meddelarskyddet” som under hösten ges 6/10 respektive 10/11, för i första hand våra medlemsföretag. Mer information och anmälan här >>

Lägesrapport, Johan Taubert15.7.2022 07:50:00 CEST | Nyheter

Den statlige utredaren Mikael Forsgren har haft i uppdrag att ta fram ett förslag om att göra det brottsligt att delta i en terroristorganisation. Regeringens intentioner med detta är lätta att förstå, men inom ramen för en sådan lagstiftning kan det uppstå situationer där gränsdragningarna är svåra: Det är exempelvis viktigt att lagen utformas så att journalister som bevakar terrorism inte omfattas av ordet ”deltagande”. Mikael Forsgren har visat stor förståelse för Tidningsutgivarnas ståndpunkt då jag och TU:s jurist Per Hultengård träffat honom under utredningens gång. Nu är Forsgrens arbete klart och vi har getts tillfälle att yttra oss över departementspromemoria Ds (2022:6) ”Straff för deltagande i en terroristorganisation” (Ju2022/01335) där det nu finns förslag om en undantagsbestämmelse i terroristbrottslagen. Det innebär att gärningar som med hänsyn till omständigheterna är att anse som ”försvarliga” inte ska anses utgöra ett deltagande eller ett samröre med en terroristorgan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum